examen

Uitslag NIMA Examen

Na afloop van het schriftelijke examen start direct de procedure voor het bepalen van de uitslag. NIMA hanteert in het belang van de kandidaten een strikte procedure met betrekking tot de totstandkoming van deze examenuitslagen. Lees hier meer over de uitslag van het NIMA Examen.

Uitslagtraject

De uitslag ontvang je meestal binnen twee tot zes weken na de examendag. De uitslagtermijn hangt onder meer af van het soort examen (meerkeuze of open vragen) en het aantal correctierondes dat nodig is. NIMA analyseert elk afgenomen examen. De uitslag van een meerkeuze examen volgt daarom meestal tussen de twee en drie weken en van een examen met open vragen tussen de vier en zes weken. In uitzonderlijke gevallen duurt een correctietraject langer en kan deze maximaal acht weken duren. De correctieprocedure is onderdeel van de dienstverlening van NIMA die ervoor zorgt dat een kandidaat een diploma ontvangt dat staat voor een gedegen opleiding van hoge kwaliteit en zorgvuldig getoetste eisen.

Uitslagbrief

Wanneer de uitslag bekend is ontvang je een e-mailbericht met een link naar jouw account op het online platform MijnNIMA. Onder het kopje ‘Examens’ in het menu van jouw account vind je de uitslag (onder de knop ‘Bekijk mijn examens’). De uitslagbrief kun je vanuit jouw account downloaden. De uitslag is drie jaar geldig. Je dient een tweede examenmodule binnen deze drie jaar te hebben behaald om het NIMA Diploma te kunnen bemachtigen.

Uitslagprocedure

De schriftelijke examens (digitaal afgenomen) worden een paar keer per maand in bundels uit ons toetssysteem gehaald en de open vragen worden gecorrigeerd aan de hand van vastgestelde antwoordindicaties met eenduidige beoordelingscriteria. Dit proces neemt minimaal twee weken in beslag. De resultaten worden geautomatiseerd geanalyseerd in een TIA (Toets Item Analyse). Deze analyse maakt onder andere inzichtelijk wat de gemiddelde score per vraag is en stelt de examencommissie in staat conclusies te trekken op vraagniveau. De examencommissie besluit vervolgens hoe om te gaan met eventuele afwijkende resultaten. Zo kan er indien nodig compensatie plaatsvinden. Een dergelijke beslissing wordt altijd in het voordeel van de kandidaat genomen. Examenwerken van kandidaten die een cijfer binnen de range van 5,3 tot en met 5,6 scoren, worden aan een tweede correctie onderworpen. Wanneer er tussen de eerste en de tweede correctie meer dan 1 punt verschil zit én waarbij sprake is van een voldoende en een onvoldoende, wordt het examenwerk aan een derde correctie onderworpen. Het eindcijfer wordt gebaseerd op het gemiddelde van de correcties. Na het vaststellen van de eindcijfers van alle kandidaten wordt de kandidaat per e-mailbericht geïnformeerd dat het behaalde examenresultaat in het persoonlijk account in MijnNIMA beschikbaar is (in menu onder ‘Examens’ en ‘Bekijk mijn examens’).