Categorieën

Alle nominaties worden onderworpen aan de algemene criteria en randvoorwaarden, maar ook getoetst op categoriespecifieke randvoorwaarden.

 Algemene criteria & randvoorwaarden

 • De inzending betreft een marketingorganisatie, geen campagne.
 • De organisatie brengt of heeft vernieuwing teweeg gebracht in het vakgebied marketing.
 • Het is aannemelijk dat de organisatie mede succesvol is en blijft dankzij het stellen van een hoger strategisch (bedrijfs)doel en een duidelijke ‘reason WHY’.
 • De organisatie voorziet met zijn (portfolio aan) producten/diensten op unieke/onderscheidende wijze in een behoefte of creëert een nieuwe behoefte/markt.
 • De organisatie speelt in op de tijdgeest dan wel behoefte om gezamenlijke waardecreatie te realiseren met doelgroep en omgeving, of blijft dit doen.
 •  De manier waarop de relatie met de doelgroep wordt aangegaan of onderhouden, is of blijft vernieuwend (innovatief).

Marketing Launch


De lancering van het jaar inspireert met een onderscheidende introductie in de Nederlandse markt met aantoonbaar goede (begin-)resultaten.

Duidelijke succeskenmerken van deze categorie zijn: creativiteit in strategie, unieke klantwaarde, groeiend marktaandeel, ‘high ideals’, gezamenlijke waardecreatie en vernieuwing in marktsegment of productcategorie.

Categoriespecifieke randvoorwaarden

 • De inzending betreft een lancering van een nieuw bedrijf/idee, geen campagne.
 • De inzending heeft betrekking op een nieuw idee voor de Nederlandse markt (mag geen 100% internationale  adaptatie zijn; in het geval van een internationale adaptatie moet de lokale vertaling duidelijk afwijkend zijn om de inzending toe te laten).
 • De lancering is in het eerste jaar al aantoonbaar succesvol geweest (in marktaandeel, verkrijging kapitaal, merkwaarde en/of media-aandacht).
 • De lancering kan worden aangemerkt als toonaangevend, uniek en is een ‘leading example’.
 • De inzending betreft een organisatie die in de Introductiefase van de Product lifecycle zit.

Marketing Next
De organisatie heeft de afgelopen jaren laten zien succes te kunnen kapitaliseren.
Ze heeft op het juiste moment aanpassingen doorgevoerd en kent hierdoor inmiddels de klappen van de zweep. Deze organisatie roept met haar aanpak vertrouwen op vanwege haar kanaalkeuze, doelgerichtheid, waardepropositie en aantoonbare performance. Merkbeleving wordt een koopmotief.

Categoriespecifieke randvoorwaarden

 • De organisatie laat zien gemaakte introductiekosten te hebben terugverdiend. Concurrentie wordt succesvol op afstand gehouden (waarbij verlaging van prijs cq marge geen significante rol speelt).
 • De inzending mag geen 100% internationale  adaptatie zijn van een buitenlands merk; in het geval van een internationale adaptatie moet de lokale vertaling duidelijk afwijkend zijn om de inzending toe te laten.
 • Het marktaandeel stijgt boven de gemiddelde marktprestatie uit.
 • De inzending betreft de prestatie van bewezen marketingactiviteiten. De prestatie van de organisatie c.q. divisie speelt nu een aanvullende en aantoonbaar significante rol.
 • De prestatie waarop de inzending betrekking heeft is een logisch gevolg van een succesvolle eerdere introductieperiode die consistent, maar alert voor veranderingen in de markt, is doorgevoerd.
 • Er kan redelijkerwijs worden geconcludeerd dat de prestatie vertaald is naar (ten minste) groei in marktaandeel voor de betreffende organisatie in 2013.
 • De inzending betreft een organisatie die in de Groeifase van de Product lifecycle zit.

Marketing Company

Binnen de organisatie speelt marketing al jaren een duidelijke, leidende rol in het bepalen van visie, purpose, strategie en bedrijfsvoering.

Deze organisatie wordt door anderen als voorbeeld gezien. Merkbeleving kan een koopmotief zijn. Het marketingteam heeft de afgelopen jaren vele succesvolle innovaties doorgevoerd, bruggen gebouwd tussen waardeketen, interne functiegebieden, consumenten/klanten en stakeholders/omgeving. Daarnaast draagt de organisatie bij aan de promotie van het marketingvak doordat het zijn marketingvisie actief uitdraagt en kennis deelt (met als doel kennis te vermenigvuldigen).

 Categoriespecifieke randvoorwaarden

 • De prestatie waarop de inzending betrekking heeft past binnen een reeks van prestaties die de onderneming een stevige, gezonde positie op de markt verschaft.
 • De inzending mag geen 100% internationale  adaptatie zijn van een buitenlands merk; in het geval van een internationale adaptatie moet de lokale vertaling duidelijk afwijkend zijn om de inzending toe te laten.
 • De organisatie heeft op effectieve wijze een marktpositie verworven die het een ‘competitive advantage’ heeft opgeleverd (marktgericht).
 • De organisatie blinkt in zijn speelveld uit in een continue overall marketing performance.
 • Klantgericht ondernemen is succesvol geïntegreerd in de strategische (digitale) marketingaanpak en bedrijfsvoering.
 • De organisatie stelt het belang van ontwikkeling van zijn marketeers als prioriteit en wordt daardoor gepercipieerd als een lerende organisatie.
 • De inzending betreft een organisatie die in de Volwassenheidsfase van de Product lifecycle zit.
Klik verder

“DSM heeft een succesvolle omslag gemaakt van een chemische reus naar een gespecialiseerde multinational die techniek vertaalt naar waardeproposities binnen de domeinen health, nutrition en materials." - Jury NIMA Awards, winnaar Marketing Company

Klik verder

Klik verder

"Hutspot Amsterdam is het bewijs dat innovatie in de retail nog steeds kan én werkt." - Jury NIMA Awards, winnaar Marketing Launch