De 5 klantvoordelen van Web3

De afgelopen weken heb ik veel gelezen over Web3, een onderwerp dat mij erg bezighoudt. Waar ik het vandaag over wil hebben, is over de kruisbestuiving tussen mijn eigen passie CX en de trending technologie van Web3. Dus lees vooral door als je benieuwd bent wat de voordelen van Web3 voor klanten kunnen zijn.

Voor degenen die nog niet zo bekend zijn met Web3 leg ik even kort uit wat het is (dit artikel van Maurits Kreijveld is in dit licht ook zeer de moeite waard):

  • Web1: lezen
  • Web2: lezen + schrijven
  • Web3: lezen + schrijven + bezitten

Web1, de eerste, alleen-lezen versie van het internet, bestond uit eenvoudige, statische websites met beperkte functionaliteit of interactie. In de volgende fase, die van Web2, werd het web participatief. Gebruikers konden content creëren, op elkaar reageren, informatie delen, enzovoort. Dit wordt de lees-schrijffase genoemd. Het nadeel hiervan was dat er een machtsconcentratie ontstond, gecentraliseerd in een paar grote spelers zoals Facebook, Google en Twitter.

Web3 zou een gedecentraliseerde versie van het internet moeten zijn, die gebruik maakt van blockchain-technologie. Het belangrijkste kenmerk is eigendom, omdat het gebruikers volledige controle geeft over hun content, data en assets via blockchains. De droom is dat Web3 blockchain, crypto en NFT’s zal gebruiken om de macht terug te geven aan de internetgemeenschap en zo het monopolie van de Web2-reuzen te doorbreken. Zodat we een eerlijker, meer autonoom en open internet zullen krijgen.

Dit artikel is geschreven door Steven van Belleghem en verscheen eerder op