Bezoek ‘Marketing in de zorg van morgen’

Op 18 april organiseert MOA Profgroep Healthcare het congres Marketing in de zorg van morgen en NIMA Members kunnen tegen speciaal tarief (15% korting) deelnemen. Centrale vraag is hoe zorginstellingen relevant kunnen blijven in het veranderende zorglandschap.

De ontwikkelingen in de verschillende zorgsectoren gaan snel. Waar staat jouw zorginstelling voor? Waarom moeten bepaalde patiënten en verwijzers juist bij jouw zorginstelling zijn? Waar ligt de focus? En wat willen patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars eigenlijk? Antwoorden zijn nodig om nu en in de toekomst relevant te blijven. Want alleen als je je doelgroep echt kent, ben je in staat om de juiste snaar te raken. Positionering zorgt voor herkenbaarheid, onderscheidend vermogen en geeft bovenal ‘betekenis’ voor cliënten. Maar hoe kom je nu tot een heldere positionering?

Wie als marketingprofessional werkzaam is in de ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg of verpleeghuiszorg en op zoek is naar antwoorden op vragen als:

  • Wat is positioneren in de zorg precies?
  • Waarom is positioneren noodzakelijk?
  • Hoe pak je een positioneringsproces aan?
  • Hoe creëer je hiervoor intern draagvlak?

is van harte uitgenodigd om op 18 april het congres Marketing in de zorg van morgen te bezoeken. NIMA Members ontvangen 15% korting bij inschrijving op deze pagina. Gebruik hiervoor kortingscode zorg15.

Voor meer informatie: www.marketingindezorgvanmorgen.nl.