Deze training is uitverkocht. 

Exclusieve sessie voor maximaal 10 deelnemers.

Jouw organisatie heeft dringend behoefte aan diepgaande verandering om huidige klanten te behouden en nieuwe te winnen, de juiste medewerkers te kunnen boeien en binden en de concurrentie op afstand te houden. Oude patronen zijn helaas diep ingesleten en ‘men’ voelt onvoldoende urgentie om echt in beweging te komen. Het lonkend perspectief van een vernieuwde 3.0-versie bereikt te weinig medewerkers waardoor het kritisch omslagpunt te lang op zich laat wachten. Je wordt ongeduldig als commercieel directeur, marketeer en/of salesmanager en ter compensatie ga je hard werken. Tijd om het veranderproces intelligenter en doortastender aan te pakken zodat bestaande patronen bij jou en je organisatie echt worden doorbroken. Tijd om te vertragen om daarna te versnellen.

Tijdens deze interactieve sessie krijg je inzicht in de wijze waarop jij en je team de verandering in jouw organisatie een structurele boost kunnen geven. We staan stil bij de fasen van een veranderproces, hoe je winnende coalities aangaat, medewerkers engaged en tot zelfsturing stimuleert, hoe je effectief omgaat met weerstand, hoe je bestaande patronen herkent en doorbreekt en bovenal hoe je dit veranderproces zelf kunt leiden, Leading by Example. We maken maximaal gebruik van de beschikbare kennis van change experts als Kotter, Sinek, de Caluwé en Ardon. Praktijkcases gaan boven de theorie, action learning staat centraal. Door gebruik te maken van een voorbereidende change scan krijgen deelnemers de mogelijkheid om een maatwerkcase, vertrouwelijk, in te brengen. De training wordt afgerond met een concreet actieplan Leading Change. Na zes weken staat een coachmoment met de trainer tot je beschikking om de voortgang (via Skype) te bespreken, inzichten te delen en een verdiepingsslag te maken. Dit follow up-moment verhoogt aantoonbaar het rendement van de opleidinginvestering.

Enkele leerdoelen

  • Bewust worden van je eigen veranderstijl en adviezen voor verdere ontwikkeling
  • Inzicht in veranderpatronen binnen en buiten jouw organisatie, uit de theorie & praktijk
  • Handvaten om het veranderproces in jouw organisatie te versnellen
  • Adviezen voor het bouwen van winnende coalities
  • Inzicht in de logische stappen van een duurzaam veranderproces
  • Oefening in omgaan met weerstand op alle niveaus 

leading change afbeelding

PE punten
8 PE punten copy
Register MarketeersSenior Marketing Professionals,  Senior Communication Professionals en NIMA Qualified Lecturers ontvangen voor het volgen van deze vaardigheidstraining 8 PE punten.

In samenwerking met:

great

 

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X