Functioneringsgesprek? Plan zelf je Marketingopleiding!

De zes vaakst genoemde onderdelen waarop marketeers zich wíllen ontwikkelen zijn best opmerkelijk: Strategie en innovatie wordt het meest genoemd, gevolgd door marketing automation, contentmarketing, customer journey, B2B marketing en neuro & gedrag. Ziedaar dus ook de terreinen waarop in 2023 nieuwe of extra masterclasses en workshops zullen worden ontwikkeld. En pricing, want het wordt een jaar vol wikken en wegen. Je kúnt je abonneren op onbeperkte marketingopleiding trouwens…

Ruim een jaar geleden verrichtte NIMA samen met onderzoeksbureau DVJ Insights en DPG Media onderzoek onder marketeers naar ontwikkelingen, trends en verwachtingen in de beroepsgroep. Omdat NIMA een beroepsvereniging is, zijn in de vragenlijst ook een aantal punten meegenomen die specifiek uitvragen waar de ontwikkelbehoefte van professionals in het vak ligt. En of ze daarbij trouwens op steun mogen rekenen van hun werkgevers, voor zover er sprake is van een werkgever uiteraard.

Seminars en congressen

Opleiding. Werkgevers lopen er niet altijd mee te zwaaien, maar er is vaak veel meer mogelijk dan gedacht, óók voor de flexibele schil. Een ruime meerderheid van de werkgevers heeft het opleidingsbudget niet ingetrokken in coronatijd. Je kunt ook een deel van je eventuele ontslagvergoeding omzetten in een opleidingsbudget. Er wordt relatief veel geschoold, bijgeschoold of omgeschoold in het marketingvak, maar dat gaat niet altijd formeel via opleidingen en klasjes.

Liefst 86 procent – zo haalden we uit het onderzoek – houdt haar of zijn vak bij door artikelen te lezen en vakmedia in de gaten te houden. Op zich mooi nieuws voor de bloggers op deze site natuurlijk. Ook bijeenkomsten als seminars en congressen staan redelijk hoog op de agenda. Precies tweederde van de ondervraagden – bezoekers van Marketingfacts, NIMA-leden en marketingprofessionals – liet weten via dergelijke groepsbijeenkomsten te werken aan het vergroten van kennis.

Permanente educatie lijkt een beetje aan het beroep gebonden te zijn, wat niet verbazingwekkend is omdat het vak bovengemiddeld veeleisend is waar het draait om actuele kennis. Die kennis verschaft dan ook concurrentievoordeel. Slechts één op de drie marketeers gaf dus aan dat men opleidingsbudget bezit, wat gemiddeld gezien terecht komt op ongeveer 2.500 euro. Een groot deel van de marketeers bezitten geen budget of ‘het is niet van toepassing’ bij hen.

Lees het artikel hier verder.

Eerder verschenen op