Je bent hier: NIMAQualificationRegister Marketeer

RM - Register Marketeer

Nederland telt nogal wat marketingprofessionals. Maar omdat iedereen zich marketeer mag noemen ontbreekt, zeker voor buitenstaanders, het zicht op kwaliteit. De titel Register Marketeer (RM) is een erkend kwaliteitskeurmerk dat hooggekwalificeerde marketeers herkenbaar maakt. De titel is internationaal erkend.

De titel RM
De titel staat garant voor zeer brede en actuele kennis en ervaring op strategisch marketing niveau. Alleen gecertificeerde marketeers kunnen zich Register Marketeer noemen, zij mogen achter hun naam de titel RM voeren. Na het behalen van het certificaat zijn Register Marketeers verplicht om hun kennis en ervaring jaarlijks up to date te houden. De certificering is vijf jaar geldig, na vijf jaar worden Register Marketeers opnieuw beoordeeld.

Wat betekent het Register Marketeerschap in de praktijk?

  • Zichtbaarheid als hooggekwalificeerde marketeer, door middel van de titel RM.
  • Garantie van actuele kennis en ervaring. De titel garandeert actuele vakbekwaamheid van het hoogste niveau door de toetsing en periodieke hertoetsing van de onafhankelijke Stichting EMCF.
  • Waarborg van correct gedrag. De gedragscode van het Register is voor klanten en werkgevers een waarborg voor correct handelen van de Register Marketeer.
  • Internationale erkenning en herkenning. De toetsing voor deze persoonscertificering vindt plaats op basis van internationale normen. De titel wordt erkend en herkend door zowel binnenlandse als buitenlandse bedrijven.
  • Toegang tot netwerk van hooggekwalificeerde marketeers. Via het NIMA netwerk van Register Marketeers kunt u inspiratie opdoen op speciaal georganiseerde bijeenkomsten en in contact komen met andere marketeers van hoog niveau.

Het NIMA netwerk van Register Marketeers
Op dit moment zijn er 116 Register Marketeers. Via het NIMA netwerk van Register Marketeers kunnen ze met elkaar sparren en op hun eigen niveau kennis en ervaring uitwisselen.

NIMA organiseert ongeveer zes keer per jaar een RM (netwerk)bijeenkomst en verzorgt een deel van het programma voor permanente educatie (PE). Via dit programma kunnen Register Marketeers hun kennis actualiseren en PE punten behalen die nodig zijn om hun titel te kunnen behouden. Bent u benieuwd naar het RM netwerk? Kijk dan verder op de pagina van het netwerk van Register Marketeers.

Hoe wordt u Register Marketeer?
Om Register Marketeer te worden dient u te voldoen aan eisen op het gebied van kennis en ervaring. Als RM’er werkt u op strategisch marketingniveau met passie voor het vak. Uw opleiding, werkervaring en overige activiteiten ten behoeve van het marketingvak - bijvoorbeeld bestuursfuncties, docentschappen en het verzorgen van lezingen en publicaties - tellen mee in de beoordeling. Op de website www.marketingtitle.com kunt u een quick scan doen om te zien of u in aanmerking komt voor een RM assessment. Op dezelfde website kunt u ook terecht voor meer informatie over de certificeringprocedure en de toelatingsvereisten. Tevens kunt u hier de inschrijvingsbrochure downloaden. Voor meer informatie over RM certificering kunt u contact opnemen met Renata van der Teems 020 - 503 93 58 / r.vanderteems(at)nima.nl).

De historie van de titel
De titel Register Marketeer was het eerste kwaliteitskeurmerk voor marketeers in Europa. De titel is in 1992 in het leven geroepen op initiatief van een aantal top marketeers en NIMA. Het Register voor Marketeers is daarna overgedragen aan de onafhankelijke Stichting European Marketing Certification Foundation (EMCF). EMCF is de eerste partij in Europa die marketeers persoonscertificering volgens de internationale norm ISO/IEC 17024 kan toekennen. Per 1 januari 2011 is RM certificering overgegaan van Stichting EMCF naar NIMA.