NIMA B2 Customer Insight Management (mondeling) | 19 april 2016

Helaas dit examen heeft al plaats gevonden

Je schrijft een paper over een door jou zelf bepaald onderwerp binnen Customer Insight Management. De paper gaat over een in de praktijk uitgevoerde of uit te voeren Customer Insight-opdracht.


Inschrijven mogelijk tot 22 maart.

Locatie: Omgeving Amsterdam
Tijd en exacte datum: onbekend, bekendmaking in examenoproep
Kosten: € 475

De paper dient uiterlijk 22 maart 2016 in tweevoud (hardcopy) en digitaal (examens@nima.nl) te zijn ontvangen door NIMA, t.a.v. de afdeling Qualification, Postbus 12443, 1100 AK AMSTERDAM ZUIDOOST.

Het examen
Je schrijft een paper over een door jou zelf bepaald onderwerp binnen Customer Insight Management. De paper gaat over een in de praktijk uitgevoerde of uit te voeren Customer Insight-opdracht. Dit kan in het bedrijf zijn waar je werkt, maar ook een andere organisatie (ander bedrijf, vrijwilligersorganisatie etc.).

Dit plan wordt gepresenteerd en verdedigd tijdens een mondeling examenmoment.

Het plan moet aan de volgende randvoorwaarden voldoen:

  • De paper heeft een omvang van minimaal 3.500 tot maximaal 7.000 woorden.
  • Eventueel aangevuld met bijlagen.

Samen met het plan dien je de ‘Verklaring eigen werk’ ingevuld en ondertekend in te leveren.

Het behoort tot de mogelijkheden het plan en/of het examen in het Engels te doen. Wanneer de kandidaat hiervan gebruik wil maken dient dit aangegeven te worden per email bij inschrijving voor het examen. Het mondelinge examen zal echter wel in de Nederlandse taal worden afgenomen.

Exameneisen
Klik op de link hieronder om de pdf Exameneisen en literatuurlijst NIMA B Customer Insight Management te downloaden. Hier staat exact beschreven wat er van je wordt verwacht :

Examendatum
Mondelinge NIMA Examens worden gehouden vanaf de genoemde examendatum. Over het algemeen vinden examens plaats in de week van de aangegeven examendatum. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt wel eens uitgeweken naar de daarop volgende week.

Voor doorgang van een mondeling examen heeft NIMA een minimum van 5 aanmeldingen nodig.

Locatie
Circa twee weken voor het examen wordt aan alle deelnemers de definitieve datum, tijd en locatie bekend gemaakt in de examenoproep die men per e-mail ontvangt. Mondelinge examens worden over het algemeen afgenomen in de omgeving van Amsterdam Zuidoost.

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X