Ontdekken. Daarmee begon dag 2 van de NIMA Impact Marketing Challenge, dit keer op een heel inspirerende locatie; het meest duurzaam verbouwde pand van Nederland. Het gebouw aan de Beethovenstraat in Amsterdam werd omgetoverd van een langdurig leegstaand kantoorpand in een duurzaam en inspirerende werkomgeving. In oktober 2018 betrokken de medewerkers van de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij en BankGiro Loterij dit vernieuwde pand. Ook Stichting DOEN heeft haar eigen plek in dit gebouw, en dat was de reden dat wij als Young Professionals zijn afgereisd naar Amsterdam-Zuid.

Door Erin Veenink*

De – inmiddels nog vier – teams die de uitdaging van de Marketing Challenge zijn aangegaan werden welkom geheten in het auditorium door Anneke Sipkens, CEO van Stichting DOEN. Een organisatie die jaarlijks 26 miljoen mag uitgeven aan grote of kleine projecten die zich als voorloper hard maken voor een groenere, socialere of creatievere samenleving. Een mooie presentatie gaven zij en haar collega Irene de Jong over onder meer het bedrijf ROETZ, dat oude fietsen recycled en daar nieuwe tweewielers van maakt. Dit jonge bedrijf levert inmiddels al fietsen aan NS, een mooi en inspirerend verhaal voor ons jonge marketeers.

Definiëren

Het onderdeel ‘ontdekken’ werd deze dag al snel opgevolgd door ‘definiëren’, stap twee van het ontwikkelen van een propositie op basis van design thinking. Grote stappen in onze ambition statements moesten worden gezet, want de ambitie moet ook echt een propositie worden. Om elkaar duidelijk te maken wat onze doelen zijn, stond er eerst een korte pitch op het programma. Enkelen van de teams wisten al goed welke doelen zij hadden, maar enkelen verrasten de overige teams met nieuwe plannen die erg waren veranderd sinds de vorige bijeenkomst. Heen en weer werden kritische vragen gesteld en positieve feedback gegeven, waar alle teams weer verder mee konden.

Game

Ook binnen de teams moest de rolverdeling duidelijker worden. Elvira Luykx – Communications Lead Global Business Transformation bij FrieslandCampina – had een online game meegenomen. Alle deelnemers doorliepen een proces dat binnen ieder commercieel bedrijf plaats zou kunnen vinden. Het spel, waarbij een zuivelproduct wordt gemaakt voor een Aziatisch bedrijf dat met 200 mensen naar Mars vertrekt (een fictieve casus, natuurlijk) schotelde ons iedere keer diverse dilemma’s voor waar wij vervolgens marketinggerichte keuzes in moesten maken. De hoofdvraag luidde: ‘Waardoor laat jij je leiden?’ Werk je voornamelijk met kostenbesparing in het achterhoofd? Kijk je vooral naar de gezondheid van je eigen werknemers of is juist de maatschappelijke impact belangrijk voor jou als jonge marketeer? Achteraf bleek dat de verschillen binnen het Agrio-team nogal groot waren; een kracht in onze ogen want we vullen elkaar duidelijk aan.

Verkenning

Het tweede deel van de dag bestond voornamelijk over het verder uitwerken van de ambities van de deelnemende bedrijven. De individuele deelnemers noteerden in een bloemschema het idee (de kern van de bloem) met daaromheen de visie, relevante trends, de maatschappelijke impact en tot slot de randvoorwaarden en succesfactoren. Uiteindelijk werden deze schema’s samengevoegd in één grote bloem op een poster waarbij veel ‘darlings gekild’ werden. Een concreet schema met een duidelijke visie was het resultaat.

Verdere details waren nodig en dus kwam de volgende poster boven tafel: het Impact Business Model Canvas: van idee naar waardepropositie. Hier werden vooral de belangen voor CEO, klant en de maatschappij duidelijk. Daarnaast kregen wij als marketeers beter in beeld wie onze stakeholders zijn en op welke kernpartners wij een beroep willen doen.

Ook al was nog niet alles duidelijk; een pitch als afsluiting van dag 2 stond op het programma. In een soort rollenspel – waarbij verschillende groepen een rol van CEO, klant of maatschappij innemen – pitchten de verschillende groepen hun aangescherpte plannen. De kritische acteurs in het publiek ondervraagden de pitchers waardoor nieuwe ideeën en verbeterpunten duidelijk werden. Alle deelnemers zijn scherp om elkaar te voorzien van goede kritiek, waardoor we elkaar steeds beter maken.

* Erin Veenink is deelnemer aan de NIMA Marketing Impact Challenge namens Team Agrio