Recent onderzoek wijst uit dat veel organisaties in Nederland merkmanagement als complex, onvoorspelbaar, rommelig, chaotisch en soms zelfs anarchistisch ervaren. De evolutie en fragmentatie van media helpen daar niet bij. Ook de democratisering rondom de vraag van wie het merk is, waarbij de stem van de klant, consument of andere belanghebbende zwaarder weegt dan die van de merkmanager, werpt de vraag op of de huidige communicatie-professional voldoende is toegerust om regisseur te zijn en niet alleen deelnemer in de communicatie rondom het merk.

Er bestaan voldoende opleidingen die stilstaan bij de vraag wat merken zijn en waar ze voor staan, bij wat een positionering is, uit welke onderdelen een merkidentiteit bestaat en wat de elementen van merkcommunicatie zijn. De Premium Mastercourse Merkmanagement richt zich vooral op de how to van deze onderwerpen en begrippen, waarmee we doelen op het realiseren van een coherente en succesvolle merkprestatie, door het merk in alle bedrijfsprocessen en communicatiemiddelen te optimaliseren. Op de succesvolle implementatie van de positionering naar een consistente en duurzame merkbeleving. Regisseren is implementeren. De Premium Mastercourse Merkmanagement behandelt de management-, proces- en implementatiekant van het merk, van de merkidentiteit en van de merkcommunicatie. In het Engels ook wel omschreven als: the acts of planning, controlling, directing, guiding, influencing and standardizing the conduct, actions and solutions associated with the discipline known as brand management. De Premium Mastercourse Merkmanagement brengt merkoriëntatie, merkstrategie, merkontwikkeling, merkorganisatie, merkmanifestatie en merkvalidatie samen in één handzame werkwijze.

Deze Premium Mastercourse leidt (marketing-) communicatieprofessionals op om de regisseur te kunnen zijn van het merk en de merkcommunicatie.

 • Wat is het beste proces om te komen tot een sterke merkidentiteit en positionering, zowel mentaal als visueel?
 • Hoe organiseer en manage je alle elementen van in- en externe merkcommunicatie?
 • Hoe zorg je ervoor dat de verschillende onderdelen op elkaar zijn afgestemd en dat er heldere afspraken zijn tussen alle betrokkenen?
  …maar ook dat er draagvlak is binnen de organisatie en met externe partners en leveranciers?
 • Hoe orkestreer je de merkcommunicatie en hoe optimaliseer je het marketingcommunicatieproces zodanig dat het merk ook ‘doet wat het belooft’?
  …maar ook dat de gemaakte afspraken consequent en eenduidig in de praktijk worden toegepast?
 • En welke systemen helpen om deze processen te ondersteunen?

Met merkmanagement bedoelen we de ketenregie ofwel het managen van het merk als een waardeketen waarin alle stappen zijn gericht op het verbeteren van de merkprestatie.

Doel is dat alle marketingcommunicatiedoelgroepen het merk en de merkcommunicatie als één en ondeelbaar ervaren; als een merk dat consistent communiceert in vorm en inhoud. Een merk waarbij het werkelijke imago zoveel mogelijk overeenkomt met het gewenste imago (de identiteit), zoals dat bij sterke merken het geval is. En dat is niet eenvoudig, omdat merken zich juist door eenheid in verscheidenheid kenmerken en omdat veel mensen, zowel binnen als buiten organisaties, bij de merk- en marketingcommunicatie betrokken zijn en het merkimago beïnvloeden.

Samengevat staat in deze Premium Mastercourse centraal hoe je de regie over de mentale en visuele merkidentiteit voert, als ook over de doorvertaling van de identiteit naar de interne en externe merkcommunicatie. Hoe organiseer je merktransformaties zoals herpositioneringen, renaming en redesigns, en hoe organiseer je de validatie van het merk en de merkcommunicatie, de accountability en de return on investment (ROI)?

Voor wie?
Ben je werkzaam in een senior (marketing)communicatiefunctie, kom je regelmatig in aanraking met vraagstukken rondom merkmanagement en zoek je vanuit verschillende invalshoeken (zowel theorie als praktijk) naar een fundamenteel en actueel inzicht hoe je merken en merkcommunicatie sterker kunt maken en efficiënter kunt organiseren, dan ben je toe aan de Premium Mastercourse Merkmanagement. De Premium Mastercourse geeft je de kennis, vaardigheden en het inzicht om de merkcommunicatie efficiënter en effectiever te managen. Na afloop ben je in staat om als regisseur van het merk en de merkcommunicatie te opereren en het merk bedrijfsmatiger te managen. Daarnaast biedt de Premium Mastercourse inzicht in de recente ontwikkelingen in het vakgebied, state-of-the-art cases, diverse praktijkprofessionals die hun inzichten met je delen, geïnspireerde mededeelnemers en een uitbreiding van jouw netwerk.

Programma
De classes vinden plaats op dinsdagavond van 18.00 tot 21.00 uur op de volgende data:

 • Dinsdag 2 mei 2017:  Merkoriëntatie & Merkmanagement + Merkstrategie: Management van de Mentale Merkidentiteit
 • Dinsdag 16 mei 2017: Merkontwikkeling: Management van de Visuele Merkidentiteit
 • Dinsdag 30 mei 2017:  Merkorganisatie: Management van de Interne Merkimplementatie & Merkcommunicatie
 • Dinsdag 13 juni 2017: Merkmanifestatie: Management van de Externe Merkcommunicatie +
  Merkvalidatie: Merkevaluatie & Accountability

PE punten
Register MarketeersSenior Marketing Professionals,  Senior Communication Professionals en NIMA Qualified Lecturers ontvangen voor het volgen van deze Premium Mastercourse 12  PE punten.

Wat kost het?
De deelnamekosten voor deze NIMA Premium Mastercourse Merkmanagement bedragen voor Members € 1.995 en voor Niet Members € 2.195. Dit is inclusief literatuur, een hapje en een drankje en een aangeklede netwerkborrel in het NIMA café.

Wil je meer informatie over onze NIMA Memberships of passe partout? Neem dan contact met ons op via members(at)nima.nl of 020-5039300.

Deze Premium Mastercourse valt niet in het Passe Partout.

Schrijf je in ▸