De Klant Centraal: Van Belofte naar Bewijs

Masterclass over waarmaken wat je belooft. Daar heeft de klant wat aan!

De afgelopen jaren is vertrouwen steeds meer onder druk komen te staan. Of het nu gaat om Volkswagen met sjoemelsoftware, het vertrouwen in de EU of de bankencrisis die het vertrouwen in uw eigen sector heeft doen afkalven.

Vertrouwen gaat naar onze overtuiging onder andere over het waarmaken van beloftes. Neem nou de belofte ‘Klant(belang) Centraal’. Het is zo makkelijk gezegd en neergezet in een PowerPointpresentatie tijdens een heisessie, maar ernaar handelen is een stuk lastiger. Ondertussen verandert de wereld en wordt de druk van buitenaf steeds groter. Klanten worden mondiger, transparantie speelt een steeds grotere rol en nieuwe concurrenten liggen op de loer.

Hoog tijd om een dag te investeren en te leren hoe de toenemende druk van de veranderende wereld om te buigen in het grijpen en creëren van kansen.

In de masterclass ga je concreet aan de slag met drie zaken die direct van invloed zijn op Vertrouwen én die je als organisatie zélf in de hand hebt:

  • De Belofte: Kun je waarmaken wat je belooft?
  • Het Werkelijk Product: Wat bied je werkelijk aan om je belofte waar te maken?
  • Het Menselijk talent: Met wie en wat maak je de belofte waar?

Ochtend: Vertrouwen is de basis van elke interactie, transactie, communicatie en relatie. Je moet het verdienen én behouden. Aan de hand van voorbeelden uit de eigen sector, maar vooral ook inspirerende voorbeelden uit andere sectoren, staan we stil bij het belang van de samenhang tussen belofte, werkelijk product en menselijk talent.

In de middag ga je aan de slag met externe krachten. Hoe houden de assen ‘belofte – product – menselijk talent’ zich staande binnen de dynamiek van krachten van buitenaf? Wat kunnen gevolgen zijn van disrupties? We doen dat aan de hand van een ‘business game‘, waarbij je als deelnemer in de huid kruipt van externe krachten, en je je eigen organisatie ‘aanvalt’. Op deze manier worden kansen en bedreigingen helder én ervaar je hoe er door je eigen organisatie op ingespeeld kan worden. De business game is gebaseerd op de manier waarop militairen zich voorbereiden op het volbrengen van een strategische missie.

Wat levert deze dag op?

  • Stappenplan over hoe de drieslag belofte, product en mens met elkaar verbonden kunnen worden. Een actieplan op 1 A4’tje.
  • Inzicht hoe je zelf invloed hebt op het (externe) vertrouwen (van de buitenwereld?) in jouw organisatie
  • Inzicht in wat vertrouwen voor jouw organisatie en haar relaties betekent en hoe het als basis kan dienen voor groei.
  • Inzicht in welke mate de organisatie klaar is voor de toekomst, welke kansen dit biedt en hoe deze te grijpen om te groeien.
  • Inzicht in hoe beloftes, geleverde diensten/producten en het menselijk talent met elkaar verbonden kunnen worden

PE punten
10 PE punten copyRegister MarketeersSenior Marketing Professionals,  Senior Communication Professionals en NIMA Qualified Lecturers ontvangen voor het volgen van deze masterclass 10 PE punten.

Investering
De deelnamekosten voor deze Masterclass bedragen voor  Members € 495  en voor niet Members € 695. Dit is inclusief lunch, relevant boek en een aangeklede netwerkborrel.

NIMA biedt zijn members extra korting middels een Passe Partout. Met een Passe Partout van € 1.200 kun je een jaar lang zonder bijkomende kosten deelnemen aan NIMA Events. Leergangen, masterclasses, workshops of trainingen kunnen worden verrekend uit een Passe Partout, met uitzondering van premium leergangen en buitenlandse courses.

Wil je meer informatie over onze NIMA Memberships of passe partout? Neem dan contact met ons op via events(at)nima.nl of 020-5039300.

Deze Masterclass valt in het Passe Partout.

WordPress Themes
X
X
X