Inzage examens

Schriftelijke examens op NIMA B en C niveau worden op doordrukpapier afgenomen. De kandidaten mogen hun eigen antwoorden mee naar huis nemen en de definitieve antwoordindicaties online raadplegen. De definitieve antwoordindicaties worden bekend gemaakt onder Examenantwoorden.

Voor de examens op NIMA A niveau (marketing, sales en communicatie) gelden andere regels. De cases en vragen van deze NIMA A Examens worden na afloop van het examen niet meer aan kandidaten meegegeven.

NIMA A Examen inzage aanvragen via formulier
Elke kandidaat die aan een NIMA A Examen heeft deelgenomen heeft het recht om tijdens de bezwaarperiode het eigen gemaakte examenwerk in te zien. Dit recht is vastgelegd in artikel 14 van de Algemene Bepalingen NIMA Examens. Voor inzage zijn enkele voorwaarden. Inzage is slechts mogelijk voor deelnemers aan het examen of een vertegenwoordiger, na ondertekening van dit formulier. In dit formulier staat ook de procedure voor het indienen van een verzoek tot inzage.

NIMA Top Marketing Companies

Top marketing company