Het bestuur van NIMA

Het bestuur van NIMA legt verantwoording af aan de ledenraad, het hoogste orgaan binnen NIMA. De ledenraad benoemt direct de voorzitter van het bestuur. Het bestuur verdeelt de verschillende bestuursfuncties en taken en regelt de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zijn leden.

Nicole Verburg

Nicole Verburg – Voorzitter NIMA bestuur

Nicole Verburg heeft ruim 20 jaar ervaring in consulting en marketing bij grote merken als Rituals, Nestlé en Red Bull. Vier jaar geleden startte zij bij VodafoneZiggo als director customer value management. Voor bestuur van NIMA heeft zij voornamelijk taken en verantwoordelijkheden die in lijn liggen met haar expertise binnen het commerciële domein, zoals marketingstrategie, digitalisering en gepersonaliseerde omnichannel communicatie.

Mike Moolenbel – Directeur van NIMA

Mike Moolenbel is organisatie-, marketing- & communicatie-adviseur en directiecoach. Kernactiviteit is het begeleiden van organisaties bij de ontwikkeling van de ambitie, propositie en strategie en de vertaling naar een uitvoeringsplan met als doel duurzaam klantgericht ondernemen. Hij gelooft in lean & agile organisaties met een sterke combinatie van leiderschap, sales, marketing, communicatie en ict om snel en flexibel op de veranderende klantvraag in te kunnen spelen. Al ruim 20 jaar is hij aan NIMA verbonden, eerst als Ledenraadslid en daarna als lid en voorzitter van de Raad van Toezicht.