Consultancies onder de marketingdienstverleners: stimulans of bedreiging?

De realiteit van de bureauwereld is in transitie: klanten die digitale kunde in huis halen, de strijd om talent, consultancypartijen als nieuwe spelers en de macht van een beperkt aantal digitale spelers. Wat is het beste pad voorwaarts voor bureaus? Samen met negen Nederlandse en internationale bureaus – Pervorm, Oogst, OMG, Iprospect, Strangelove, Brandwebbing, Storm Digital, ISM eCompany en Gradient, marketingbureaus met een focus op online, e-mail, digital, branding en strategie – besprak DDMA de ontwikkelingen en perspectieven op deze trends. De belangrijkste perspectieven op de ontwikkelingen delen we hier.

Lees dit artikel op  

Marketingfacts is een gezamenlijke onderneming van NIMA en BBP Media