De coming of age van maatschappelijke-impactcampagnes

In de 35-jarige geschiedenis van de Effie zijn er enkele honderden campagnes ingezonden die maatschappelijke impact trachten aan te tonen. De laatste jaren is de mate waarin het effect van dergelijke campagnes gemeten wordt sterk verbeterd. Daardoor zijn er steeds meer harde cijfers beschikbaar die laten zien dat de awareness, de kennis van, of het gedrag rond een maatschappelijk thema beïnvloed kan worden. GGZ heeft de doorgeschoten regelgeving in de geestelijke gezondheidszorg op de politieke agenda gekregen, de Hartstichting heeft kennis en gedrag op verschillende thema’s beïnvloed, SIRE heeft al vele Effie-winnende campagnes gemaakt, de plofkip is bijna overal uit de supermarkt verdwenen dankzij Stichting Wakker Dier, het ministerie van VWS heeft het alcoholgebruik onder jongeren (NIX) en chauffeurs (BOB) teruggedrongen en zo zijn er meer succesverhalen, de ene keer gericht op houding of kennis, de andere keer op gedrag.

Lees dit artikel op Adformatie