Mature Marketing

NIMA Mature Marketing Platform

“Life before 50 is nothing but a warm-up.”

Hoeveel procent van jouw doelgroep is nu al ouder dan 50 jaar? De ‘traditionele markt’ in de marketingwereld met de leeftijdscategorie 25 tot 49 wordt in hoog tempo kleiner en dat terwijl de leeftijdscategorie 50-plus in een enorm tempo toeneemt. Vergrijzing als “key force driving change” leidt tot het gegeven dat voor bijna elk product, variërend van auto tot tandpasta, de oudere consument nu al een zeer groot marktsegment is en dat de invloed van die consument alleen nog maar groter wordt. Reden voor de oprichting van het Mature Marketing Platform binnen NIMA.

Voor wie is het NIMA Mature Marketing Platform interessant?
Het platform is er niet alleen voor marketing- en communicatieprofessionals die zich primair richten op de doelgroep met zogenaamde AgeBound-producten en –diensten. Juist marketeers die AgeLess-producten en -diensten aanbieden zoals fast movers hebben belang bij kennis over deze doelgroep. Zij realiseren zich immers dat ook (en soms met name juist) babyboomers auto’s, verzekeringen en tandpasta kopen! Een veelal koopkrachtige doelgroep met specifieke wensen.

Impressie van de doelgroep
In opdracht van AgeWise deden Alexandra Thamm en Cornelia Seifert van de Hotelschool Den Haag een onderzoek met als onderzoeksvraag wat de impact is van social media in het keuze- en beslissingsproces van babyboomers voor een vakantiehotel. Bekijk deze inspirerende YouTube video over deze doelgroep.

Activiteiten
Het NIMA Mature Marketingplatform is in juli 2014 opgericht. Op dit moment bestaan de activiteiten uit minimaal twee Workshops per jaar en een aantal whitepapers over 50+ Marketing. De belangrijkste leerdoelen zijn:

  1. Inzicht in de belevingswereld van de oudere, ervaren consument
  2. Inzicht in de marketing do’s & don’ts voor deze doelgroep
  3. Inzicht in concrete cases

Initiatiefnemers
Het NIMA Mature Marketing Platform is een initiatief van enkele intrinsiek gemotiveerde marketingmensen die beter willen kunnen inspringen op de vergrijzing als key force driving change in de maatschappij. Door samen met collega’s kennis over deze doelgroep te genereren, te delen en toe te passen en wil het platform hiermee een nieuw marketingvakgebied te ontwikkelen. De initiatiefnemers zijn:

  • Pieter Paul Verheggen, Algemeen Directeur Motivaction International BV
  • Andres Neira de Back, Director Marketing Center Parcs Europe
  • Edgar Keehnen, AgeWise
  • Klaas Niewold, voormalig directeur doelgroep senioren ABN AMRO

Interesse, ideeën, meedoen?
Heb je suggesties voor een onderwerp voor het NIMA Mature Marketing Platform of wil je een activiteit organiseren? Neem dan contact op met Pieter Paul Verheggen (06 53 843 534), Andres Neira de Back (06 50 631 729) of Edgar Keehnen (06 51 121 122).

 

Edgar Keehne (voorzitter)
Partner, AgeWise

Robbert Timman SMP
Marketing Manager, Zimmer

Suzanne Raven
Marketeer, Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorg

Andres Neira De Back
Marketing Director, Center Parcs Europe

Pieter-Paul Verheggen
Algemeen directeur, Motivaction
06 538 435 34
Simone Siemons
Publisher, STILI NOVI publishing

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X