Inschrijven is het hele jaar mogelijk.

NIMA C1 Analyse (plan) 2018

| INSCHRIJVEN IS HET HELE JAAR MOGELIJK.
Tarief
€ 329,00

Het NIMA C Examen toetst marketingkennis op Master niveau en bestaat uit twee modules: C1 en C2. Het NIMA C Diploma wordt uitgereikt als je voor beide modules een voldoende hebt behaald. Als gediplomeerde wordt je automatisch opgenomen in het NIMA Diplomaregister.

Toelating
Wie de examenmodule NIMA C1 wil doen heeft vier jaar relevante werkervaring, waarvan twee jaar in een marketingfunctie op strategisch of beleidsmatig niveau. Voordat je aan het NIMA C Examen kunt deelnemen, dien je eerst jouw kennis op NIMA C niveau te hebben getoetst bij een erkende opleider of aan de hand van een erkende toetsing via een NIMA C Opleiding. Je toetst hiermee of je de kennis van hedendaagse commercieel strategische theorieën en technieken en de vaardigheid waarmee je de kennis kan toepassen bij het herkennen, beschrijven, analyseren en oplossen van commercieel strategische vraagstukken, voldoende beheerst.

Nadat je een voldoende op de toelatingstoets hebt behaald, kun je je aanmelden voor de examenmodule NIMA C1 (planbeoordeling).

NIMA C1 module
De NIMA C1 module is een planbeoordeling aan de hand van het zelfgeschreven strategisch plan. Dit plan bestaat uit een analyse en wordt tot en met de strategische opties uitgewerkt. Het plan is gericht op het oplossen van een commercieel strategisch vraagstuk. Samen met het plan dien je de ‘Verklaring eigen werk’ ingevuld en ondertekend in te leveren.

Niveau
Het niveau van het NIMA C examen is vastgesteld op EQF niveau 7. Dat is vergelijkbaar met WO/Master niveau. Meer informatie over het niveau vind je 
hier.

Exameninhoud
In de 
exameneisen en literatuurlijst staan de leerdoelen omschreven die je moet beheersen en waarop je getoetst wordt.

Het behoort tot de mogelijkheden het plan en/of het examen in het Engels te doen. Wanneer je hiervan gebruik wilt maken, stuur ons een email bij inschrijving voor het examen. Het mondelinge examen, module C2, zal echter wel in de Nederlandse taal worden afgenomen.

Beoordeling

De beoordelingstermijn van het C1 plan is ongeveer 3 weken. Het C1 resultaat blijft maximaal drie jaar geldig. Als je een voldoende op de NIMA C1 module hebt behaald, kun je je aanmelden voor de examenmodule NIMA C2. (let op: de inschrijfdeadline is één maand voorafgaand aan het NIMA C2 examenmoment)

Schrijf je in ▸
WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X