Betalen en annuleren

Betaling examengeld
Het verschuldigde examengeld wordt bij een incasso zes weken voor de examendatum van de opgegeven rekening afgeboekt. Als de inschrijving gedaan is binnen zes weken van de examendatum, dan zal het examengeld vijf dagen na de factuurdatum worden geïncasseerd.

Ook bij betaling door de werkgever is bovenstaande van kracht. De kandidaat blijft verantwoordelijk voor het tijdig nakomen van de betalingsverplichtingen.

Wanneer op de examendag geen betaling is ontvangen kan alleen aan het examen worden deelgenomen nadat de kandidaat ter plaatse de gefactureerde examenkosten, verhoogd met een administratieve toeslag van € 50, via een pinbetaling voldoet. Dit geldt ook wanneer de betaling door de werkgever zou worden gedaan.

Annulering
Voor meer informatie met betrekking tot het verzetten van uw examen of het definitief annuleren van uw deelname aan het NIMA Examen kunt u met NIMA contact opnemen via examens(at)nima.nl of 020 - 503 93 00. Het annuleren of verzetten van een NIMA Examen dient altijd schriftelijk via examens(at)nima.nl (met opgaaf van reden) aangevraagd te worden.  

  • Annuleringskosten van een NIMA Examen bedragen € 100.
  • Vanaf één week voor het examen is annulering niet meer mogelijk en is het volledige examengeld verschuldigd.

Verzetten van een schriftelijk examen naar een ander examenmoment

(Een kandidaat mag maximaal twee keer het examen verzetten naar een ander examenmoment) 

  • Het verzetten van een NIMA Examen kan tot vier weken voor afname van een schriftelijk examen kosteloos.
  • Vanaf vier weken voor afname van een schriftelijk examen tot één week voor afname van het examen bedragen de kosten voor het omzetten van een NIMA Examen € 100.
  • Een week voor afname van het schriftelijke examen is verzetten, in verband met reeds gemaakte planning en kosten, niet meer mogelijk en is het volledige examengeld verschuldigd.
  • Het volledige examengeld is verschuldigd wanneer de examenkandidaat zonder tijdig verzetten of annuleren van het examen niet aanwezig is op de examendag.

Verzetten van een mondeling examen naar een ander examenmoment

(Een kandidaat mag maximaal twee keer het examen verzetten naar een ander examenmoment) 

  • Het verzetten van een NIMA Examen kan tot vier weken voor afname van een mondeling examen kosteloos.
  • Vanaf vier weken voor afname van een mondeling examen tot één week voor afname van het examen bedragen de kosten voor het omzetten van een NIMA Examen € 100.
  • Een week voor afname van het mondelinge examen is verzetten, in verband met reeds gemaakte planning en kosten, niet meer mogelijk en is het volledige examengeld verschuldigd.
  • Het volledige examengeld is verschuldigd wanneer de examenkandidaat zonder tijdig verzetten of annuleren van het examen niet aanwezig is op de examendag.
banner