Betalen, verzetten en annuleren

Rondom het betalen, verzetten en annuleren van NIMA Examens hanteert NIMA een aantal voorwaarden. 

Betaling examengeld
Het verschuldigde examengeld wordt via de opleider geïncasseerd of je ontvangt een factuur voor het examengeld. Als examenkandidaat ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig nakomen van de betalingsverplichtingen, ook indien het verschuldigde examengeld door de werkgever wordt betaald.

Wanneer op de examendag geen betaling is ontvangen, kan alleen aan het examen worden deelgenomen nadat je ter plaatse de gefactureerde examenkosten, verhoogd met een administratieve toeslag van € 50, via een pinbetaling voldoet. Dit geldt ook wanneer de betaling door de werkgever zou worden gedaan.

Verzetten en Annuleren
Voor meer informatie met betrekking tot het verzetten van je examen of het annuleren van deelname aan het NIMA Examen kun je contact opnemen met examens(at)nima.nl of 020 – 503 93 30. Het annuleren of verzetten van een NIMA Examen dient altijd schriftelijk via examens(at)nima.nl (met opgaaf van reden) aangevraagd te worden.

Annuleren

  • Binnen 14 dagen na inschrijving voor een NIMA Examen mag je een examen kosteloos annuleren. Deze termijn gaat in op het moment dat je een bevestiging van inschrijving hebt ontvangen. Schrijf je je twee weken voor het examen nog in, dan is annuleren niet meer mogelijk en ben je het volledige examengeld verschuldigd. Bij het annuleren van een examen vindt er geen restitutie van het examengeld plaats. Dit met uitzondering van zeer bijzondere omstandigheden zoals overlijden, blijvende invaliditeit en langdurige ziekte.

Verzetten van een schriftelijk examen naar een ander examenmoment
(Een kandidaat mag maximaal twee keer het examen verzetten naar een ander examenmoment)

  • Het verzetten van een schriftelijk NIMA Examen kan tot vier weken voor afname van een schriftelijk examen kosteloos.
  • Vanaf vier weken tot aan één week voor afname van een schriftelijk NIMA Examen bedragen de kosten € 100 voor het verzetten.
  • Een week voor afname van het schriftelijke examen is verzetten, in verband met reeds gemaakte planning en kosten, niet meer mogelijk en is het volledige examengeld verschuldigd.
  • Het volledige examengeld is verschuldigd wanneer de examenkandidaat zonder tijdig verzetten van het examen niet aanwezig is op de examendag.

Verzetten van een mondeling examen naar een ander examenmoment
(Een kandidaat mag maximaal twee keer het examen verzetten naar een ander examenmoment)

  • Het verzetten van een mondeling NIMA Examen kan tot vier weken voor afname van een mondeling examen kosteloos.
  • Vanaf vier weken tot aan één week voor afname van een mondeling NIMA Examen bedragen de kosten € 100 voor het verzetten.
  • Een week voor afname van het mondelinge examen is verzetten, in verband met reeds gemaakte planning en kosten, niet meer mogelijk en is het volledige examengeld verschuldigd.
  • Het volledige examengeld is verschuldigd wanneer de examenkandidaat zonder tijdig verzetten van het examen niet aanwezig is op de examendag.