CMO Diner van Top Marketing Club mindfull richting minder weerstand

De essentie van verandermanagement is continuïteitsmanagement. Het klinkt alsof je tegen een spits zegt dat de aanname van de bal belangrijker is dan het scoren van doelpunten, maar zo gek is de redenatie niet. Ruim dertig deelnemers aan het halfjaarlijkse TMC Marketing Executive Diner van de NIMA Top Marketing Club kregen op 5 oktober een gastcollege van Peter De Prins dat de deelnemers bijna zonder uitzondering ‘een tikje uit het lood bracht’. Dat was ook de bedoeling. Ideetjes en theorettes zijn er genoeg. De Prins is een verander-goeroe en wetenschappelijk zwaargewicht, al zal de goedlachse Vlaming zichzelf zo nooit afficheren. Tijdens het informele diner dat volgde, bleven de gesprekken lange tijd betrekking houden op de insights die zoëven waren gedeeld door Professor Change Management, Coaching en Leiderschap van Vlerick Business School.

Vooraf beloofde De Prins uitleg hoe je van ‘een volgende verandertraject’ een succes maakt. Door sommige aanwezigen zullen zijn gedeelde kennis en ervaring zijn opgevat als een pleidooi voor rust. Wie twee reorganisaties in korte tijd op elkaar uitvoert, moet zich realiseren dat zelfs bedrijven moeten herstellen van hun verwondingen, zo lichtte hij toe.

De vraag die De Prins met zijn gezelschap probeerde te beantwoorden was hoe je stabiliteit in je organisatie behoudt. Want dat dát nodig is moge blijken uit het gegeven dat veruit de meeste transformatietrajecten binnen organisaties minimaal veel energie vergen en vele domweg mislukken. Dat dergelijke verandertrajecten in de regel grote invloed hebben op het gevoerde marketingbeleid, de strategie en tactiek van marketing en daarmee de gehele marketingorganisatie is een understatement.

Mindfull
Waarom is verandering zo moeilijk? De Prins nam zijn gehoor op meeslepende wijze mee, liet de aanwezigen zelf ervaren hoe weerstand ontstaat en hoe resultaten kunnen worden geboekt, onder meer door een nuttige oefening uit – nota bene – een mindfullnesstraining te gebruiken. In essentie predikte hij de menselijke maat, met oog voor psychologische wetmatigheden en altijd een schuin oog naar (gebrek aan) resultaten in het verleden. Hij illustreerde dat onder meer aan de hand van zijn zelf-ontwikkelde ‘Six Batteries of Change Model’. Een relatief eenvoudig model voor meer effectieve verandering, gebaseerd op het idee van zes batterijen die volledig opgeladen moeten zijn om de beste resultaten te krijgen: zes punten in organisaties die extra energie verdienen. Zoals gebruikelijk bij de CMO-sessies van de Top Marketing Club was voor en na de presentatie ruim gelegenheid om te netwerken, kennis en wetenswaardigheden uit te wisselen in een sfeervolle en ontspannen setting, gevolgd door een diner.

De marketingdirecteuren van de Top Marketing Club waren voor deze gelegenheid te gast bij TMC-member ThiemeMeulenhoff in Amersfoort. Bij monde van directeur Eric Razenberg werd het gezelschap welkom geheten en van harte uitgenodigd ná de presentatie van Peter De Prins aan te schuiven bij een buffet dat werd verzorgd door leerlingen van de plaatselijke ROC, waarmee ‘Thieme’ een nauwe relatie onderhoudt: een duidelijke verwijzing ook naar de korte lijn die zijn 225-jarige organisatie (!) altijd had en wil houden naar het onderwijs en de ontwikkeling van kennis en competenties, zo legde Razenberg uit. Zijn ‘klein risico’- zoals hij dat zelf noemde – pakte voordelig uit: zelden voelden de verzamelde marketeers van de TMC zich aandachtiger en liefdevoller bejegend bij het aanschuiven voor hét Diner.

Prominent
Binnen het programma van de Top Marketing Club vallen ieder jaar twee CMO-events en twee bijeenkomsten voor de marketingmanagers van de TMC. De marketingbestuurders – de CMO’s – krijgen daarbij in de regel éénmaal een échte marketingprominent gepresenteerd en éénmaal een vooraanstaande wetenschapper die zijn of haar insights deelt op het terrein van organisatie- of bestuurskunde, dan wel een marketingwetenschapper die de heersende theorieën over marketing verandert.

Meer weten over (aansluiten bij) de TMC? Hier lees je meer over het programma en de inhoud.
Vragen over de TMC of een afspraak maken om de mogelijkheden voor maatwerk door te spreken? We staan je graag te woord: 020-5039360 of via members@nima.nl