De ‘Catch 22’ van Corporate Responsibility-communicatie: van scepticisme naar vertrouwen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) lijkt tegenwoordig onmisbaar voor succesvolle organisaties. En hoewel veel organisaties de meerwaarde van MVO erkennen, zien we vanuit holistisch reputatiemanagement dat de betekenis van MVO veranderend is. Wat betekent deze veranderende rol van MVO voor de reputatie van jouw organisatie? En hoe implementeer en communiceer je over MVO?

De termen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO), corporate social responsibility (CSR), corporate sustainability (CS) en corporate responsibility (CR) worden doorgaans door elkaar heen gebruikt in het bedrijfsleven. Hierbij wordt soms het milieu-aspect bedoeld, maar soms ook sociale betrokkenheid. Vanuit reputatiemanagement – in het specifiek: de zeven reputatiepijlers van RepTrak – wordt de pijler Burgerschap gezien als het leveren van een actieve bijdrage aan maatschappij, milieu en welzijn. Daarmee reikt de pijler aan de klassieke definitie van MVO. Maar reputatie gaat vandaag de dag minder over MVO, en meer over holistisch corporate responsibility (CR).

Lees dit artikel op