Finalisten Internal Branding Jaarprijs bekend

   

  Drie cases zijn door de jury benoemd tot finalist (in alfabetische volgorde): Alexander Monro Borstkankerziekenhuis, RET en Stedin. Op 12 februari wordt winnaar van de Internal Branding jaarprijs bekend gemaakt tijdens het gelijknamige event.

  Uit de ingezonden cases blijkt dat Internal Branding een integraal onderdeel van de marketingstrategie van deze organisaties is geworden. De rol die medewerkers hierin toebedeeld krijgen is essentieel voor het waarmaken van beloftes van deze organisaties naar hun klanten. Op grond van de cases stelt de jury vast dat Internal Branding steeds meer wordt gezien als een volwaardig onderdeel van het vakgebied, zowel bij kleine als grote, gerenommeerde organisaties.

  Finalisten Internal Branding Jaarprijs 2014

  Benieuwd waarom de jury juist deze drie cases tot finalist heeft benoemd? Lees hieronder het juryverslag.

  Alexander Monro Borstkankerziekenhuis

  Alexander Monro Borstkankerziekenhuis is een organisatie waarvan de identiteit is gefundeerd op basis van de input van klanten en medewerkers. Bij deze organisatie fungeert het merk als een centrale hub; bij elke beslissing op wat voor gebied dan ook (product, facility, HR) worden de (merk-)waarden als uitgangspunt genomen. Daarmee stelt de jury vast dat het een organisatie is die te typeren is als een ‘living brand’ die feitelijk geen internal branding programma in de traditionele zin van het woord nodig heeft. De jury is positief over deze case omdat bij de opbouw van deze relatief jonge organisatie wel gelijk het juiste perspectief is gekozen (focus op klanten én medewerkers) en er duidelijk een aantal stappen zijn gevolgd.

  RET

  De jury is positief over deze case omdat aan veel punten is gedacht. Bijvoorbeeld om Internal Branding niet alleen op de medewerkers te richten maar ook op het management. Een ander zeer positief punt is dat het heel concreet is gemaakt. Ook getuigt de case van een realistisch en kritisch karakter; dit blijkt bijvoorbeeld uit het voorbeeld over de ‘klant-belevingscoaches’ en dat men stelt dat de zichtbaarheid van het MT voor de eerste leidinggevenden nog beter kan. Het Internal Branding traject is op meerdere punten goed uitgewerkt en geborgd.

  Stedin

  Het Internal Branding programma is in deze organisatie goed georganiseerd en wordt goed gefaciliteerd. Tevens is het op een adequate wijze opgenomen in de HR-cyclus. Op het eerste gezicht lijkt het programma wat eenvoudig maar er is wel een duidelijke focus aangebracht: de klant. In elke beslissing, projectplan of door de directie geschreven blog moet de klant terugkomen. Door deze ‘simpele’ gedachte weet Stedin Internal Branding daadwerkelijk in de organisatie te verankeren. Je zou kunnen zeggen dat dit een echt Rotterdamse aanpak is (‘geen woorden, maar daden’). Daarbij is er sprake van een mooi employee-management programma.

  Juryvoorzitter Rik Riezebos (algemeen directeur EURIB) over de inzendingen:

  “Dit jaar ontving de jury van de Internal Branding Jaarprijs 2014 beduidend meer inzendingendan voorgaande jaren. Het bijzondere is dat het ook allemaal kwalitatief goede cases zijn. Omdat zowel grote als kleine bedrijven en instellingen cases hebben ingestuurd, kun je concluderen dat Internal Branding vandaag de dag echt als een wezenlijk onderdeel van marketing, communicatie en HR wordt gezien. Met andere woorden: organisaties zien steeds meer in dat de ‘delivery’ minstens, zo niet belangrijker is geworden dan de promise”.