‘Dit is het effect van marketplaces op strategie, kanaalmix en teams’

Wat is de impact van marketplaces op de e-commerce sector? Welke elementen in huidige businessmodellen moeten onder de loep worden genomen in de marketplace-revolutie? De IAB Nederland Taskforce Search vroeg dit aan 55 retailers en bureaus. In dit tweede artikel staan we stil bij de twee belangrijke vraagstukken: wat is het effect van marketplaces op de strategie en kanaalmix en de impact op teamsamenstellingen?

De marketplacerevolutie is in volle gang, zeker sinds de komst van Amazon naar Nederland. Het is dan ook niet zo verrassend dat het merendeel van de respondenten aangeeft dat de komst van Amazon.nl absoluut impact heeft gehad op de huidige online strategie, maar ongeveer 50 procent van hen geeft aan nog geen marketplacestrategie te hebben. En ook wat betreft de rol van marketplaces binnen de omnichannel-strategie zitten er verdeelde reacties tussen alle antwoorden.

Lees dit artikel op