Eerlijk en oprecht – allemaal!

integriteitWe hebben een bijzonder vak. Iedereen hee ft er verstand van, maar niet iedereen is echt fán van marketing. Daar wil NIMA graag iets aan veranderen. Bijvoorbeeld door heel duidelijk te zijn over algemene regels. Van een professional in het commerciële domein mag immers worden verwacht dat hij voldoende op de hoogte is van wat wel en niet mag.

Zowel op basis van integriteit als op basis van de wet. NIMA introduceerde daarom een integriteitscode met tien gouden regels, inclusief een bijbehorende toets. ‘Integer zijn’ houdt in dat marketeers betrouwbaar, eerlijk, oprecht en niet omkoopbaar handelen. Ze weten wat er in relevante wet- en regelgeving staat. Doen wat juist is bereik je alleen met een kritische houding, kennis en bewustwording. Wederzijds vertrouwen en eerlijk handelen vloeit daaruit voort. De integriteitscode kwam tot stand onder leiding van de NIMA Integriteitscommissie en wordt niet alleen
onderschreven door personen, maar ook door organisaties die bij goed resultaat voor de toets ook echt een ‘stempel’ ontvangen.

Wil je weten hoe jouw organisatie die erkenning kan verdienen, neem dan contact met ons op via info@nima.nl.