Aandacht in een vluchtige wereld

Het laatste gedrukte nummer van het roemruchte Britse tijdschrift Admap ging over aandacht. Aandacht voor merken. Aandacht voor reclame. Serieuze aandacht. Krijg dat nog maar eens in deze tijd van multi-screen en van social media die voortdurend om aandacht bedelen vanaf je telefoon of vanuit de hoek van je laptop: ‘Nu ik. Open mij. Kijk. Ik heb een like voor je.’ Hoe gaan we hier mee om?

Admap-columnist Faris Yakob vreesde dat geen lezer het einde van zijn blog meer zou halen. Een ‘consumer insights team’ van Microsoft beweerde dat de gemiddelde aandachtsspanne waarover de consument in 2015 beschikte nog maar 8 seconden was. Minder dan die van een goudvis. Dat mochten we willen, dat die goudvis zo weinig geheugen heeft. Dan kunnen we hem met een gerust geweten eeuwig in een te klein kommetje laten rondzwemmen. Er wordt heel veel onderzoek met goudvissen gedaan. Juist omdát zij een geheugen hebben.

En ook het onderzoek van Microsoft bleek achteraf op neuro-visserslatijn gebaseerd te zijn. Dus als je wíl, haal je ademloos en aandachtig het einde van deze blog.

Lees ‘m op