Het bestuur van NIMA

Het bestuur van NIMA legt verantwoording af aan de ledenraad, het hoogste orgaan binnen NIMA. De ledenraad benoemt direct de voorzitter van het bestuur. Het bestuur verdeelt de verschillende bestuursfuncties en taken en regelt de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zijn leden.

Rob Overduin - Voorzitter/Directeur van NIMA

Jan-Ernst van Driel - Bestuurslid Educatie