De algemene voorwaarden van NIMA

NIMA hanteert een aantal voorwaarden rondom de memberships, examens, events, plus-opties en de betaling voor diensten en producten die wij aanbieden.

NIMA Membership

 • Een NIMA Membership aangaan of het opwaarderen van het membership kan op ieder gewenst moment. Het NIMA Membership wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij anders aangegeven. Alle rechten en plichten van een member zijn vastgelegd in onze statuten.
 • Een NIMA Personal Membership is persoonsgebonden; iemand anders kan geen gebruikmaken van jouw voordelen.
 • De mogelijkheid om bestuurslid te worden in een community of regio en daarmee afgevaardigde in de NIMA Ledenraad is voorbehouden aan NIMA Members.
 • Opzeggen of ‘verlagen’ van een membership met aanvangsdatum vóór 1 juni 2016; de opzegging moet vóór 1 november via een e-mail door ons zijn ontvangen. Stuur jouw opzegging o.v.v. ‘opzeggen membership’ naar members@nima.nl. Je ontvangt van ons een bevestiging. Let op: pas nadat je de bevestiging hebt ontvangen is de opzegging definitief. Het membership wordt per 1 januari van het nieuwe jaar stopgezet.
 • Opzeggen of ‘verlagen’ van een membership met aanvangsdatum ná 1 juni 2016; de opzegging moet twee maanden voorafgaand aan de verlengingsdatum via een e-mail door ons zijn ontvangen. Stuur jouw opzegging o.v.v. ‘opzeggen membership’ naar members@nima.nl. Je ontvangt van ons een bevestiging. Let op! Pas nadat je de bevestiging hebt ontvangen is de opzegging definitief. Het membership wordt per verlengingsdatum van het nieuwe jaar stopgezet.
 • Indien door ons niet (tijdig) een opzegging is ontvangen, ontvang je ‘automatisch’ een factuur voor het nieuwe jaar.

NIMA Persoonscertificering

 • Register Marketeers:
  Een Register Marketeer wordt in principe voor vijf jaar gecertificeerd. Na hercertificering volgt opnieuw een termijn van vijf jaar. Tussentijdse opzegging kan. Voor titels die gestart zijn voor 1 juni 2016 geldt dat een opzegging vóór 1 juni 2016 via e-mail door ons zijn ontvangen. De e-mail moet verstuurd worden naar de projectmanager persoonscertificering via members@nima.nl. Bij titels die zijn ingegaan na 1 juni 2016 geldt dat de opzegging twee maanden voor het nieuwe registratiejaar bij ons binnen moet zijn. Is de opzegging niet tijdig bij ons binnen dan is de contributie voor het lopende jaar nog verschuldigd en wordt de certificering aan het eind van het jaar stopgezet en word je afgemeld bij de EMC. Let op! Pas nadat je de bevestiging hebt ontvangen is de opzegging definitief. Het membership wordt per verlengingsdatum van het nieuwe jaar stopgezet.
 • Senior Marketing Professionals, Senior Digital Professionals en Senior Communication Professionals:
  Een titelhouder met een titel SMP, SDP of SCP wordt in principe voor drie jaar gecertificeerd. Na hercertificering volgt opnieuw een termijn van drie jaar. Tussentijdse opzegging kan, maar dit dient te gebeuren via een e-mail naar de projectmanager persoonscertificering via members@nima.nl. Voor SMP, SDP en SCP geldt dat deze twee maanden voor ingang van het nieuwe registratiejaar (is afhankelijk van het moment van initiële certificering) dient te worden gedaan. Bij latere opzegging is het lopende/komende registratiejaar nog certificeringsfee verschuldigd. De projectmanager zal bij opzegging de verschuldigde fee met je doornemen. Voor opzegging van het membership geldt de reguliere opzegtermijn conform onze statuten en richtlijnen hierboven.
 • NIMA Qualified Lecturers:
  Een NQL wordt in principe voor drie jaar gecertificeerd. Na hercertificering volgt opnieuw een termijn van drie jaar. Tussentijdse opzegging kan, maar dit dient te gebeuren via een e-mail naar de projectmanager persoonscertificering via members@nima.nl. Voor NQL geldt dat deze twee maanden voor ingang van het nieuwe registratiejaar (is afhankelijk van het moment van initiële certificering) dient te worden gedaan. Bij latere opzegging is het lopende/komende registratiejaar nog certificeringsfee verschuldigd. De projectmanager zal bij opzegging de verschuldigde fee met je doornemen. Voor opzegging van het membership geldt de reguliere opzegtermijn conform onze statuten en richtlijnen hierboven.
 • De tarieven vermeld bij de persoonscertificeringen zijn inclusief btw.
 • Let op wanneer een titel wordt opgezegd, blijft het lidmaatschap gewoon doorlopen, tenzij ook deze nadrukkelijk wordt opgezegd door middel van een mail aan members@nima.nl.
 • Een NIMA Titel (SMP, SCP, SDP, NQL) wordt geregistreerd in het openbare NIMA Diplomaregister. NIMA beschermt hiermee haar titelhouders door echtheid van de titel te bevestigen. Als hierop door de titelhouder geen prijs wordt gesteld, dient dit bij NIMA kenbaar gemaakt te worden. NIMA zal de registratie in het diplomaregister op verzoek verwijderen.

NIMA Examens

Specifiek voor het inschrijven op een NIMA Examen zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. De gehele algemene voorwaarden van examens kun je hier terugvinden. De belangrijkste voorwaarden op een rij:

Betaling examengeld

 • De betaling voor een NIMA examen kan enkel voldaan worden via creditcard of iDeal. Van deze betaling ontvang je achteraf een factuur. De tarieven vermeld bij de NIMA Examens zijn vrijgesteld van btw.

Verzetten examen

Mondeling examen:

 • Een mondeling examen verzetten of annuleren kan kosteloos tot 28 dagen voor de examendatum.
 • De kosten bedragen voor het verzetten of annuleren van een mondeling examen verzetten of annuleren binnen 28 dagen voor de examendatum doch voor de examenoproep bedragen 100 euro.
 • Indien het examen na de examenoproep wordt geannuleerd of verzet zijn de totale examenkosten verschuldigd; het examen wordt dan geacht doorgang te hebben gevonden.
 • Indien een examenkandidaat niet op het examen verschijnt wordt een onvoldoende toegekend (cijfer 1); de kandidaat kan vervolgens het examen herkansen tegen de vigerende tarieven.
 • Schrijf je je 28 dagen voor het examen nog in, dan is annuleren niet meer mogelijk en ben je altijd het volledige examengeld verschuldigd.
 • Slechts bij bijzondere omstandigheden, zoals: overlijden, blijvende invaliditeit en langdurige ziekte, wordt hierop een uitzondering gemaakt.
 • Het verzetten van een examen dient altijd schriftelijk via examens@nima.nlaangevraagd te worden.

Schriftelijk examen:

 • Verzetten of annuleren kan alleen tot 8 dagen voor de examendatum, na deze datum is verzetten of annuleren niet meer mogelijk.
 • Het examen kan maximaal drie keer gratis verzet worden naar een ander examenmoment.
 • Indien het examen binnen 8 dagen voor de examendatum wordt geannuleerd of verzet zijn de totale examenkosten verschuldigd; het examen wordt dan geacht doorgang te hebben gevonden.
 • Indien een examenkandidaat niet op het examen verschijnt wordt een onvoldoende toegekend (cijfer 1); de kandidaat kan vervolgens het examen herkansen tegen de vigerende tarieven.
 • Verzetten kan via de link die je hebt ontvangen in de bevestigingsmail.
 • In alle andere gevallen bedragen de kosten voor het verzetten van een examen € 100.
 • Slechts bij bijzondere omstandigheden, zoals: overlijden, blijvende invaliditeit en langdurige ziekte, wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Informatie over inzage van het NIMA Examen:

 • Wij bieden inzage in het eigen examenwerk aan in ons kantoorpand in Amsterdam Zuidoost (Hogehilweg 16). Een digitale inzage is niet mogelijk in verband met de vertrouwelijkheid van het aangeboden examen-materiaal.
 • Inzage doen is gratis, maar als een moment is ingepland en je bent niet op de inzage aanwezig dan zal NIMA € 50,- administratiekosten in rekening brengen.
 • Je kunt een inzage aanvragen door een email te sturen naar examens@nima.nl. Vervolgens zal je worden gevraagd om een moment te kiezen in een planningstool. Pas als NIMA dit moment heeft bevestigd, kun je voor inzage langskomen.
 • Je kunt binnen 21 kalenderdagen na dagtekening van de uitslagbrief inzage komen doen. Daarna vervalt de mogelijkheid op inzage.
 • Tijdens de inzage is er geen inhoudelijke deskundige aanwezig. Het is bedoeld als leermoment specifiek voor degene die een examen willen herkansen. Eventuele inhoudelijke vragen kunnen achteraf per email worden doorgegeven, echter wij adviseren je om voor inhoudelijke vragen contact op te nemen met de opleider.

NIMA Diplomaregister:

 • Een NIMA Diploma wordt geregistreerd in het openbare NIMA Diplomaregister. NIMA beschermt hiermee haar gediplomeerden  door echtheid van het diploma en/of titel te bevestigen. Als hierop door gediplomeerde geen prijs wordt gesteld, dient dit bij NIMA kenbaar gemaakt te worden  door een mail te sturen naar info@nima.nl. NIMA zal de registratie in het diplomaregister op verzoek verwijderen.

NIMA Events

 • NIMA organiseert marsterclasses, mastercourses, vaardigheidstrainingen en workshops. Leden kunnen hieraan deelnemen voor een membershiptarief. De prijzen voor deelname en de korting per type membership staan vermeld op de site.
 • De annuleringsvoorwaarden voor events tref je hier aan.
 • Tijdens evenementen wordt een deelnemerslijst van betreffend event gedeeld met deelnemers waarop bedrijfsnaam, naam en functienaam vermeld staat.
 • De tarieven vermeld bij alle events zijn exclusief btw.

NIMA Fair Access policy

 • NIMA stelt hoge eisen aan de kwaliteit van zijn classes en events en hanteert daarbij een Fair Access policy. Bij overschrijving van een event wordt door NIMA waar mogelijk de capaciteit vergroot zodat een groter aantal professionals kan deelnemen. Wanneer dat om praktische redenen niet mogelijk of gewenst is, wordt per bijeenkomst een gemaximeerd aantal deelnameplaatsen gereserveerd voor passe-partouthouders om overige NIMA Members en niet-leden in de gelegenheid te stellen via NIMA te werken aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

Plus-opties (behorende bij het lidmaatschap)

NIMA Books en extra magazineabonnement(en)

 • Bij aankoop van de opties NIMA Books en extra magazineabonnement(en) wordt altijd het bedrag voor een volledig jaar in rekening gebracht.
 • Beide opties zijn doorlopend en worden zonder opzegging – met inachtneming van één maand opzegtermijn – opnieuw voor een periode van één jaar aangegaan.
 • Een magazineabonnement kan gedurende het jaar (tijdens het lidmaatschap) niet worden aangepast. Je kunt dus pas aan het eind van het jaar wisselen van magazine, als je dat zou willen.

Passe-partout

 • Een passe-partout is een heel jaar geldig.
 • Een passe-partout kan niet tussentijds opgezegd worden.
 • De plus-optie NIMA Passe-partout is exclusief voorbehouden aan NIMA Members.
 • Alleen door NIMA georganiseerde events; mastercourses*, masterclasses, workshops of trainingen kunnen worden verrekend uit een passe-partout. Hierop uitgezonderd zijn premium leergangen, NIMA Zuid-bedrijfsbezoeken en buitenlandse courses. Voor door externe partijen georganiseerde activiteiten is verrekening dus niet mogelijk en is aanmelden rechtstreeks bij de externe partij en het voldoen van de deelname fee daar noodzakelijk.
 • In alle gevallen gelden de normale annuleringsvoorwaarden. De eventuele kosten die hieraan zijn verbonden vallen erbuiten en zullen dus apart gefactureerd worden.
 • Een passe-partout is één jaar geldig maar alléén in combinatie met een NIMA Membership. Wanneer een membership is verlopen, vervalt ook de geldigheid van het passe-partout.
 • Deelname aan een mastercourse is alleen mogelijk indien het passe-partout de gehele reeks geldig is.
 • Heb je een Passé-Partout? Deze is persoonsgebonden en daarom is het sturen van een vervanger NIET mogelijk.
  Indien je de class later dit jaar wil volgen en annuleert volgens bovenstaande voorwaarden, dan kan je je inschrijven in jouw MijnNIMA-omgeving. Ga naar trainingen en klik op de class van jouw keuze.’’

Extra educatiebudget

 • Een extra educatiebudget is exclusief voorbehouden aan Connect, Business, Premium, Public en TMC Members
 • Een educatiebudget is één jaar geldig en loopt daarmee dus niet automatisch door.
 • Een extra educatiebudget is afneembaar vanaf €500 en op te hogen met een veelvoud van €500.
 • Vanaf een educatiebudget van €2000 krijg je 25% extra op het budget. Bij afname van €2000 educatiebudget krijg je dus €2500 aan educatiebudget om te besteden.
 • Alleen door NIMA georganiseerde events; leergangen, masterclasses, workshops of trainingen kunnen worden verrekend uit een educatiebudget, met uitzondering van premium leergangen, NIMA Zuid-bedrijfsbezoeken en buitenlandse courses. Voor door externe partijen georganiseerde activiteiten is verrekening dus niet mogelijk en is aanmelden rechtstreeks bij de externe partij en het voldoen van de deelname fee daar noodzakelijk.
 • In alle gevallen gelden de normale annuleringsvoorwaarden. De eventuele kosten die hieraan zijn verbonden vallen erbuiten en zullen dus apart gefactureerd worden.

Extra vertegenwoordiger

 • Connect, Business, Premium, Public en TMC Members kunnen een extra vertegenwoordiger onder hun lidmaatschap plaatsen.
 • Het toevoegen van een extra vertegenwoordiger is een uitbreiding van het membership en is doorlopend.
 • Opzeggen van een extra vertegenwoordiger moet twee maanden voor het nieuwe registratiejaar gebeuren via een e-mail door ons zijn ontvangen. Stuur jouw opzegging o.v.v. ‘opzeggen extra vertegenwoordiger’ naar members@nima.nl. Je ontvangt van ons een bevestiging. Let op! Pas nadat je de bevestiging hebt ontvangen is de opzegging definitief. Het membership van de extra vertegenwoordiger wordt per verlengingsdatum van het nieuwe jaar stopgezet.
 • Indien door ons niet (tijdig) een opzegging is ontvangen, ontvang je ‘automatisch’ een factuur voor het nieuwe jaar.

Career Booster

 • Het Career Booster-programma is exclusief voorbehouden aan NIMA Members.
 • Het Career Booster-programma is een traject van twee jaar. De voordelen van het programma zijn alleen van toepassing in combinatie met een geldig lidmaatschap.

NIMA Marketing Peil

 • Het NIMA Marketing Peil is exclusief voorbehouden aan Connect, Business, Premium, Public en TMC Members.
 • Marketing Peil is van toepassing vanaf vijf personen.

Vacatureplaatsing

 • De tarieven voor het plaatsen van vacatures zijn te vinden op onze vacaturepagina.
 • Een vacature blijft zes weken op onze site staan.
 • De vacature gaat minstens één keer mee in onze wekelijkse NIMA Nieuwsbrief.

Integriteitskeurmerk voor bedrijven

 • Het Integriteitskeurmerk voor bedrijven, ook wel het Marketing Integrity Keurmerk is exclusief voorbehouden aan Connect, Business, Premium, Public en TMC Members.
 • De bedrijven die het keurmerk behalen worden benoemd op onze website.

Het persoonlijk Integriteitskeurmerk

 • Het integriteitskeurmerk is persoonsgebonden
 • Bij NIMA Blue, Red Members wordt het behaalde integriteitskeurmerk getoond in het diploma-register.
 • De tarieven vermeld bij de plus-opties zijn exclusief btw.

Betaling

 • Members ontvangen een factuur voor het membership voor een heel jaar en eventuele plus-opties.
 • De gestuurde factuur dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan.
 • Bij het NIMA Personal Membership is het mogelijk de factuur naar een ander (zakelijk) adres te sturen. Dit ontslaat de member echter niet van de verplichting tot betaling. Indien betaling van de factuur uitblijft, is de betreffende member persoonlijk verantwoordelijk voor betaling.