Ons persoonlijk succes in communicatie en samenwerking wordt grotendeels bepaald door de perceptie die anderen van ons hebben en hoe zij ons ervaren.

Niet dat wat wij bedoelen, menen te hebben gezegd of hopen wat de ander begrijpt, bepaalt ons succes.
Hoe de ander onze informatie interpreteert, hoe wij op anderen overkomen en de perceptie die de ander van ons heeft, maakt of hij ons gelooft, open staat voor onze argumenten en bereid is hier naar te handelen.

 • Hoe goed ken jij jouw communicatie en hoe denk je dat anderen jou ervaren?
 • Kun je de perceptie die anderen van jou hebben beïnvloeden. En zo ja, hoe?
  Op deze en andere vragen krijg je tijdens de workshop ‘KEEP Connecting People®’ antwoord.

De training ‘Keep Connecting People’ voegt naast de reeds aanwezige kennis en vaardigheden een derde dimensie toe: het winnen en behouden van vertrouwen van anderen.

Doelstellingen

De doelstelling van de training ‘KEEP Connecting People®’ is om de deelnemers efficiënter hun gespreksdoelen laten realiseren.

Met efficiënter wordt hier bedoeld: gespreks- of samenwerkingsresultaten zullen aantoonbaar verbeteren doordat:

 • Door de deelnemer gesprekken gestructureerd worden voorbereid en daardoor concreter zullen
  verlopen
 • De deelnemer en de ander zich meer geaccepteerd voelen waardoor de onderlinge
  verstandhouding verbetert
 • De deelnemer in de gelegenheid wordt gesteld zijn argumentatie en de voordelen onder de
  aandacht te brengen
 • De ander de deelnemer als betrouwbaar en terzake deskundig zal ervaren.

Tijdens de training 

In het eerste deel van de training krijg je inzicht in jouw sociale stijl. Inzicht in hoe jij in jouw communicatie, empathie en flexibiliteit overkomt op jouw gesprekspartners en hoe jij andere stijlen kunt herkennen.

Vervolgens wordt getraind hoe jij, uitgaande van jouw eigen stijl in relatie tot de ander, gesprekken zo kunnen voeren dat de ander meer open staat voor jouw argumenten, bereid is te luisteren, je vertrouwt en er over en weer respect is voor wederzijdse standpunten.

Hierna wordt de vertaalslag gemaakt naar gesprekscenario’s voor jouw dagdagelijkse praktijk.

Tot slot oefenen de deelnemers de eigen praktijk met hun persoonlijke online software.

Na afloop van de training 

Nadat je de training hebt gevolgd, kan je het geleerde blijvend toepassen of evalueren door gebruik te maken van jouw online portal t.w.v. 200 euro. Jij kan hiermee van iedere gesprekspartner een profiel maken en daarmee jouw gesprekken maximaal voorbereiden/evalueren. Ook de gehele samenvatting met de vaardigheidsdocumenten van het programma blijft voor jou als deelnemers levenslang 24/7 online beschikbaar.

PE punten
8 PE punten copyRegister MarketeersSenior Marketing Professionals,  Senior Communication Professionals en NIMA Qualified Lecturers ontvangen voor het volgen van deze workshop 8 PE punten.

Investering
De deelnamekosten voor deze vaardigheidstraining bedragen voor Members € 695,- en voor Niet Members € 895,-. Ben je (nog) geen Member, maar wil je wel graag deelnemen? Neem dan contact met ons op via members(at)nima.nl of 020-5039300.

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X