Nieuws

Terug naar overzicht

NIMA toetst ook digitaal

01 mei 2012

NIMA toetst ook digitaal Het aantal NIMA-A examenmomenten is nu verdubbeld naar zes keer per jaar. NIMA heeft een contract gesloten met de online toetssoftware leverancier Certwell. Naast de schriftelijke examens wordt nu ook digitaal getoetst!

Na een lange periode van ervaring opdoen met online toetssoftware en diverse softwaresystemen van meerdere leveranciers te hebben getest, hebben wij in april een contract gesloten met Certwell. Certwell levert het online toetssoftware van Paragin; een bekende softwareontwikkelaar in de onderwijswereld. Wij zullen daarom examens nu ook digitaal (per computer) afnemen.  

Het gebruik van online toetssoftware stelt ons in staat om meer examenmomenten aan te bieden, waardoor de examenkandidaat vaker en sneller examen kan doen. Per 2012 kunnen examenkandidaten zes keer per jaar examen doen. Twee à drie examenmomenten per jaar sluiten nauw aan op de NIMA opleidingen, waardoor op die momenten veel examenkandidaten tegelijk examen komen doen. Door tussentijds ook examens aan te bieden, zijn de examenkandidaten minder gebonden aan een enkel examenmoment en kunnen zij op meerdere momenten examens maken. Kandidaten kunnen daardoor ook sneller een herkansing doen. Deze extra examens worden zoveel mogelijk per computer afgenomen.

Bij grote groepen examenkandidaten kiezen wij er voor de examens schriftelijk (op papier) af te nemen. De computerzalen zijn vaak klein en de techniek blijft kwetsbaar wanneer een groot aantal examenkandidaten tegelijk inlogt. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit van het NIMA examen waarborgen.  

De online toetssoftware is vooral geschikt voor de afname van de NIMA Marketing Oriëntatie en NIMA-A examens. Deze examens bestaan grotendeels uit meerkeuze vragen die zich goed lenen voor het online examenproces. De online toetssoftware bestaat uit een online vragenbank. Een vragenbank is een verzameling (‘bank’) van examenvragen. Wanneer een online examen wordt ontwikkeld, worden vanuit de online vragenbank ad random examenvragen geselecteerd waaruit vervolgens het examen wordt opgesteld. Net als de schriftelijke examens worden ook deze examens beoordeeld door de examencommissie en gekeurd door het Examencollege voordat deze beschikbaar worden gesteld voor examinering. Omdat de NIMA-B en NIMA-C examens zijn opgebouwd uit open vragen die verbonden zijn aan een case of artikel, kunnen deze vragen niet zomaar ad random worden geselecteerd. Deze examenvorm is daarom minder geschikt voor online examenafname.  

Digitaal examineren is daarom geen doel op zich, maar een middel om vaker examens te kunnen afnemen. Dit biedt examenkandidaten meer flexibiliteit en eventuele herkansingen kunnen snel(ler) plaatsvinden. Daarnaast biedt de online toetssoftware te mogelijkheid om op aanvraag NIMA examens af te nemen; op dit moment organiseren wij bijvoorbeeld NIMA Marketing Oriëntatie examens voor het regulier onderwijs (MBO-3 en HAVO/VWO scholen).  
 
Voor meer vragen over de digitale NIMA examens of interesse in examens op aanvraag, neem dan contact op met Baukje Hilarides (Programma Manager Qualification) op 020 – 503 93 51.

Reacties

Klik verder

Klik verder

Klik verder

“Studenten zijn actief bezig hun marktwaarde te verhogen en hun kennis te verbreden middels marketing. Die marktwaarde wordt nog groter door ze in de gelegenheid te stellen om tijdens hun studie externe diploma’s te behalen.” - Koop Boer, Hanzehogeschool Bedrijven en Professionals