Erkende Senior Marketing Professionals (SMP) zijn samen nóg sterker

Op 21 juni jongstleden kwamen er ruim 60 Senior Marketing Professionals (SMP’ers) voor het eerst bijeen in een reeks van geplande ontmoetingen op de werkplek van een SMP’er (SMP On Tour). Toen ik als SMP’er de uitnodiging voor dit nieuwe event kreeg met als doel het SMP netwerk een stevige impuls te geven, was ik meteen enthousiast.

Auteur: Linda Petrovic SMP

Het ging er vooral om dat we als SMP’ers elkaar gaan helpen en meer gaan leren van elkaar. Een event voor en door SMP’ers gericht op het ‘halen en brengen van kennis’. Prachtig, ik hou van samenwerken en kennis delen, dus ik meldde mij meteen aan voor dit geweldige initiatief.

Tot nu toe had ik mij namelijk als trotse SMP’er (sinds 2010) nogal eenzaam gevoeld en heerste er geen collectief SMP gevoel. Ook had ik het nogal moeilijk gehad met het overtuigen van werkgevers van het nut en de toegevoegde waarde van het nog vrij onbekende SMP marketing keurmerk. Om de titel van SMP’er te mogen voeren moet je echter aan hoge criteria voldoen (en jaarlijks Permanente Educatie punten behalen), waaruit blijkt dat je een hooggekwalificeerd marketeer bent. Ik behaal mijn PE punten o.a. door het volgen van Expert Classes/webinars over de laatste marketingontwikkelingen -en technieken, het schrijven van Expert Papers en examineren van NIMA B kandidaten. Ik blijf zodoende werken aan mijn ontwikkeling en kan zo als professioneel marketeer nog beter adviseren.  Inmiddels passen alle PE activiteiten niet meer op mijn cv. Het zou toch heel fijn zijn als werkgevers/opdrachtgevers direct zouden weten waar SMP achter mijn naam naar verwijst. In de trein, onderweg naar het eerste SMP On Tour event bij Perplex Internetmarketing in Arhem, vroeg ik mij daarom ook af: Zouden andere SMP’ers dat ook zo ervaren en zouden we samen niet meer bekendheid en relevantie kunnen geven aan de SMP titel?

 

Het eerste SMP On Tour event overtrof mijn verwachtingen. We werden als SMP’ers gastvrij ontvangen bij Perplex. Er was een loyale, ongedwongen, bijna familiaire ‘jongens en meiden onder elkaar’ sfeer. We kregen na de huldiging van nieuwe SMP’ers, verhelderend inzicht in het opzetten van een internetframework op basis van de customer journey. Daarna  hebben we elkaar in groepjes beter leren kennen, deelden we onze ervaring als SMP’ers en gaven we elkaar tips bij vragen/problemen die vanuit de groep werden ingediend. SMP’ers krijgen zo ook inzicht in  sectoroverschrijdende of juist sectorspecifieke marketingzaken. Ook de onbekendheid van het SMP keurmerk bij werkgevers en (HRM)managers kwam aan de orde. Iedereen was het erover eens: We moeten als SMP’ers ons nog meer als ambassadeurs voor onze titel inzetten –samen nóg sterker worden- en met het NIMA belangrijke stakeholders informeren over de toegevoegde waarde van het SMP keurmerk. Er is dus werk aan de winkel. Op naar het volgende SMP On Tour event. Zegt het voort!