De complexe anatomie van Internet of Things

Zoals ik in mijn eerdere blog ‘Hoe je winstgevend kunt zijn met Internet of Things‘ schreef, is IoT een systeem van onderling verbonden producten, diensten of levende wezens (computerapparatuur, machines, fysieke objecten, dieren of mensen) die zijn voorzien van functies voor waarneming, computing en connectiviteit. We noemen ze ‘slimme verbonden producten’, of ‘smart products’. Met andere woorden: een ding in de wereld van Internet der Dingen kan elk levend of niet levend ‘ding’ zijn dat een functie heeft in een transformationeel proces dat waarde toevoegt. Maar waaruit bestaat een intelligent ‘ding’?

Lees dit artikel op Marketingfacts