Je bent hier: NIMAQualificationOriënteren

NIMA B Business Marketing

De houder van het NIMA Business Marketing B Diploma heeft de kwaliteit om specifiek voor de zakelijke markt een volledig marketingplan op te zetten, te implementeren en te evalueren.

Schrijf u nu in voor dit NIMA Examen

Voor wie?
Dit examen is bedoeld voor de (aankomend) marketingmanager, (senior) productmanager of (senior) brandmanager in een business to business omgeving of zakelijke markt.

Niveau
Het niveau van het NIMA B Business Marketing Examen is vastgesteld op EQF niveau 6. Dat is vergelijkbaar met HBO niveau, aangevuld met werkervaring. Meer informatie over het niveau vind je hier

Exameninhoud
Klik op een link hieronder om een pdf te downloaden waarin exact beschreven staat wat verwacht wordt van de kandidaten.

Om het NIMA B Business Marketing Diploma te ontvangen dient de kandidaat twee modules met succes af te ronden.

De kandidaat kan zelf bepalen in welke volgorde de beide modules worden afgelegd.

De NIMA Business Marketing B1 module duurt in totaal vier uur en bestaat uit twee onderdelen.

Onderdeel 1 duurt drie uur en betreft een case met open vragen. De kandidaat wordt getoetst op

  • Inzicht en vaardigheden om de kernproblematiek van een onderneming te kunnen vaststellen, op basis van de resultaten van een externe en interne analyse van een onderneming. 
  • De kandidaat dient marketingdoelstellingen te kunnen formuleren.
  • Alternatieve opties voor het marketingbeleid te kunnen aangeven. 
  • Uit deze alternatieven een verantwoorde keuze te kunnen maken.

Onderdeel 2 duurt een uur en betreft een artikel met open vragen over recente ontwikkelingen binnen het marketingvakgebied. Dit onderdeel toetst vooral inzicht en oplossend vermogen van de kandidaat in recente en concrete praktijkvraagstukken.

Voor de NIMA Business Marketing B2 module schrijft de kandidaat een operationeel marketingplan en presenteert en verdedigt deze tijdens een mondeling examen.

Het marketingplan moet aan de volgende randvoorwaarden voldoen:

  • Minimaal 15 pagina's A4;
  • Maximaal 20 pagina's A4;exclusief voorblad, inhoudsopgave en bijlagen;
  • Bijlagen, geen maximum.

Bekijk voor specifieke inhoud van het operationele marketing plan de exameneisen en literatuurlijst

Het behoort tot de mogelijkheden het plan en/of het examen in de Engels te doen. Wanneer de kandidaat hiervan gebruik wil maken dient dit aangegeven te worden per email bij inschrijving voor het examen.

Locatie
Twee weken voor het examen wordt aan alle inschrijvers de definitieve locatie bekend gemaakt in de schriftelijke oproep die iedereen thuis ontvangt. Schriftelijke examens worden over het algemeen gehouden in de omgeving van Utrecht, mondelinge examens in de omgeving van Amsterdam Zuidoost.

Opleiders
De volgende opleiders leiden op tot het NIMA B Business Marketing Examen:

ICM NCOI SRM

Meer relevante informatie

Schrijf u nu in voor dit NIMA Examen

Ontmoet senior B2B marketeers

Wilt u uw B2B marketing optimaliseren? Via het expertiseplatform NIMA B2B kunt u kennis en ideeën uitwisselen met senior professionals uit de B2B omgeving. Ook erg handig als u het NIMA-B Diploma nog moet halen...

Lees verder

banner