Je bent hier: NIMAQualificationOriënteren

NIMA Basiskennis Marketing (voorheen Marketing Orientatie)

Het NIMA Basiskennis Marketing Examen (voorheen Marketing Orientatie) toetst de basisbeginselen van marketing en ondernemerschap. Kandidaten leren feitelijkheden en praktijksituaties te herkennen, interpreteren en verklaren. 

Schrijf u nu in voor dit NIMA Examen

Het examen
De kandidaten worden aan de hand van gericht oefenmateriaal en een studieboek grondig voorbereid op het NIMA Basiskennis Marketing Examen (voorheen Marketing Oriëntatie). Dit examen wordt online op locatie afgenomen, duurt twee uur en omvat 60 meerkeuzevragen. De kandidaten kunnen met een studielast van ongeveer 40 uur een officieel NIMA Diploma behalen. Hier kun je een voorbeeld van het NIMA Basiskennis Marketing Examen (voorheen Marketing Oriëntatie) inzien.

Voor wie?
Dit examen is voor iedereen die kennis wil maken met de grondbeginselen van marketing, je kunt hierbij denken aan:

 • Vierdejaars leerlingen van het voortgezet onderwijs (HAVO/VWO).
 • De startende marketeer die zich wil oriënteren in het vakgebied.
 • De professional die veel met marketeers samenwerkt of de marketingafdeling ondersteunt.

Exameninhoud
In de exameneisen en literatuurlijst voor NIMA Basiskennis Marketing staat exact beschreven wat verwacht wordt van de kandidaten. 

Het NIMA Basiskennis Marketing Examen duurt twee uur en bestaat uit zestig meerkeuzevragen. Het examen toetst kennis op de volgende gebieden:

 • Marketing: filosofie, systeem- en basisbegrippen.
 • De basisbegrippen van de marketinginstrumenten: product/dienst, prijs, distributie, communicatie. 
 • De basisbegrippen van de toepassingsgebieden: detailhandelsmarketing, direct marketing. 
 • De externe omgeving: macro-, meso- en micro-omgeving, afnemersgedrag, marktonderzoek. 
 • De interne omgeving.

Locatie
Twee weken voor het examen wordt aan alle inschrijvers de definitieve locatie bekend gemaakt in de schriftelijke oproep die iedereen thuis ontvangt. Schriftelijke examens worden over het algemeen gehouden in de omgeving van Utrecht. Het NIMA Basiskennis Marketing Examen kan bij groepsafname ook op (eigen) locatie worden afgenomen. Stuur Baukje Hilarides een e-mail voor meer informatie over groepsboekingen.

Opleiders
De volgende opleiders leiden op tot het NIMA Basiskennis Marketing Examen:

ICM LOI NCOI

Meer relevante informatie

 • Misschien twijfelt u tussen dit examen en NIMA Marketing A? Test hier uw huidige kennis op NIMA Marketing A niveau.
 • Lees alle praktische zaken met betrekking tot het examen.
 • Heeft u een beperking, en heeft u een bijzonder verzoek voor aangepaste examinering (volgens artikel 17 van de Algemene Bepalingen)? Dien het verzoek uiterlijk vier weken voor het examen in bij het NIMA. Download hier het aanvraagformulier.
 • Bekijk ook vooraf de bepalingen rondom betalen en annuleren.
 • Na twee maanden ontvangt u de uitslag in een brief, bekijk hier de bepalingen rond de totstandkoming van de uitslag.
 • Meer informatie over kwijtgeraakte documenten en de verlenging van geldigheidstermijnen, vindt u hier.
Schrijf u nu in voor dit NIMA Examen

NIMA Top Marketing Companies

Top marketing company

Klik verder

Word ook lid

Net als drieduizend professionals profiteren van constante kennisdeling? Bekijk de voordelen van een NIMA lidmaatschap.

Lees verder