juni, 2019

05jun00:0023:59NIMA A Sensorisch Onderzoeker 5 juni 2019 | in samenwerking met MOASchrijf je direct in! Investering: Tarief € 330,00 Till the event close!

Tijd

(Woensdag) 00:00 - 23:59

Investering

Tarief € 330,00

SCHRIJF JE IN VOOR DIT EVENT

Schrijf je direct in!

Event beschrijving

Sinds 2002 worden jaarlijks de landelijk erkende NIMA-MOA examens Sensorisch onderzoeker A (en B) afgenomen onder auspiciën van de vakgroep Sensorisch onderzoek van de MOA. Examenkandidaten bereiden zich zelfstandig voor op deze examens. Maar zonder steun van een docent of medecursist en zonder tests om te zien of je bij het studeren op de goede weg bent, is dat een pittige klus. Deze cursus is een steun in rug voor examenkandidaten bij hun voorbereiding op het NIMA A Sensorisch onderzoeker examen dat, onafhankelijk van de cursus, op 5 juni 2019 wordt afgenomen.

Inschrijven mogelijk tot 3 mei 2019.

DOELGROEP

De cursus omvat de basiskennis voor een sensorisch onderzoeker op mbo-/hbo-niveau. Hij is bestemd voor mensen die werkzaam zijn op het gebied van sensorisch onderzoek, daarvoor (meer) theoretische kennis willen opdoen en dat bekroond willen zien met het erkende NIMA-MOA diploma Sensorisch onderzoeker A.

ORGANISATIE

De cursus wordt georganiseerd door de vakgroep Sensorisch onderzoek van de MOA. Aansluitend zal er een terugkommiddag worden georganiseerd om de besproken stof nogmaals ter herhalen. De cursus start bij een minimale aanmelding van 6 personen.

Indien gewenst kan de cursus ook worden aangeboden in het bedrijf waar de cursisten werkzaam zijn.

INHOUD

De basis vormt het boek Proeven van succes, vijfde herziene druk, van Joep Brinkman waarvan zowel de leerstof als de opgaven worden besproken. De cursus bestaat uit het behandelen van een alle relevante hoofdstukken van het studieboek Proeven van succes, het nabespreken van de gemaakte opdrachten en het beantwoorden van vragen.

 • de rol van sensorisch onderzoek bij kwaliteitscontrole, houdbaarheidstesten, procesveranderingen, productontwikkeling en consumentenonderzoek;
 • zintuigen en waarneming, psychologische en sociale aspecten, individuele verschillen per mens;
 • analytisch en hedonisch onderzoek;
 • productgericht en consumentgericht onderzoek:
 • voorbereiden en afnemen van vragenlijsten en testen ((semi-)monadisch, paarsgewijs, verschiltesten, beschrijvende testen, panelselectie-, -trainings- en –monitoringstesten);
 • rapporteren in tabellen en grafieken, gebruikmakend van eenvoudige beschrijvende statistiek;
 • testlocaties en -omstandigheden;
 • respondenten;
 • software voor sensorisch onderzoek:
 • ‘Good Sensory Practice’ (bewaarcondities en (voor)bereiding van producten, aanbiedingsdesigns, testmateriaal, codering, hygiëne)

LEERDOELEN

 1. Je kunt bij een onderzoeksvraag het beste toepassingsgebied (o.a. kwaliteitsonderzoek, houdbaarheidstesten etc.) van sensorisch onderzoek selecteren. (WETEN)
 2. Je kunt de zintuigen en zintuiglijke waarneming van de mens als meetinstrument benoemen. (WETEN en INZIEN)
 3. Je kunt het verschil tussen analytisch en hedonisch onderzoek (inclusief schaalgebruik) en tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek benoemen. (WETEN)
 4. Je kunt de juiste sensorische verschil- en beschrijvende test aanduiden. (INZIEN)
 5. Je kunt de juiste panelselectie-, -trainings- en –monitoringstesten selecteren. (WETEN)
 6. Je kunt de voor – en nadelen van Flavor Profiling, Texture Profiling, QDA-testen en Free choice profiling opsommen. (WETEN)
 7. Je kunt de werving van panelleden hanteren/toepassen (grootte panel en eisen panelleden), beslissen of er getraind, ongetraind, intern of extern panel wordt gekozen. (ANALYSEREN en INZIEN)
 8. Je kunt de regels van ‘Good Sensory Practice’ hanteren en toepassen. (TOEPASSEN)
 9. Je kunt de verschillen en overeenkomsten van een centrale locatietest en in home-use test opsommen. (WETEN)
 10. Je kunt de juiste schaal benoemen en hoe je data weergeeftOok weet hoe je voor een beschrijvende test de juiste attributen selecteert. (INZIEN)

DOCENT

Harry Vogel werkt als docent Food Commerce and Technology (Voedingsmiddelentechnologie) aan Hogeschool Inholland. Binnen de Vakgroep Sensorisch onderzoek is hij lid van de examencommissie Sensorisch onderzoeker A en B. Deze commissie, bestaande uit sensorische onderzoekers uit bedrijfsleven en onderwijs, verzorgt de examens onder auspiciën van MOA en NIMA.

STUDIEBELASTING

De voorbereiding bedraagt ongeveer 10 uur per studiedag en bestaat uit het bestuderen van het boek Proeven van Succes en het maken van oefenopgaven.

EXAMEN

De studie kan afgerond worden door het doen van een officieel MOA-NIMA Examen. Het examen vindt digitaal plaats in Amsterdam bij de MOA of bij het NIMA op 13 juni 2018. U dient daarvoor uw eigen laptop mee te nemen. Na het succesvol beëindigen van het examen ontvangt de cursus een officieel MOA-NIMA certificaat Sensorisch onderzoeker A. (Via de website van het NIMA dient u zich apart aan te melden voor het examen.)

KOSTEN

De kosten van deelname aan de cursus Voorbereiding Examen Sensorisch onderzoeker A bedragen € 790.- per persoon. Inbegrepen zijn consumpties, lunches en een bundeling van de getoonde sheets. Daarnaast krijgt men een gratis lidmaatschap van de MOA aangeboden, om ook langs die weg betrokken te blijven bij de ontwikkelingen in het sensorisch vakgebied.

De kosten van een cursus incompany zijn vanaf € 3.500.- voor 4 personen. Inclusief briefing, voorbespreking en reiskosten. De prijzen zijn excl. BTW.

Nadere informatie bij: Geke van der Veen tel.020-5810717.

Organisator

NIMA

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X