(Boekrecensie Registermarketeers) ‘De Marketingbijbel voor een digitale wereld’

Om je boek ‘De Marketingbijbel’ te noemen, moet je lef hebben. Er bestaat een groot aantal definities van het woord bijbel. Veelal gekoppeld aan het geloof, uiteraard. Gaat het hier over het marketinggeloof? De definitie van ‘verzameling van boeken’ is hier meer van toepassing. Kortom, wanneer je je boek het woord ‘bijbel’ meegeeft, verwacht je een totaaloverzicht van de ontwikkelingen van digitale marketing.

Dit boek geeft inderdaad een totaalbeeld van digitale marketing. Zeker op basis van het door Van Wassenhove zelf geïntroduceerde model van de vier M’en: Media, Message, Method, Metrics. Aan de hand van dit model is het boek opgebouwd. Op logische en constructieve wijze loopt de auteur door de verschillende onderwerpen heen. Omdat het een breed vakgebied is met specialismen, is terecht de input van een aantal specialisten verwerkt.

De Bijbel heeft ontzettend veel pagina’s, De Marketingbijbel heeft er 249. Wanneer we weten dat het (digitale) marketing vak in beweging is, veel mogelijkheden biedt met een breed spectrum aan invalshoeken, constateer ik dat Van Wassenhove de punten op hoofdlijn aanstipt. Dat varieert van een checklist voor e-mail tot het organiseren van een marketingteam.

Lees deze blogpost op