NIMA B Sensorisch Onderzoeker 5 juni 2019 | in samenwerking met MOA

Onder auspiciën van de vakgroep Sensorisch onderzoek van de MOA wordt een zesdaagse Nederlandstalige cursus Sensorisch onderzoek B georganiseerd. De cursus, die wordt geleid door Wim Vaessen en Joep Brinkman, is bestemd voor mensen die minimaal enige ervaring hebben met het opzetten van sensorisch onderzoek en hun theoretische en praktische kennis op dit gebied willen vergroten. De cursus bevindt zich op HBO-/WO-niveau en bereidt tevens voor op het MOA/NIMA-examen ‘Sensorisch onderzoeker B’, dat onafhankelijk van deze cursus 5 juni 2019 wordt afgenomen.

Theorie

De basis van de cursus vormt het boek Proeven van succes (vijfde druk). Rode draad in de behandeling van de theorie zijn de verschillende testopzetten, waarbij zeer stevig wordt ingezet op de onderliggende statistiek. Aan de hand van de gangbare verschiltests en beschrijvende tests komen de denkwijze en berekeningen rond significatietoetsen (binomiaal-, chi-kwadraat- en t-toets), powerproblematiek, de basis van variantieanalyse en de principes van de multivariate data-analyse aan de orde. Deze onderwerpen worden geïntegreerd met thema’s als panelomvang, productbeslissingen, testen op verschil of op gelijkheid en met de vragen die je aan je panelleden stelt. Hierbij wordt niet alleen uitgegaan van het ‘gok’model, maar staan we ook uitgebreid stil bij theorie en praktijk van thurstonian scaling.

Verder worden elke cursusdag de thuis bestudeerde stof en de gemaakte opgaven besproken over andere onderwerpen die van belang zijn bij het opzetten en uitvoeren van sensorisch onderzoek, zoals:

 • de rol van sensorisch onderzoek in het bedrijf en in de marketing;
 • zintuigen, waarneming en waarnemingseigenaardigheden;
 • panels: type, werving, omvang, selectie en monitoring;
 • productaanbieding: temperatuur, bemonstering, volgorde, codering en logistiek;
 • testomstandigheden;
 • vragen stellen en antwoorden verwerven;
 • de keuze van de meest passende testopzet;
 • beschrijvende technieken;
 • voedselkeuzegedrag en consumentenonderzoek.

PRAKTIJKOPDRACHT

Rode draad van het praktijkgedeelte van de cursus is een (eenvoudige) productprofilering. Daartoe worden met de cursusgroep attributen gegenereerd en een profileringstest uitgevoerd. Deze gegevens worden met multivariate analysetechnieken (MVA) verwerkt en gekoppeld aan voorkeursgegevens. Het resultaat bestaat onder meer uit biplots, die gezamenlijk worden besproken en geïnterpreteerd.

GASTSPREKERS EN EXCURSIE(S)

In de cursus zijn gastsprekers en excursie(s) rond uiteenlopende theoretische en praktische onderwerpen opgenomen. Het definitieve programma daarvan is nog niet vastgesteld, maar denk aan actueel wetenschappelijk onderzoek, de relatie tussen sensorische beleving en producteigenschappen, psychologische achtergronden van waarneming, sensorisch consumentenonderzoek en specialistische software.

DOELGROEP

De cursus is bestemd voor mensen die minimaal enige ervaring hebben met het opzetten van sensorisch onderzoek, maar daarvoor meer theoretische en praktische kennis willen opdoen. De cursus bevindt zich op (post) HBO-/WO-niveau, hoewel geen gevorderde kennis van dataverwerking en statistiek verondersteld wordt. De cursus bereidt tevens voor op het NIMA-examen ‘Sensorisch onderzoeker B’ (projectleider), dat onafhankelijk van deze cursus op 5 juni 2019 wordt afgenomen. Het diploma ‘Sensorisch onderzoeker A’ is geen vereiste voor deelname. Het aantal cursisten is gelimiteerd tot 16 personen.

Deze cursus wordt beoordeeld met gemiddeld een 8,5! Reacties van oud-cursisten:

“Nog nooit eerder zo’n leuke en leerzame cursus gevolgd!”

“Ik heb er veel aan gehad en een erg leuke tijd gehad. Bedankt!”

“Ik vond de cursus zeer leerzaam, informatief en gebruik het geleerde direct in de praktijk.”

KOSTEN

MOA-leden* €2995,- excl. BTW
Niet-leden €3495,- excl. BTW
Inclusief het boek Proeven van succes (vijfde herziene druk) en een uitgebreide lunch & diner op alle dagen (excl. BTW)

NIMA A Sensorisch Onderzoeker 13 juni 2019 | in samenwerking met MOA

Sinds 2002 worden jaarlijks de landelijk erkende NIMA-MOA examens Sensorisch onderzoeker A (en B) afgenomen onder auspiciën van de vakgroep Sensorisch onderzoek van de MOA. Examenkandidaten bereiden zich zelfstandig voor op deze examens. Maar zonder steun van een docent of medecursist en zonder tests om te zien of je bij het studeren op de goede weg bent, is dat een pittige klus. Deze cursus is een steun in rug voor examenkandidaten bij hun voorbereiding op het NIMA A Sensorisch onderzoeker examen dat, onafhankelijk van de cursus, op 13 juni 2019 wordt afgenomen.

DOELGROEP

De cursus omvat de basiskennis voor een sensorisch onderzoeker op mbo-/hbo-niveau. Hij is bestemd voor mensen die werkzaam zijn op het gebied van sensorisch onderzoek, daarvoor (meer) theoretische kennis willen opdoen en dat bekroond willen zien met het erkende NIMA-MOA diploma Sensorisch onderzoeker A.

ORGANISATIE

De cursus wordt georganiseerd door de vakgroep Sensorisch onderzoek van de MOA. Aansluitend zal er een terugkommiddag worden georganiseerd om de besproken stof nogmaals ter herhalen. De cursus start bij een minimale aanmelding van 6 personen.

Indien gewenst kan de cursus ook worden aangeboden in het bedrijf waar de cursisten werkzaam zijn.

INHOUD

De basis vormt het boek Proeven van succes, vijfde herziene druk, van Joep Brinkman waarvan zowel de leerstof als de opgaven worden besproken. De cursus bestaat uit het behandelen van een alle relevante hoofdstukken van het studieboek Proeven van succes, het nabespreken van de gemaakte opdrachten en het beantwoorden van vragen.

 • de rol van sensorisch onderzoek bij kwaliteitscontrole, houdbaarheidstesten, procesveranderingen, productontwikkeling en consumentenonderzoek;
 • zintuigen en waarneming, psychologische en sociale aspecten, individuele verschillen per mens;
 • analytisch en hedonisch onderzoek;
 • productgericht en consumentgericht onderzoek:
 • voorbereiden en afnemen van vragenlijsten en testen ((semi-)monadisch, paarsgewijs, verschiltesten, beschrijvende testen, panelselectie-, -trainings- en –monitoringstesten);
 • rapporteren in tabellen en grafieken, gebruikmakend van eenvoudige beschrijvende statistiek;
 • testlocaties en -omstandigheden;
 • respondenten;
 • software voor sensorisch onderzoek:
 • ‘Good Sensory Practice’ (bewaarcondities en (voor)bereiding van producten, aanbiedingsdesigns, testmateriaal, codering, hygiëne)

LEERDOELEN

 1. Je kunt bij een onderzoeksvraag het beste toepassingsgebied (o.a. kwaliteitsonderzoek, houdbaarheidstesten etc.) van sensorisch onderzoek selecteren. (WETEN)
 2. Je kunt de zintuigen en zintuiglijke waarneming van de mens als meetinstrument benoemen. (WETEN en INZIEN)
 3. Je kunt het verschil tussen analytisch en hedonisch onderzoek (inclusief schaalgebruik) en tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek benoemen. (WETEN)
 4. Je kunt de juiste sensorische verschil- en beschrijvende test aanduiden. (INZIEN)
 5. Je kunt de juiste panelselectie-, -trainings- en –monitoringstesten selecteren. (WETEN)
 6. Je kunt de voor – en nadelen van Flavor Profiling, Texture Profiling, QDA-testen en Free choice profiling opsommen. (WETEN)
 7. Je kunt de werving van panelleden hanteren/toepassen (grootte panel en eisen panelleden), beslissen of er getraind, ongetraind, intern of extern panel wordt gekozen. (ANALYSEREN en INZIEN)
 8. Je kunt de regels van ‘Good Sensory Practice’ hanteren en toepassen. (TOEPASSEN)
 9. Je kunt de verschillen en overeenkomsten van een centrale locatietest en in home-use test opsommen. (WETEN)
 10. Je kunt de juiste schaal benoemen en hoe je data weergeeftOok weet hoe je voor een beschrijvende test de juiste attributen selecteert. (INZIEN)

DOCENT

Harry Vogel werkt als docent Food Commerce and Technology (Voedingsmiddelentechnologie) aan Hogeschool Inholland. Binnen de Vakgroep Sensorisch onderzoek is hij lid van de examencommissie Sensorisch onderzoeker A en B. Deze commissie, bestaande uit sensorische onderzoekers uit bedrijfsleven en onderwijs, verzorgt de examens onder auspiciën van MOA en NIMA.

STUDIEBELASTING

De voorbereiding bedraagt ongeveer 10 uur per studiedag en bestaat uit het bestuderen van het boek Proeven van Succes en het maken van oefenopgaven.

EXAMEN

De studie kan afgerond worden door het doen van een officieel MOA-NIMA Examen. Het examen vindt digitaal plaats in Amsterdam bij de MOA of bij het NIMA op 13 juni 2018. U dient daarvoor uw eigen laptop mee te nemen. Na het succesvol beëindigen van het examen ontvangt de cursus een officieel MOA-NIMA certificaat Sensorisch onderzoeker A. (Via de website van het NIMA dient u zich apart aan te melden voor het examen.)

KOSTEN

De kosten van deelname aan de cursus Voorbereiding Examen Sensorisch onderzoeker A bedragen € 790.- per persoon. Inbegrepen zijn consumpties, lunches en een bundeling van de getoonde sheets. Daarnaast krijgt men een gratis lidmaatschap van de MOA aangeboden, om ook langs die weg betrokken te blijven bij de ontwikkelingen in het sensorisch vakgebied.

De kosten van een cursus incompany zijn vanaf € 3.500.- voor 4 personen. Inclusief briefing, voorbespreking en reiskosten. De prijzen zijn excl. BTW.

Nadere informatie bij: Geke van der Veen tel.020-5810717.

Premium Mastercourse: Neuromarketing

Het besef dat onze beslissingen in hoge mate worden gestuurd door onbewuste processen heeft het marketingvak in een ander daglicht gesteld. Consumenten zeggen vaak het één, maar doen het ander. Om consumentengedrag te begrijpen en te kunnen sturen is het van cruciaal belang om te weten hoe consumenten werkelijk denken. Maar ook om te weten hoe ons brein reageert op marketinginspanningen en welke hersenprocessen betrokken zijn bij besluitvorming.

We weten dat sommige marketingcampagnes succesvol zijn, naamsbekendheid vergroten en een sterke merkidentiteit neerzetten. Terwijl andere opzichtig falen. Neuromarketing kan verklaren hoe dit komt en de black box achter de effectiviteit van marketingcampagnes openbreken.

Ondertussen hebben de meeste marketeers wel iets over gelezen of gehoord over neuromarketing. Maar wat is neuromarketing precies? Een neuromarketeer bekijkt marketing vanuit een unieke invalshoek. De kern van neuromarketing is het begrijpen van onbewuste processen die achter consumentengedrag schuilgaan en de hersenfuncties die hiervoor verantwoordelijk zijn. Op basis van die inzichten kan het brein van de consument beïnvloed worden. Marketingcampagnes kunnen zo veel efficiënter en effectiever worden ingezet. Een neuromarketeer weet welke methodieken beschikbaar zijn om onbewuste processen bloot te leggen en kiest hieruit de meest effectieve combinatie om consumentengedrag succesvol te beïnvloeden.

Het NIMA heeft gerenommeerde wetenschappers en ervaren neuromarketeers bereid gevonden hun kennis op het gebied van neuromarketing te delen. In deze Premium Mastercourse van vijf avonden brengen zij je naar het volgende kennis niveau op het gebied van neuromarketing.

 

Programma

31 oktober 2018 – Het brein, het apparaat dat onze beslissingen neemt.
Hoe werkt onze waarneming? Wat dringt door tot ons bewustzijn en wat niet? Hoe wordt aandacht getrokken? Hoe wordt dat wat wij waarnemen in ons brein van een waarde voorzien en hoe bepaalt die interne waarde de beslissingen die we nemen? Wat zijn emoties en waarvoor dienen zij? Wat is de rol van onze ratio en het bewustzijn hierin? Hebben consumenten wel een vrije wil en moet je überhaupt wel luisteren naar consumenten? Hoe gebruik je al deze basale emoties en drijfveren van de mens effectief in business en marketing?
Verzorgd door Prof. dr. Victor Lamme

 

07 november 2018 – Meet het brein en weet wat de consument wil.
Er zijn diverse technieken om hersenactiviteit te meten, zoals EEG en fMRI. Daarnaast zijn er allerlei methoden die onderzoekers in meer of mindere mate toegang geven tot onbewuste processen in het brein: eye-tracking, GSR, fysiologische metingen, face reading, de IAT en de Speeded Questionnaire. Er zijn natuurlijk vragenlijsten, focusgroepen, big-data en online onderzoek. Wanneer gebruik je welke techniek, en wat voor informatie geven deze technieken je eigenlijk over de consument? Hoe beoordeel je de statistiek van een onderzoek op waarde?
Verzorgd door drs. Andries van der Leij

 

14 november 2018 – Gedragsverandering en Nudging in marketing?
Het doen van eigen (neuro)marketingonderzoek is mooi en geeft unieke inzichten, maar er staat de marketeer een keur aan wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag van mensen ter beschikking. Onder andere van wetenschappers als Cialdini en Nobelprijswinnaar Richard Thaler. Met welke psychologische inzichten en toepassingen kan je het gedrag van mensen, en consumenten in het bijzonder, sturen zonder dat daar onderzoek aan te pas komt? Hoe werken die ogenschijnlijk simpele toepassingen? Wat is een nudge? En hoe pas je die technieken toe op jouw product of dienst?
Verzorgd door drs. Walter Limpens

 

21 november 2018 – De mogelijkheden van online neuromarketing.
Hoe voer je een eigen online (neuro)marketingonderzoek uit? Dit vraagstuk staat centraal in deze sessie. Zaken als ‘A-B-testing, wat is het en hoe werkt het?’ komen aan bod. Ook het begrijpen en voorspellen van online zoek- en vindgedrag en ‘on the fly’ verbeteren van response door middel van ‘machine learning’ en gedragsanalyses worden behandeld. Hoe kan je aantoonbaar de bedrijfsresultaten verbeteren?
Verzorgd door drs. Bart Schutz

 

12 december 2018 – Neuromarketing en merken.
Hoe pas je neuromarketingprincipes toe in het bouwen van je merk? Hoe weet je zeker dat je de juiste merkassociaties activeert? Wat zijn daarin de verschillen tussen business to business en business to consumer? Hoe maak je al jouw marketing stimuli van verpakking tot viral-video effectiever en efficiënter, maar ook nog eens aansluitend op je gevonden merkwaarden? Hoe past neuromarketing in het ontwerpen van een merkstrategie?
Verzorgd door Martin de Munnik

MEC meeting: HEMA

De Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam,  oftewel HEMA. Wie kent het niet? Een vertrouwd gezicht in de Nederlandse winkelstraten van stad tot dorp. Sinds de oprichting in 1926 is de retailer voor ‘gewone’ mensen gegroeid tot 750 winkels en een online shop vandaag de dag. En het oer-Hollandse merk is inmiddels ook actief in het buitenland met vestigingen in negen landen.

Voor deze bijzondere MEC Meeting zijn we te gast bij Adriana Hoppenbrouwer, CMO bij HEMA. Met Adriana aan het marketingroer heeft HEMA na wat mindere jaren langzaam de weg omhoog weer gevonden. Adriana deelt het HEMA-verhaal. Over de passie van HEMA om het dagelijks leven makkelijker en leuker te maken. Over de ideale balans tussen goede kwaliteit, goed design en goede prijzen. Maar ook over de dilemma’s die op tafel liggen. Hoe transformeert het bedrijf van retailer naar merk en wat betekent dat voor de (marketing)organisatie? En hoe kan HEMA haar winkelmedewerkers nog beter inzetten als toegevoegde waarde in haar self service model voor een optimale klantbeleving?

Een prachtig bedrijf en uitdagende dilemma’s om met elkaar in intervisievorm onze vaktanden in te zetten. We sluiten de sessie af met een borrel en diner.

Datum:            2 oktober 2018

Waar:              HEMA Hoofdkantoor (NDSM-Straat 10, 1033 SB Amsterdam)

Tijd:                 16.00 – 20.00 uur

Kosten:            € 95,00 (gratis voor MEC leden)

MEC Meetings zijn bedoeld voor professionals eindverantwoordelijk voor organisatie, merk, marketing en communicatie in middelgrote tot grote organisaties. Ze hebben tot doel om in de aangename kring van vakprofessionals kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen en zo bij te dragen aan het vak en de groei van de vakprofessionals. Deelname alleen na opgave én bevestiging door NIMA.

Internal Branding: Marketingtafel voor Zorginstellingen

De zorgsector is met 1,2 miljoen medewerkers de grootste werkgever van Nederland. Deze sector kenmerkt zich door een sterk toenemende zorgvraag. Er dreigt daardoor een tekort aan 125.000 professionals.

Zorginstellingen hebben namelijk steeds meer moeite met het aantrekken van nieuwe medewerkers. Enerzijds door minder instroom omdat nieuw opgeleide arbeidskrachten liever kiezen voor een andere werkkring, met in hun ogen meer vrije tijd en meer verdiensten. Anderszijds doordat steeds meer zorgverleners kiezen voor zelfstandig ondernemersschap in plaats van een vast dienstverband.

Internal Branding

De juiste internal branding strategie kan in belangrijke mate bijdragen aan het boeien, binden èn behouden van medewerkers. Een goede internal branding aanpak zorgt voor meer samenwerking tussen alle afdelingen. Internal Branding raakt daardoor alle lagen, processen en systemen in de organisatie en draagt bij aan meer tevreden èn meer betrokken medewerkers.

Exclusieve Marketingtafel voor zorginstellingen

Op woensdag 26 september nodigen we graag communicatie-/marketingmanagers uit die werkzaam zijn binnen een zorginstellingen, die voldoende affiniteit en ervaring hebben met het onderwerp en willen doorpraten over hoe we vanuit internal branding medewerkers blijven binden, boeien en behouden.

De Marketingtafel Zorg biedt maximaal ruimte aan 6 zorginstellingen. Doel en ambitie is om in een kleine groep kennis en ervaring uit te wisselen. Iedere deelnemer kan ook een specifiek vraagstuk neerleggen. De Marketingtafel Zorg wordt begeleid door een moderator uit de zorgbranche en tevens zijn er internal branding specialisten aanwezig.

Opbrengst

Als deelnemer ga je met nieuwe inzichten, kennis èn inspiratie en ideeën naar huis en heb je je eigen aanpak kunnen toetsen aan de andere deelnemers.

NIMA B1 | Marketing schriftelijk examen 29 januari 2019 (let op: o.b.v. nieuwe exameneisen per 2019)

Let op: vanaf 1 januari 2019 zijn er nieuwe exameneisen van kracht voor NIMA Marketing
Om aansluiting te houden met de ontwikkelingen van een vakgebied worden NIMA Exameneisen om de drie jaar geactualiseerd. Voor kandidaten en eventuele herkansers die volgens de oude exameneisen op de NIMA Marketing examens zijn voorbereid, hanteren wij een overgangstermijn. Het is tot en met juni 2019 mogelijk om een examen volgens de oude exameneisen af te nemen. Daarna worden de NIMA Marketing examens uitsluitend volgens de nieuwe exameneisen aangeboden.

Schrijf je dus voor het juiste examen (oude exameneisen of nieuwe exameneisen per 2019) in via ons examenoverzicht.

 

Inschrijven mogelijk tot 1 januari 2019.

NIMA B1 Examen | Marketing 

Heb jij de ambitie om Marketing Manager op te worden? Met een NIMA B Diploma kan dat! Het NIMA B Diploma bestaat uit 2 modules: B1 en B2. Het NIMA B1 Examen is een schriftelijk examen. Het NIMA B2 Examen is het vervolg op de NIMA B1 module.

NIMA niveau

Het NIMA B diploma staat gelijk aan HBO niveau met werkervaring en EQF level 6. Het NIMA B Diploma vormt  de basis voor een functie als strategisch marketeer. Meer informatie over het niveau vind je hier.

Examen

De NIMA B1 module Marketing (totale tijdsduur 180 minuten) bestaat uit een praktijksituatie in de vorm van een case met bijbehorende open vragen. Je wordt getoetst op inzicht en vaardigheden om op basis van de resultaten van een externe en interne analyse van een onderneming, de strategische issues en kernproblematiek vast te stellen. Vervolgens dient de kandidaat de waardepropositie en de strategische doelstelling(en) te bepalen, op basis waarvan hij strategische opties ontwikkelt en/of beoordeelt. Uit de opties moet je een verantwoorde keuze maken.

Het proces omvat de onderstaande zeven stappen:
1. De ondernemingsstrategie en het marketingplanningsproces
2. Analyse van de externe omgeving
3. Inzicht in gedrag van organisaties
4. Analyse interne omgeving
5. Van SWOT-analyse tot centraal probleem
6. Van centraal probleem naar opties: het formuleren van nieuw strategisch beleid
7. Segmentatie, targeting en positionering
8. Van strategisch beleid naar operationeel marketingplan

Praktische informatie

Exameninhoud

In de exameneisen en literatuurlijst staan de leerdoelen omschreven die je moet beheersen en waarop je getoetst wordt.

Het behoort tot de mogelijkheden het plan en/of het examen in het Engels te doen. Wanneer je hiervan gebruik wilt maken, stuur ons een email bij inschrijving voor het examen. Het mondelinge examen, module B2, zal echter wel in de Nederlandse taal worden afgenomen.

 

Locatie

Circa twee weken voor het examen wordt de definitieve locatie bekend gemaakt in de examenoproep die per email wordt verzonden. Het schriftelijk NIMA B1 Examen wordt over het algemeen gehouden in de omgeving van Amsterdam Zuidoost.

Meer weten?

Wil je weten hoe je optimaal voorbereid aan het examen kunt deelnemen? Alle leerstof lees je terug in de NIMA exameneisen.

Diploma behaald?

Kom dan naar de NIMA Diploma-uitreiking.

 

Vaardigheidstraining: Overtuigingskracht (EXTRA EDITIE!)

Exclusieve sessie voor maximaal 8 deelnemers. 

Wat?

Leren van professionele gesprekstechnieken en het verbeteren van de overtuigingskracht van de deelnemers. Deelnemers leren communicatie zo in te zetten dat hetgeen je wenst, ook op je af komt.

Programma

Ochtend

 • Wat je moet weten over aanleren van nieuw gedrag
 • Zeven universele principes van sociale beïnvloeding
 • Tips voor beïnvloeden van het onbewuste (checklist)

Door middel van deze module leer je:

 • Je gesprekspartner motiveren en sturen door inzetten van gesprekstechnieken: het spel tussen accountmanager en inkoper
 • Een lastig gesprek/mededeling ombuigen naar een positieve ervaring voor je gesprekspartner (een boodschap verpakken): het intern ‘verkopen’ van ideeën
 • De mindset (invloed van ‘eigen rol’ in verloop van het gesprek, actie=reactie): hoe kan je sales helpen succesvol te zijn?
 • Op een nette manier ‘nee’-zeggen: grenzen stellen maar ook fijn blijven samenwerken
 • Reageren op weerstand: verder komen met een plan, ook al is de ander het er niet mee eens
 • Je gesprekspartner positief beïnvloeden: betrouwbaar overkomen

Middag 

 • Communicatietechnieken op basis van vier menstypen
 • Toepassen van principes en tips op de cases

Door middel van deze module leer je:

 • Het onderscheiden van de menstypes op basis van communicatiestijl: houding en gedrag van sales/accountmanagement en hoe daar effectief mee om te gaan
 • Tips voor overtuigen van de diverse menstypes: wat wel doen? En wat vooral niet?
 • Blootleggen en bespreken van de valkuilen en dilemma’s. En acties om deze te omzeilen
 • Toetsing aan de hand van het bespreken van actuele casus uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers
 • Omgaan met tegenstrijdige belangen: afstemmen van meningen vanuit sales en marketing om toch een gezamenlijk doel te bereiken
 • Technieken om vasthoudend te zijn, zonder dwingend over te komen
 • Effectief samenwerken (een duurzame relatie opbouwen en een goede sfeer behouden)

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor marketingmanagers, brandmanagers, productmanagers, communicatiemanagers, marketingmedewerkers, salesmanagers (per module maximaal 8 deelnemers).

Mastercourse: Digital Marketing (wegens succes herhaald!)

Wegens succes herhalen we deze Mastercourse van vijf avonden nog een laatste keer dit jaar in Utrecht!

Digital Marketing Mastercourse

Digital Marketing is bijna een pleonasme geworden. Marketing zonder digital is niet meer voor te stellen. Toch zijn er skills, methoden en aandachtsgebieden die specifiek bepalend zijn voor digital. NIMA organiseert de Mastercourse ‘Digital Marketing’ waarbij je in een aantal sessies helemaal up-to-date wordt gebracht over de laatste ontwikkelingen en competenties in dit vakgebied.

Onderwerpen als contentmarketing, search strategy, persuasion en behavioural design worden uitgebreid behandeld.

Planning sessies & sprekers

De classes vinden plaats op dinsdagavond van 17.30 tot 21.15 uur op de volgende data:

 • 20 november 2018: Search & Analytics door Wilbert Pot
 • 27 november 2018: Content Strategie door Antal de Waij
 • 04 december 2018: Social Media & Influencer Marketing door Martijn Holtes & Kirsten Jassies
 • 18 december 2018: Behavioural Design door Tom de Bruyne
 • 22 januari 2019: Consumer Behaviour door Mischa Coster

Programma

17.30 uur ontvangst met soep, broodjes en een warme snack.
18.00 uur start sessie
19.30 – 19.45 uur pauze
21.15 uur einde sessie

Na afloop van deze Mastercourse ontvang je een bewijs van deelname in de vorm van een deelnamecertificaat met registratie in MyCareer.

Wil je je vakkennis en vaardigheden in Digital Marketing verder verdiepen? Kijk dan hier voor meer informatie over NIMA Opleidingen in Digital Marketing. Deze worden afgesloten met een NIMA Diploma.

NIEUW! Masterclass: Het Retailmarketingplan in de praktijk

Retailmarketeers werken in een dynamische en hyperconcurrentiële omgeving waarbinnen constant strategische en operationele keuzes gemaakt worden. Daarnaast verschilt retail marketingplanning grondig van die uit andere sectoren. Zo focust retailmarketing op kortlopende en snel op elkaar volgende campagnes, heeft ze een ontzettende omnichannel benadering, verenigt ze fysiek en online winkelen én telt ze meer product/markt strategieën dan welke sector dan ook. Dat zet druk op het marketingteam en vereist – meer dan ooit – een planmatige aanpak. De kwaliteit van het strategisch marketingplan en de operationele marketingplanning heeft een ontzettende invloed op de marketingresultaten, bewijst marketingstrateeg Peter Desmyttere in deze masterclass. In één dag en in 7 stappen schetst hij de bouwstenen van een modern retail marketingplan en verrijkt de cursus met tal van praktijkvoorbeelden.

 

Programma

Deel 1: Het strategisch marketingplan

 • Aanbodstrategie: assortiment, merkenbeleid en prijszetting
 • Marktstrategie: doelgroepen, klantenbehoeften en marktonderzoek
 • Meerwaarde: SWOT & USP, positionering en waarden/visie/missie
 • Organisatie: verkoopkanalen, marketingteam en marketingpartners
 • Communicatie: communicatiemix, customer journey & budgettering

Deel 2: Het operationeel marketingplan

 • Planning: omnichannel, modules & tools
 • Resultaten: KPI’s, ROI en rapportering

Wat leer je in deze masterclass?

 • welke componenten thuishoren in een strategisch retail marketingplan
 • hoe je als marketeer kunt bijdragen aan businessmodel innovatie
 • welke componenten thuishoren in een operationeel retail marketingplan
 • hoe je binnen het retail marketingteam over de zogenaamde ‘marketing silo’s’ heen kunt plannen (omnichannel marketing planning)
 • technieken om het marketingplan dynamisch te maken (dagelijkse tool)
 • hoe je het marketingplan inzet als tool voor evaluatie, analyse en rapportering

Voor wie is deze masterclass bedoelt?

Deze masterclass is voor retailmarketeers (zowel uitvoerend als management) die niet langer ad hoc en re-actief willen werken en die geloven dat een planmatige marketingaanpak zowel hun zelforganisatie als de teamorganisatie verbetert. Na deze masterclass hebben ze een helikopterzicht op moderne marketingplanning en kunnen ze concreet aan de slag binnen hun organisatie dankzij de marketingplan templates van de docent.

In de masterclass is een handig werkboek inbegrepen, die als handleiding voor de masterclass wordt gebruikt.

Workshop: Copywriting – Verbal Identity

Exclusieve sessie voor maximaal 16 deelnemers. 

Wegens succes wordt deze workshop herhaald. Beoordeeld met een 8.3! 

Wat is het?

De kleuren van een merk liggen meestal wel vast. Maar soms klinkt een merk als degene die ervoor schrijft. En dat klopt eigenlijk niet. Sterke merken hebben dan ook een duidelijk omschreven tone-of-voice, een verbal identity. Maar hoe kom je tot die toon? En hoe houd je hem vol? In deze workshop krijg je vuistregels voor het schrijven van een goede commerciële tekst en laten we je zien hoe je voor een merk schrijft. Je werkt op deze dag met het boekje ‘Nogal Lange Koekjes of Huisgemaakte luxe roomboterassorti. Zo schrijf je voor een merk’.

Ik vond het een heel nuttige workshop. Leuk om zowel heel veel voorbeelden van de anderen te horen en ook met je eigen tekst aan de slag te gaan en hier ook direct feedback op te krijgen. Ik vond het echt heel leerzaam.” Inge Bruil – Merin

Voor wie?

Ben je marketeer, zet je posts op Facebook, blog of vlog je voor je merk of heb je veel contact met klanten, omdat je bijvoorbeeld bij de klantenservice of het webcareteam werkt? Dan is deze workshop precies wat je zoekt. Ben je nog niet zo heel lang copywriter of heb je meer ervaring in website- dan merkenbouw? Ook dan heb je veel aan deze dag.

NIMA B1 | Sales Examen

Inschrijven hele jaar door mogelijk 

Belangrijke wijziging

 • Per 1 september neemt NIMA de inhoudelijke en logistieke ontwikkeling van de NIMA Sales Examens terug van de Associatie.
 • De digitale NIMA A1 en B1 Sales Examens worden vanaf 1 september afgenomen door NIMA in samenwerking met Lamark.
 • Voor de mondelinge NIMA Sales A2 en B2 Examens kun je je inschrijven op nima.nl en nemen wij de examens af op het kantoor in Amsterdam.
 • Prijzen en exameneisen blijven ongewijzigd voor 2018.
 • NIMA hanteert de vastgestelde Algemene Voorwaarden voor de NIMA Examens.

Over het examen

De persoonlijke kwaliteiten van jouw verkoopteam worden steeds belangrijker. Consumenten worden kritischer en kunnen uit meerdere aanbieders kiezen die hetzelfde product aanbieden. NIMA B Sales is een waardevol diploma waarmee je laat zien dat je je in de verkoopdiscipline vanuit verschillende invalshoeken hebt verdiept. Met dit diploma op zak ben je in staat op een hoger strategisch en tactisch niveau binnen de verkoopdiscipline van een organisatie actief te zijn.

NIMA B Sales bestaat uit een online (NIMA B1 Sales) en een mondeling (NIMA B2 Sales) examen.

NIMA B1 Sales:

NIMA B1 Sales is een online examen en duurt 3 uur. Het toetst je theoretische kennis en inzicht aan de hand van twee onderdelen:

 • Een praktijksituatie in de vorm van een case met bijbehorende algemene open vragen.
 • Een verdieping op de case met specifieke open vragen voor Verkoopleider.

Het is aan te raden eerst het online examen af te leggen alvorens het mondeling examen te doen. Je kiest echter de volgorde die voor jou het prettigst is.

Meer weten?

Wil je weten hoe je optimaal voorbereid aan het examen kunt deelnemen? Alle leerstof lees je terug in de NIMA Exameneisen.

Praktische informatie

NIMA biedt dit examen digitaal aan. Dit examen kun je elke werkdag doen. Bij de inschrijving kies je de gewenste examendatum en -plaats bij één van de locaties waar NIMA Examens worden afgenomen. Op de website van Lamark vind je een overzicht van de locaties.

 

Examentijdverlenging en/of aanpassing nodig?

Heb je extra tijd of een aanpassing nodig voor het examen? Dan gaat inschrijven voor het examen per mail.

Stuur een mail naar examens@nima.nl. Geef in deze mail aan voor welk examen jij je wilt inschrijven en stuur een bewijs (dokters- of dyslexieverklaring) mee. Je kunt ook een voorkeursdatum, -tijdstip en locatie aangeven voor deze inschrijving. Deze zijn nog onder voorbehoud vanwege de aanvraag voor een examentijdverlenging en/of aanpassing.

Diploma behaald?

Kom dan naar de NIMA Diploma-uitreiking.

NIMA A1 | Sales Examen

Inschrijven hele jaar door mogelijk 

Belangrijke wijziging

 • Per 1 september neemt NIMA de inhoudelijke en logistieke ontwikkeling van de NIMA Sales Examens terug van de Associatie.
 • De digitale NIMA A1 en B1 Sales Examens worden vanaf 1 september afgenomen door NIMA in samenwerking met Lamark.
 • Voor de mondelinge NIMA Sales A2 en B2 Examens kun je je inschrijven op nima.nl en nemen wij de examens af op het kantoor in Amsterdam.
 • Prijzen en exameneisen blijven ongewijzigd voor 2018.
 • NIMA hanteert de vastgestelde Algemene Voorwaarden voor de NIMA Examens.

Over het examen

Het NIMA A Sales Diploma biedt je een universele verkoopvaardigheid. Je kunt in elke branche op operationeel verkoopniveau volwaardig functioneren  in de verkooporganisatie. Na het afronden van het examen NIMA A Sales heb je inzicht in de technieken die toepasbaar zijn in een verkoopgesprek. Je kunt verschillende verkoopgesprekken voeren en onderhandelen over de verkoop van producten en diensten.

De volgende kennis en vaardigheden heb je je eigen gemaakt:

 • Algemene verkoopgrondslagen en principes
 • Marketingbegrippen
 • Commerciële processen
 • Het voeren van een verkoopgesprek
 • Onderhandelen over de verkoop van producten en diensten

NIMA A Sales bestaat uit een online (NIMA A1 Sales) en een mondeling (NIMA A2 Sales) examen. NIMA A Sales is een geschikte opstap naar NIMA B Sales.

NIMA A1 Sales:
De NIMA A1 Sales module bestaat uit 45 meerkeuzevragen, waarvan 35 losse meerkeuzevragen en 2 minicases met elk 5 meerkeuzevragen.

Meer weten?

Wil je weten hoe je optimaal voorbereid aan het examen kunt deelnemen? Alle leerstof lees je terug in de NIMA Exameneisen.

Praktische informatie

NIMA biedt dit examen digitaal aan. Dit examen kun je elke werkdag doen. Bij de inschrijving kies je de gewenste examendatum en -plaats bij één van de locaties waar NIMA Examens worden afgenomen. Op de website van Lamark vind je een overzicht van de locaties.

Examentijdverlenging en/of aanpassing nodig?

Heb je extra tijd of een aanpassing nodig voor het examen? Dan gaat inschrijven voor het examen per mail.

Stuur een mail naar examens@nima.nl. Geef in deze mail aan voor welk examen jij je wilt inschrijven en stuur een bewijs (dokters- of dyslexieverklaring) mee. Je kunt ook een voorkeursdatum, -tijdstip en locatie aangeven voor deze inschrijving. Deze zijn nog onder voorbehoud vanwege de aanvraag voor een examentijdverlenging en/of aanpassing.

 

Diploma behaald?

Kom dan naar de NIMA Diploma-uitreiking.

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X