‘Duurzame productmarketing: deels groen = geheel misleidend?’

MVO, duurzaamheid, NIMA

Een populaire manier waarop bedrijven MVO-activiteiten inzetten is door ‘duurzame’ of ‘groene’ producten te ontwikkelen. Vaak is echter niet elk onderdeel van het product even duurzaam. Zo zijn inconsistenties dikwijls terug te zien bij verpakte producten: denk bijvoorbeeld aan biologisch vlees in een plastic verpakking. Hoe reageren consumenten op dit soort inconsistenties?

Inconsistentie in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) vergroot de kans dat consumenten het product als misleidend zien, en dit verlaagt uiteindelijk de aankoopintentie en de mening over het bedrijf achter het product. Hoewel consumenten de MVO-activiteiten als positief ervaren, kan die milieuvriendelijke bijdrage (deels) teniet worden gedaan door misleidende positionering.

Wat werkt dan wel? Stel je terughoudend op en roep alleen ‘groen’ als zowel de verpakking als de productinhoud consistent duurzaam zijn.

Lees verder op 

Marketingfacts is een gezamenlijke onderneming van NIMA en BBP Media