MBO Keuzedeel Marketing

Een mbo-opleiding bestaat voortaan uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de leerling zich verbreden of verdiepen. Na afronding van het keuzedeel is de leerling (student/beroepsbeoefenaar) voorbereid om deel te kunnen nemen aan het gekoppelde landelijk NIMA Examen op de niveaus
NIMA Basiskennis Marketing en NIMA A Marketing.

Info & offerte voor de opleiding NIMA Keuzedelen aanvragen

  • Hidden

Keuzedeel Marketing (basis)

Door de marketing gerelateerde vakkennis en vaardigheden leert de beroepsbeoefenaar feitelijkheden en praktijksituaties herkennen, interpreteren en verklaren. Behalve de diverse marketing gerelateerde basisbegrippen besteedt het keuzedeel aandacht aan de externe omgeving van een bedrijf, de bedrijfstakomgeving, de vraag- en aanbodzijde van de markt, consumentengedrag, marktonderzoek, de productenmix en het prijsbeleid.

Gekoppeld aan kwalificatiedossier (niveau)
Coördinator havenlogistiek (3) en Logistiek supervisor (4)

Studielast
240 uur

Voorbereidend op NIMA Examen
NIMA Basiskennis Marketing (EQF 3)

Aanbevolen literatuur
Basiskennis Marketing (Bliekendaal & van Vught), Noordhoff Uitgevers

Info & offerte voor de opleiding NIMA Keuzedelen aanvragen

  • Hidden

Keuzedeel Marketing (verdieping)

Door de marketing gerelateerde vakkennis en vaardigheden leert de beroepsbeoefenaar feitelijkheden en praktijksituaties herkennen, interpreteren en verklaren. Het keuzedeel besteedt, naast bovenstaande onderwerpen uit Marketing (basis), ook aandacht aan afnemersgedrag, dienstenbeleid, distributiebeleid, communicatiebeleid, internationale marketing en online marketing.

Gekoppeld aan kwalificatiedossier (niveau)

Medewerker marketing en communicatie (4) en >Medewerker evenementenorganisatie (4)

Studielast
480 uur

Voorbereidend op NIMA Examen
NIMA A Marketing (EQF 4-5)

Aanbevolen literatuur
Marketing Kernstof (Hans Vosmer & John Smal), Noordhoff Uitgevers

Commerciële calculaties (John Smal), Noordhoff Uitgevers

Online Marketing Expert in een week (J. Bertrams), Uitgeverij Scriptum

Basisboek Online Marketing (Visser & Sikkenga), Noordhoff Uitgevers

Info & offerte voor de opleiding NIMA Keuzedelen aanvragen

  • Hidden

Keuzedeel Online Marketing (verdieping)

Het keuzedeel Online Marketing (verdieping) beschrijft specialistische kennis op het gebied van begrippen van off- en online marketing en communicatie, online advertising, social media, zoekmachinemarketing, e-mailmarketing, websites, contentmarketing, analytics en data. De vaardigheden zijn gericht op het toepassen van online marketingbegrippen en -theorieën binnen een organisatie.

Gekoppeld aan kwalificatiedossier (niveau)
Medewerker marketing en communicatie (4)

Studielast
480 uur

Voorbereidend op NIMA Examen
NIMA A Online Marketing (EQF 4-5)

Aanbevolen literatuur
Basisboek Online Marketing. Visser, M. en Sikkenga, B. (2018) Noordhoff Uitgevers. Verplicht: hoofdstuk 1, 3, 5 t/m 7, 10,11 en 12.

Info & offerte voor de opleiding NIMA Keuzedelen aanvragen

  • Hidden

De keuzedelen zijn beschikbaar via de site van de s-bb. Is het keuzedeel niet gekoppeld aan jouw kwalificatiedossier? Dien dan via deze link een overlapcheck in bij s-bb, en kijk of je alsnog het gewenste keuzedeel binnen jouw opleiding kan aanbieden.

Neem voor een nadere toelichting of een groepsafname van een examen contact op met Baukje Hilarides (examens@nima.nl of 020 – 503 93 51).