De algemene voorwaarden van NIMA

NIMA hanteert een aantal voorwaarden rondom de lidmaatschappen, examens, events, plus-opties en de betaling voor diensten en producten die wij aanbieden.

 

Algemene voorwaarden NIMA Examens vind je hier

De algemene voorwaarden van NIMA Examens zijn hier te vinden op een aparte pagina.

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden staan verschillende begrippen, die zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt worden. De betekenis van de begrippen geven we hieronder weer:

 • NIMA Lidmaatschap – NIMA kent grofweg twee soorten lidmaatschappen: persoonlijke lidmaatschappen en zakelijke lidmaatschappen.
 • NIMA Leden – Leden met een persoonlijk lidmaatschap zijn natuurlijke personen. Zakelijke Leden zijn de bedrijven met een bedrijfslidmaatschap.
 • NIMA Persoonscertificering – NIMA Leden kunnen in aanmerking komen voor persoonscertificering, ook wel een NIMA Titel genoemd. Deze titel wordt altijd aangegaan door een natuurlijk persoon
 • Kandidaat – Examenkandidaten (of kortweg kandidaten) zijn natuurlijke personen die de NIMA Examens afleggen.
 • Deelnemer – De natuurlijke persoon die een Overeenkomst heeft gesloten voor een training van NIMA.
 • Training – Evenementen, trainingen, online cursussen, masterclasses of andere leerproducten (excl. incompany trainingen & community events) georganiseerd door NIMA.

NIMA Lidmaatschap

 • Een NIMA Lidmaatschap aangaan of het opwaarderen van het lidmaatschap kan op ieder gewenst moment. Het NIMA Lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij anders aangegeven. Alle rechten en plichten van een lid zijn vastgelegd in onze statuten.
 • Een NIMA Persoonlijk Lidmaatschap (Bronze, Silver, Blue en Red) is persoonsgebonden; iemand anders kan geen gebruikmaken van jouw voordelen.
 • De mogelijkheid om bestuurslid te worden in een community of regio en daarmee afgevaardigde in de NIMA Ledenraad is voorbehouden aan NIMA Leden.
 • Opzeggen of ‘verlagen’ van een lidmaatschap met aanvangsdatum vóór 1 juni 2016; de opzegging moet vóór 1 november via een e-mail door ons zijn ontvangen. Stuur jouw opzegging o.v.v. ‘opzeggen lidmaatschap’ naar members@nima.nl. Je ontvangt van ons een bevestiging. Let op: pas nadat je de bevestiging hebt ontvangen is de opzegging definitief. Het lidmaatschap wordt per 1 januari van het nieuwe jaar stopgezet.
 • Opzeggen of ‘verlagen’ van een lidmaatschap met aanvangsdatum ná 1 juni 2016; de opzegging moet twee maanden voorafgaand aan de verlengingsdatum via een e-mail door ons zijn ontvangen. Stuur jouw opzegging o.v.v. ‘opzeggen lidmaatschap’ naar members@nima.nl. Je ontvangt van ons een bevestiging. Let op! Pas nadat je de bevestiging hebt ontvangen is de opzegging definitief. Het lidmaatschap wordt per verlengingsdatum van het nieuwe jaar stopgezet.
 • Indien door ons niet (tijdig) een opzegging is ontvangen, ontvang je ‘automatisch’ een factuur voor het nieuwe jaar.
 • Gratis lidmaatschappen hebben altijd een geldigheid van één jaar. Na dit jaar geldt het reguliere tarief van het betreffende lidmaatschap.

NIMA Persoonscertificering

 • Register Marketeers:
  Een Register Marketeer wordt in principe voor vijf jaar gecertificeerd. Na hercertificering volgt opnieuw een termijn van vijf jaar. Tussentijdse opzegging kan. Voor titels die gestart zijn voor 1 juni 2016 geldt dat een opzegging vóór 1 november 2016 via een e-mail door ons zijn ontvangen. De e-mail moet verstuurd worden naar de projectmanager persoonscertificering via members@nima.nl. Bij titels die zijn ingegaan na 1 juni 2016 geldt dat de opzegging twee maanden voor het nieuwe registratiejaar bij ons binnen moet zijn. Is de opzegging niet tijdig bij ons binnen dan is de contributie voor het lopende jaar nog verschuldigd en wordt de certificering aan het eind van het jaar stopgezet en word je afgemeld bij de EMC. Let op! Pas nadat je de bevestiging hebt ontvangen is de opzegging definitief. De titel wordt per verlengingsdatum van het nieuwe jaar stopgezet.
 • Senior Marketing Professionals, Senior Digital Professionals en Senior Communication Professionals:
  Een titelhouder met een titel SMP, SDP of SCP wordt in principe voor drie jaar gecertificeerd. Na hercertificering volgt opnieuw een termijn van drie jaar. Tussentijdse opzegging kan, maar dit dient te gebeuren via een e-mail naar de projectmanager persoonscertificering via members@nima.nl. Voor SMP, SDP en SCP geldt dat deze twee maanden voor ingang van het nieuwe registratiejaar (is afhankelijk van het moment van initiële certificering) dient te worden gedaan. Bij latere opzegging is het lopende/komende registratiejaar nog certificeringsfee verschuldigd. De projectmanager zal bij opzegging de verschuldigde fee met je doornemen. Voor opzegging van de titel geldt de reguliere opzegtermijn conform onze statuten en richtlijnen hierboven.
 • NIMA Qualified Lecturers:
  Een NQL wordt in principe voor drie jaar gecertificeerd. Na hercertificering volgt opnieuw een termijn van drie jaar. Tussentijdse opzegging kan, maar dit dient te gebeuren via een e-mail naar de projectmanager persoonscertificering via members@nima.nl. Voor NQL geldt dat deze twee maanden voor ingang van het nieuwe registratiejaar (is afhankelijk van het moment van initiële certificering) dient te worden gedaan. Bij latere opzegging is het lopende/komende registratiejaar nog certificeringsfee verschuldigd. De projectmanager zal bij opzegging de verschuldigde fee met je doornemen. Voor opzegging van de titel geldt de reguliere opzegtermijn conform onze statuten en richtlijnen hierboven.
 • De tarieven vermeld bij de persoonscertificeringen zijn inclusief btw.
 • Let op wanneer een titel wordt opgezegd, blijft het lidmaatschap gewoon doorlopen, tenzij ook deze nadrukkelijk wordt opgezegd door middel van een mail aan members@nima.nl.
 • Een NIMA Titel (SMP, SCP, SDP, NQL) wordt geregistreerd in het openbare NIMA Diplomaregister. NIMA beschermt hiermee haar titelhouders door echtheid van de titel te bevestigen. Als hierop door de titelhouder geen prijs wordt gesteld, dient dit bij NIMA kenbaar gemaakt te worden. NIMA zal de registratie in het diplomaregister op verzoek verwijderen.

NIMA Examens

Specifiek voor het inschrijven op een NIMA Examen zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. De gehele algemene voorwaarden van examens kun je hier terugvinden. De belangrijkste voorwaarden op een rij:

Betaling examengeld

 • De betaling voor een NIMA examen kan enkel voldaan worden via creditcard of iDeal. Van deze betaling ontvang je achteraf een factuur. De tarieven vermeld bij de NIMA Examens zijn vrijgesteld van btw.

Verzetten examen

Mondeling examen:

 • Een mondeling examen verzetten of annuleren kan kosteloos tot 28 dagen voor de examendatum.
 • De kosten bedragen voor het verzetten of annuleren van een mondeling examen binnen 28 dagen voor de examendatum doch voor de examenoproep bedragen 100 euro.
 • Indien het examen na de examenoproep wordt geannuleerd of verzet zijn de totale examenkosten verschuldigd; het examen wordt dan geacht doorgang te hebben gevonden.
 • Indien een examenkandidaat niet op het examen verschijnt wordt een onvoldoende toegekend (cijfer 1); de kandidaat kan vervolgens het examen herkansen tegen de vigerende tarieven.
 • Schrijf je je 28 dagen voor het examen nog in, dan is annuleren niet meer mogelijk en ben je altijd het volledige examengeld verschuldigd.
 • Slechts bij bijzondere omstandigheden, zoals: overlijden, blijvende invaliditeit en langdurige ziekte, wordt hierop een uitzondering gemaakt.
 • Het verzetten van een examen dient altijd schriftelijk via examens@nima.nlaangevraagd te worden.

Schriftelijk examen:

 • Verzetten of annuleren kan alleen tot 8 dagen voor de examendatum, na deze datum is verzetten of annuleren niet meer mogelijk.
 • Het examen kan maximaal drie keer gratis verzet worden naar een ander examenmoment.
 • Indien het examen binnen 8 dagen voor de examendatum wordt geannuleerd of verzet zijn de totale examenkosten verschuldigd; het examen wordt dan geacht doorgang te hebben gevonden.
 • Indien een examenkandidaat niet op het examen verschijnt wordt een onvoldoende toegekend (cijfer 1); de kandidaat kan vervolgens het examen herkansen tegen de vigerende tarieven.
 • Verzetten kan via de link die je hebt ontvangen in de bevestigingsmail.
 • In alle andere gevallen bedragen de kosten voor het verzetten van een examen € 100.
 • Slechts bij bijzondere omstandigheden, zoals: overlijden, blijvende invaliditeit en langdurige ziekte, wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Informatie over inzage van het NIMA Examen:

 • Wij bieden inzage in het eigen examenwerk aan in ons kantoorpand in Amsterdam Zuidoost (Hogehilweg 16). Een digitale inzage is niet mogelijk in verband met de vertrouwelijkheid van het aangeboden examen-materiaal.
 • Inzage doen is gratis, maar als een moment is ingepland en je bent niet op de inzage aanwezig dan zal NIMA € 50,- administratiekosten in rekening brengen.
 • Je kunt een inzage aanvragen door een email te sturen naar examens@nima.nl. Vervolgens zal je worden gevraagd om een moment te kiezen in een planningstool. Pas als NIMA dit moment heeft bevestigd, kun je voor inzage langskomen.
 • Je kunt binnen 21 kalenderdagen na dagtekening van de uitslagbrief inzage komen doen. Daarna vervalt de mogelijkheid op inzage.
 • Tijdens de inzage is er geen inhoudelijke deskundige aanwezig. Het is bedoeld als leermoment specifiek voor degene die een examen willen herkansen. Eventuele inhoudelijke vragen kunnen achteraf per email worden doorgegeven, echter wij adviseren je om voor inhoudelijke vragen contact op te nemen met de opleider.

NIMA Diplomaregister:

 • Een NIMA Diploma wordt geregistreerd in het openbare NIMA Diplomaregister. NIMA beschermt hiermee haar gediplomeerden  door echtheid van het diploma en/of titel te bevestigen. Als hierop door gediplomeerde geen prijs wordt gesteld, dient dit bij NIMA kenbaar gemaakt te worden  door een mail te sturen naar info@nima.nl. NIMA zal de registratie in het diplomaregister op verzoek verwijderen.

NIMA Events

Artikel 1: Inschrijving

 1. Inschrijven voor een training gebeurt uitsluitend online via MijnNIMA. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. NIMA bevestigt per e-mail op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres separaat de inschrijving. Op dat moment is er sprake van een overeenkomst.
 2. NIMA behoudt zich het recht voor een inschrijving door de deelnemer zonder opgave van reden te weigeren. Indien een inschrijving door NIMA wordt geweigerd, komt de betalingsverplichting van de deelnemer te vervallen, althans zal NIMA het reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen na weigering terugbetalen aan de geweigerde deelnemer door middel van een bankoverschrijving naar het bankrekeningnummer waarmee de betaling werd verricht.
 3. Door de inschrijving aanvaardt de deelnemer tevens de algemene voorwaarden en verklaart de deelnemer een exemplaar daarvan ter beschikking te zijn gesteld.
 4. De gegevens van de deelnemer van een training kunnen beschikbaar worden gesteld aan partners die betrokken zijn bij de organisatie van de betreffende training. Het privacy beleid van NIMA is van toepassing.

Artikel 2: Uitschrijving Trainingen

 1. Uitschrijving kan alleen via MijnNIMA waar de deelnemer toegang toe heeft. Een uitschrijving is pas voltooid wanneer de deelnemer een bevestiging van NIMA heeft ontvangen op het e-mailadres dat gekoppeld is aan het MijnNIMA-account.
 2. Met uitzondering van het bepaalde in punt 4 is:
  • tot 30 dagen voor aanvang van de training kosteloze uitschrijving en restitutie van het inschrijfgeld door de deelnemer mogelijk.
  • Bij uitschrijving door de deelnemer tussen 30 dagen en 7 dagen voor de startdatum van de training wordt € 75 in rekening gebracht.
  • Bij uitschrijving door de deelnemer vanaf 7 dagen voor de startdatum wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
 3. Met uitzondering van het bepaalde in punt 4 is het mogelijk om het ticket over te dragen aan een collega of relatie. Hiervoor dient een e-mail te worden gestuurd naar events@nima.nl met de contactgegevens van de collega of relatie. Overdragen van een ticket is kosteloos en dient tenminste 24 uur voor aanvang van het evenement bij NIMA schriftelijk gemeld te worden.
 4. Houders van het NIMA Passe-Partout kunnen tot 30 dagen voor aanvang van de training kosteloos annuleren, daarna wordt er € 75 in rekening gebracht. Zij kunnen tevens de deelname niet overdragen en dus bij verhindering geen vervanger sturen.

Artikel 3: Wijziging

  1. Indien door omstandigheden een training onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal NIMA trachten binnen een afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training op een andere datum. Indien dit niet mogelijk is en het event geen doorgang laat vinden zal NIMA het inschrijfgeld restitueren aan de deelnemer. Restitutie van het overeengekomen bedrag vindt tevens plaats indien de deelnemer op de nieuw bepaalde datum niet deel kan nemen aan de training. Deelnemer heeft bij wijziging slechts recht op de remedies in dit artikel vermeld.
  2. NIMA behoudt zich het recht voor aangekondigde trainers of sprekers te vervangen door een andere bekwame trainer of spreker, zonder enig recht op ontbinding door de deelnemer.
  3. Tot 14 dagen voor aanvang van een training is het mogelijk je inschrijving kosteloos te verplaatsen als de training ook op een alternatieve datum wordt aangeboden. Bij verplaatsing van de inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang van de training zal € 50 excl btw. in rekening worden gebracht. De factuurdatum en betalingstermijn van de oorspronkelijke factuur blijven van kracht. Verplaatsingen voor trainingen van de NIMA Academy geef je door per mail op events@nima.nl.
  4. Aan informatie op de website en andere online platforms en media waarop/waarin uitingen van NIMA staan vermeld aangaande trainingen kunnen geen rechten worden ontleend anders dan deze algemene voorwaarden.

NIMA behoudt zich het recht voor het trainingsprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch als inhoudelijk aan te passen, waaronder maar niet uitsluitend het betrekken van de actualiteit, zonder daarover vooraf de deelnemer in te lichten en zonder dat daarmee door de deelnemer een recht van ontbinding toekomt.

 • NIMA behoudt zich het recht voor de locatie en/of het tijdstip van de training te veranderen, de training op te schorten of de training geen doorgang te laten vinden bij onvoldoende inschrijvingen. Er zijn onvoldoende inschrijvingen wanneer daar naar mening van NIMA sprake van is. Dit kan per training verschillen. Het veranderen van de locatie van een training kan, wanneer de omstandigheden daarom vragen, ook betekenen dat we deze van een fysieke locatie verplaatsen naar de virtual classroom. De deelnemer zal hierover in het algemeen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaande aan de training geïnformeerd worden. In bijzondere omstandigheden kan deze termijn overschreden worden en geldt een minimale termijn van 24 uur voorafgaande aan de training.
 • De deelnemer heeft bij het door NIMA beëindigen van een Overeenkomst m.b.t. een training geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid voor de kant van NIMA is uitgesloten. Deelnemer heeft bij beëindiging slechts recht op de remedies in artikel 3 vermeld.

 

Artikel 4 – Betaling

 1. NIMA verzendt per e-mail op het aan MijnNIMA gekoppelde e-mailadres een factuur (als PDF-bestand). Indien de deelnemer geen digitale factuur kan verwerken en een papieren factuur opvraagt, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
 2. Binnen vijf werkdagen na inschrijving verstuurt NIMA de factuur. NIMA hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. De deelnemer dient zich aan deze betalingstermijn te houden, ongeacht het moment van inschrijving en/of de startdatum van de opleiding.
 3. Bij niet tijdige of onvolledige betaling, behoudt NIMA zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname. Dit laat de reeds aangegane betalingsverplichting echter onverlet.
 4. In geval van niet tijdige of onvolledige betaling is de deelnemer de wettelijke handelsrente ex art. 6:119 a Rv en buitengerechtelijke incassokosten van 15% over het openstaande bedrag verschuldigd, met een minimum van € 50 per openstaande factuur.

Artikel 5 – Concurrerende diensten

 1. De informatie in de training is uitsluitend bedoeld voor toepassing van die informatie voor marketingdoeleinden.
 2. Het is deelnemer niet toegestaan informatie uit de trainingen te gebruiken voor met de diensten van NIMA concurrerende diensten, waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: het geven van opleidingen, trainingen, cursussen, masterclasses en/of presentaties.

Artikel 6 – Evaluatie

 1. NIMA spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de trainingen. Na afloop van de training ontvangt de deelnemer een evaluatieformulier. NIMA gebruikt de gegevens om de trainingen – en het aanbod daarvan – waar nodig te verbeteren alsmede haar trainers, sprekers en andere betrokkenen te beoordelen.
 2. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door NIMA geleverde trainingen dienen binnen uiterlijk twee maanden na uitvoering hiervan, schriftelijk of elektronisch en gemotiveerd aan NIMA kenbaar worden gemaakt via events@nima.nl of t.a.v. NIMA Hogehilweg 16, 1011 CD Amsterdam. Klachten na deze termijn worden niet in behandeling genomen.

NIMA Fair Access policy

 • NIMA stelt hoge eisen aan de kwaliteit van zijn classes en events en hanteert daarbij een Fair Access policy. Bij overschrijving van een event wordt door NIMA waar mogelijk de capaciteit vergroot zodat een groter aantal professionals kan deelnemen. Wanneer dat om praktische redenen niet mogelijk of gewenst is, wordt per bijeenkomst een gemaximeerd aantal deelnameplaatsen gereserveerd voor passe-partouthouders om overige NIMA leden en niet-leden in de gelegenheid te stellen via NIMA te werken aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

Plus-opties (behorende bij het lidmaatschap)

NIMA Books en extra magazineabonnement(en)

 • Bij aankoop van de opties NIMA Books en extra magazineabonnement(en) wordt altijd het bedrag voor een volledig jaar in rekening gebracht.
 • Beide opties zijn doorlopend en worden zonder opzegging – met inachtneming van één maand opzegtermijn – opnieuw voor een periode van één jaar aangegaan.
 • Een magazineabonnement kan gedurende het jaar (tijdens het lidmaatschap) niet worden aangepast. Je kunt dus pas aan het eind van het jaar wisselen van magazine, als je dat zou willen.

Passe-partout

 • Een passe-partout is een heel jaar geldig.
 • Een passe-partout kan niet tussentijds opgezegd worden.
 • De plus-optie NIMA Passe-partout is exclusief voorbehouden aan NIMA leden.
 • Alleen door NIMA georganiseerde events; mastercourses*, masterclasses, workshops of trainingen kunnen worden verrekend uit een passe-partout. Hierop uitgezonderd zijn premium leergangen, NIMA Zuid-bedrijfsbezoeken en buitenlandse courses. Voor door externe partijen georganiseerde activiteiten is verrekening dus niet mogelijk en is aanmelden rechtstreeks bij de externe partij en het voldoen van de deelname fee daar noodzakelijk.
 • In alle gevallen gelden de normale annuleringsvoorwaarden. De eventuele kosten die hieraan zijn verbonden vallen erbuiten en zullen dus apart gefactureerd worden.
 • Een passe-partout is één jaar geldig maar alléén in combinatie met een NIMA lidmaatschap. Wanneer een lidmaatschap is verlopen, vervalt ook de geldigheid van het passe-partout.
 • Deelname aan een mastercourse is alleen mogelijk indien het passe-partout de gehele reeks geldig is.
 • Heb je een passé-Partout? Deze is persoonsgebonden en daarom is het sturen van een vervanger NIET mogelijk.
  Indien je de class later dit jaar wilt volgen en je annuleert volgens bovenstaande voorwaarden, dan kan je je inschrijven in jouw MijnNIMA-omgeving. Ga naar trainingen en klik op de class van jouw keuze.’’

Extra educatiebudget

 • Een extra educatiebudget is exclusief voorbehouden aan Connect, Business, Premium, Public en TMC lidmaatschappen.
 • Een educatiebudget is één jaar geldig en loopt daarmee dus niet automatisch door.
 • Een extra educatiebudget is afneembaar vanaf €500 en op te hogen met een veelvoud van €500.
 • Alleen door NIMA georganiseerde events; leergangen, masterclasses, workshops of trainingen kunnen worden verrekend uit een educatiebudget, met uitzondering van premium leergangen, NIMA Zuid-bedrijfsbezoeken en buitenlandse courses. Voor door externe partijen georganiseerde activiteiten is verrekening dus niet mogelijk en is aanmelden rechtstreeks bij de externe partij en het voldoen van de deelname fee daar noodzakelijk.
 • In alle gevallen gelden de normale annuleringsvoorwaarden. De eventuele kosten die hieraan zijn verbonden vallen erbuiten en zullen dus apart gefactureerd worden.

Extra vertegenwoordiger

 • Connect, Business, Premium, Public en TMC lidmaatschappen kunnen een extra vertegenwoordiger onder hun lidmaatschap plaatsen.
 • Het toevoegen van een extra vertegenwoordiger is een uitbreiding van het lidmaatschap en is doorlopend.
 • Opzeggen van een extra vertegenwoordiger moet twee maanden voor het nieuwe registratiejaar gebeuren via een e-mail door ons zijn ontvangen. Stuur jouw opzegging o.v.v. ‘opzeggen extra vertegenwoordiger’ naar members@nima.nl. Je ontvangt van ons een bevestiging. Let op! Pas nadat je de bevestiging hebt ontvangen is de opzegging definitief. Het lidmaatschap van de extra vertegenwoordiger wordt per verlengingsdatum van het nieuwe jaar stopgezet.
 • Indien door ons niet (tijdig) een opzegging is ontvangen, ontvang je ‘automatisch’ een factuur voor het nieuwe jaar.

Career Booster

 • Het Career Booster-programma is exclusief voorbehouden aan NIMA leden.
 • Het Career Booster-programma is een traject van twee jaar. De voordelen van het programma zijn alleen van toepassing in combinatie met een geldig lidmaatschap.

NIMA Marketing Peil

 • Het NIMA Marketing Peil is exclusief voorbehouden aan Connect, Business, Premium, Public en TMC lidmaatschappen.
 • Marketing Peil is van toepassing vanaf vijf personen.

Vacatureplaatsing

 • De tarieven voor het plaatsen van vacatures zijn te vinden op onze vacaturepagina.
 • Een vacature blijft zes weken op onze site staan.
 • De vacature gaat minstens één keer mee in onze wekelijkse NIMA Nieuwsbrief.

Integriteitskeurmerk voor bedrijven

 • Het Integriteitskeurmerk voor bedrijven, ook wel het Marketing Integrity Keurmerk is exclusief voorbehouden aan Connect, Business, Premium, Public en TMC lidmaatschappen.
 • De bedrijven die het keurmerk behalen worden benoemd op onze website.

Het persoonlijk Integriteitskeurmerk

 • Het integriteitskeurmerk is persoonsgebonden
 • Bij NIMA Blue, Red lidmaatschappen wordt het behaalde integriteitskeurmerk getoond in het diploma-register.
 • De tarieven vermeld bij de plus-opties zijn exclusief btw.

Betaling

 • Leden ontvangen een factuur voor het lidmaatschap voor een heel jaar en eventuele plus-opties.
 • De gestuurde factuur dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan.
 • Bij het NIMA persoonlijk lidmaatschap is het mogelijk de factuur naar een ander (zakelijk) adres te sturen. Dit ontslaat het lid echter niet van de verplichting tot betaling. Indien betaling van de factuur uitblijft, is het betreffende lid persoonlijk verantwoordelijk voor betaling.