Het nieuwe jaar is aanstaande, dat betekent dat het onderzoek van de European Marketing Confederation weer wordt uitgevoerd. Net als voorgaande jaren doet NIMA namens EMC een oproep aan haar achterban -members & niet-members- om mee te werken aan dit onderzoek.

Dit onderzoek wordt groots uitgezet onder marketeers in Europa om in kaart te brengen wat de marketingagenda van 2022 zal bepalen.

Gebruik de onderstaande knop om mee te doen aan dit onderzoek. Het neemt slechts vijf minuten in beslag.


EMC is de koepel van marketing-beroepsverenigingen. NIMA is hier namens Nederland bij aangesloten. De leden hebben de handen voor dit onderzoek ineengeslagen en gaan internationaal op zoek naar marketeers die functioneel of financieel verantwoordelijk zijn voor de keuzes die worden gemaakt. Het onderzoek richt zich op ‘focus areas’ en projecten die de agenda voor 2022 bepalen. Ook vraagt het onderzoek naar grote uitdagingen en belemmeringen, die van invloed zijn op het ten uitvoer brengen van de plannen.

De studie die wordt verricht naar aanleiding van het onderzoek, moet meer inzicht verschaffen over strategie, processen, uitdagingen en vereisten in het vak zoals die op dit moment worden ervaren. De uitkomsten van deze studie worden ook gebruikt bij het bepalen van thema’s van grote events zoals de SwissMarketing Day, de NIMA Marketing Day en de German Marketing Day.