NIMA B2 Digital Marketing (mondeling) | 19 april 2016

Helaas dit examen heeft al plaats gevonden

Je schrijft een plan over een relevant Digital Marketingonderwerp. Hierbij staat het je vrij om een plan te schrijven met betrekking tot de Digital Marketingstrategie van de organisatie, of te kiezen voor de behandeling van een specifieke probleemstelling in een deelgebied van Digital Marketing.


Inschrijven mogelijk tot 22 maart.

Locatie: Omgeving Amsterdam
Tijd en exacte datum: onbekend, bekendmaking in examenoproep
Kosten: € 475

Het operationeel marketingplan (max. 18 pagina’s ‘hoofdtekst’ op formaat A4, exclusief bijlagen, voorblad, inhoudsopgave, managementsamenvatting en bronvermelding) dient uiterlijk 22 maart 2016 in tweevoud (hardcopy) en digitaal (examens@nima.nl) te zijn ontvangen door NIMA, t.a.v. de afdeling Qualification, Postbus 12443, 1100 AK AMSTERDAM ZUIDOOST.

Het examen
Je schrijft een plan over een relevant Digital Marketingonderwerp. Hierbij staat het je vrij om een plan te schrijven met betrekking tot de Digital Marketingstrategie van de organisatie, of te kiezen voor de behandeling van een specifieke probleemstelling in een deelgebied van Digital Marketing. Dit plan wordt gepresenteerd en verdedigd tijdens een mondeling examenmoment.

Het marketingplan moet aan de volgende randvoorwaarden voldoen:

  • Het plan heeft een omvang van minimaal 10 tot maximaal 15 getypte pagina’s, eventueel aangevuld met maximaal 5 pagina’s in bijlagen.
  • Bijlagen; deze moeten in verhouding staan tot het inhoudelijk plan.

Samen met het plan dien je de ‘Verklaring eigen werk’ ingevuld en ondertekend in te leveren.

Het behoort tot de mogelijkheden het plan en/of het examen in het Engels te doen. Wanneer de kandidaat hiervan gebruik wil maken dient dit aangegeven te worden per email bij inschrijving voor het examen. Het mondelinge examen zal echter wel in de Nederlandse taal worden afgenomen.

Exameneisen
Klik op de link hieronder om de pdf Exameneisen en literatuurlijst NIMA B Digital Marketing te downloaden. Hier staat exact beschreven wat er van je wordt verwacht :

Examendatum
Mondelinge NIMA Examens worden gehouden vanaf de genoemde examendatum. Over het algemeen vinden examens plaats in de week van de aangegeven examendatum. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt wel eens uitgeweken naar de daarop volgende week.

Voor doorgang van een mondeling examen heeft NIMA een minimum van 5 aanmeldingen nodig.

Locatie
Circa twee weken voor het examen wordt aan alle deelnemers de definitieve datum, tijd en locatie bekend gemaakt in de examenoproep die men per e-mail ontvangt. Mondelinge examens worden over het algemeen afgenomen in de omgeving van Amsterdam Zuidoost.

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X