Desiree Simons treedt toe tot NIMA Bestuur


Amsterdam 13 april 2017 – De Ledenraad van NIMA heeft Desiree Simons benoemd tot nieuw NIMA Bestuurslid. Haar benoeming geldt voor drie jaar en vond plaats op voordracht van de Raad van Toezicht van NIMA. Samen met Mabel Nummerdor en Martin Huisman vormt zij nu het driekoppige bestuur van de beroepsvereniging voor professionals in marketing, communicatie en sales. Simons wordt binnen het bestuur vooral gekoppeld aan Study Members & Examens, één van de drie Business Units van de NIMA-organisatie.

Simons is sinds 2008 werkzaam als interim manager en adviseur in het hoger onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs. Voor het NIMA Bestuur zal zij voornamelijk taken en verantwoordelijkheden krijgen die in lijn liggen met haar expertise op onderwijs, examens en examenkandidaten. Eerder was zij onder meer directeur in het hbo en mbo. Door het werken met hoog opgeleide professionals heeft zij zich kunnen ontwikkelen tot een leidinggevende die in staat is naar mensen te luisteren en hen optimaal op hun krachten in te zetten. Voorzitter van NIMA, Martin Huisman, is daarom ook verheugd over de aanstelling: ‘Desiree heeft veel grote onderwijsvernieuwingsprojecten geleid, is expert op het gebied van kwaliteitszorg en heeft veel voorbereidingstrajecten voor inspectie en accreditaties begeleid, altijd met een positief resultaat. Daarnaast heeft zij ervaring met commerciële trajecten binnen het onderwijs en ziet zij altijd kansen in de markt.’

Tijdens de Ledenraadsvergadering van 11 april werd ook de nieuwe driejarenstrategie van NIMA vastgesteld die zich richt op het aanspreken van grote groepen professionals, het vergroten van de relevantie voor het vak, economie en maatschappij en de focus op de professionele ‘customer journey’ van marketeers die zich – als bekend – staande moeten houden in een zeer competitieve en dynamische functie.

‘Ik zie er vanzelfsprekend naar uit om samen te werken met mijn medebestuurders en het MT van NIMA, maar in een verenigingsstructuur staan de leden altijd centraal’, aldus Simons. ‘Het mooie van interim management is dat je andere mensen altijd een spiegel voorhoudt, maar dat betekent ook dat je iedere keer wordt geconfronteerd met jezelf en jezelf moet spiegelen aan anderen en de organisatie. Door samen met anderen de verbinding te zoeken, open en eerlijk te communiceren, maar vooral feedback te geven om gedrag en cultuurveranderingen in gang te zetten, wordt de som uiteindelijk meer dan het optellen van delen.’

– Einde Persbericht-

Over NIMA
Het Nederlands Instituut voor Marketing is de beroepsvereniging en het exameninstituut op het gebied van marketing, communicatie en sales. NIMA ondersteunt professionals binnen die vakgebieden gedurende hun carrière op het terrein van kennis, professionele vaardigheden, biedt contactmomenten en inspiratie. NIMA geeft met examens en certificering duiding aan kennisniveaus en werkervaring. Het doel van NIMA is om voor iedere marketeer via verschillende leervormen en op ieder gewenst niveau zijn/haar persoonlijke groei en professionele ontwikkeling in het vak mogelijk te maken. Meer informatie: www.nima.nl.