Je bent hier: NIMAQualificationOriënteren

NIMA/SMA B Sales

Wie het NIMA/SMA B Sales Diploma heeft, kan - ongeacht de product/marktcombinatie van het bedrijf - nationaal en internationaal salesmanager worden. Daarnaast is de salesmanager in staat om een verkoopplan op te stellen en uit te voeren, en leiding te geven aan een verkoopapparaat.

Schrijf u nu in voor dit NIMA Examen

Voor wie?
Het NIMA/SMA Sales B Examen is bedoeld voor personen die leiding geven aan (een gedeelte van) een verkoopapparaat. Zij zijn betrokken bij het opstellen van het verkoopplan en moeten dit ook uitvoeren. U kunt hierbij denken aan accountmanagers, verkoopleiders, areamanagers, managers buitendienst, commerciële teamleiders en productmanagers.

Niveau
Het niveau van het NIMA/SMA Sales B Examen is vastgesteld op EQF niveau 6. Dat is vergelijkbaar met HBO niveau, aangevuld met werkervaring. Meer informatie over het niveau vind je hier

Exameninhoud
Tijdens het examen komt het volgende aan bod:

 • Verkoopprincipes 
 • Managementbegrippen
 • Commerciële processe
 • Leidinggeven
 • Onderhandelen over de verkoop van producten en diensten
 • Het ontwikkelen en beheren van relaties

Klik op de link hieronder om een pdf te downloaden waarin exact beschreven staat wat verwacht wordt van de kandidaten.

De basis die wordt gelegd in het NIMA/SMA Sales A Examen wordt in het NIMA/SMA Sales B Examen diepgaander behandeld. Met name op gebieden als verkoopmanagement, verkoopstrategieën, coaching, time-management en commercieel handelen. Het examen bestaat uit twee modules: B1 en B2. De kandidaat kiest binnen beide modules een specialiteit: Accountmanager of Verkoopleider. Het diploma wordt alleen uitgereikt aan kandidaten die geslaagd zijn voor beide examenmodules.

De kandidaat kan zelf bepalen in welke volgorde de beide modules worden afgelegd.

De NIMA/SMA Sales B1 module is schriftelijk en duurt vier uur. Het toetst de theoretische kennis en inzicht van de kandidaat aan de hand van twee onderdelen.

 • Een praktijksituatie in de vorm van een case met bijbehorende algemene open vragen.
 • Een verdieping op de case met specifieke open vragen voor de twee varianten, namelijk Accountmanager (AM) of Verkoopleider (VL).

De NIMA/SMA Sales B2 module wordt mondeling afgenomen en toetst de praktische vaardigheden van de kandidaat. Dit gebeurt aan de hand van twee onderdelen.

 • Onderdeel 1: de kandidaat schrijft een verkoop- of accountplan dat wordt gepresenteerd en verdedigd tijdens het mondelinge examen.
 • Onderdeel 2: voor de Accountmanager is dit een behoeftegericht verkoop- en onderhandelingsgesprek. Voor de Verkoopleider is dit een (intern) gesprek met een teamlid (verkoper).

Het verkoop- of accountplan moet aan de volgende randvoorwaarden voldoen:

 • Minimaal 10 pagina's A4;
 • Maximaal 25 pagina's A4, exclusief voorblad, inhoudsopgave en bijlagen;
 • Maximaal 5 pagina's A4 bijlagen.

Locatie
Twee weken voor het examen wordt aan alle inschrijvers de definitieve locatie bekend gemaakt in de schriftelijke oproep die iedereen thuis ontvangt. Schriftelijke examens worden over het algemeen gehouden in de omgeving van Utrecht, mondelinge examens in de omgeving van Amsterdam Zuidoost.

Opleiders
De volgende opleiders leiden op tot het NIMA/SMA B Sales Examen:

Hanzehogeschool Groningen ICM LOI
NCOI    

Meer relevante informatie
Het NIMA/SMA Sales B wordt afgenomen door NIMA in samenwerking met de Sales Management Association (SMA).

Schrijf u nu in voor dit NIMA Examen