Het succesverhaal van Jolanda

Wil je weten hoe dat onze kandidaten NIMA C gehaald hebben?

Ben je zelf aan het denken om een NIMA C opleiding te volgen, maar heb je twijfels hoe je dit moet aanpakken en wat je er allemaal voor moet doen?

Laat je dan informeren door kandidaten die je voorgingen. Zij geven een volledig maar authentieke beschrijving over wie ze zijn en welke goals ze hadden voordat ze hieraan begonnen. Allen hebben bij verschillende opleiders de opleiding NIMA C gevolgd.

Op …6 februari 2023, zijn er van de 6 kandidaten die opgingen voor het laatste gedeelte van de opleiding een spannende middag tegemoet. Maar ze hebben het alle! 6 gehaald, chapeau!

Jolanda Grootscholte


Wie ben je?

Mijn naam is Jolanda Grootscholte(35) en met mijn gezin woon ik in Hoek van Holland. Tien jaar geleden ben ik gestart in het communicatie vak en tijdens mijn loopbaan bij Royal Flora Holland ben ik door de jaren heen me gaan ontwikkelen tot marketing professional. Na deze commerciële ervaring ben ik gaan bezinnen wat ik verder wilde bereiken. Hiervoor ben ik met een coach mijn intrinsieke motivatie en drijfveren gaan onderzoeken. Ik kwam tot inzicht dat een rol met maatschappelijk impact mijn interesse wekt. Echter wel binnen de marketing context, daar liggen nog veel kansen onbenut.

Waarom gekozen voor een NIMA C opleiding

Na het behalen van mijn NIMA B diploma in 2016 wist ik dat ik ooit aan NIMA C wilde beginnen. Het juiste moment hiervoor was 4 jaar later in 2020 tijdens mijn loopbaanverandering. Ik heb er voor gekozen om mijn werk-privé balans hier tijdelijk op aan te passen zodat ik echt de ruimte ervaarde om voor NIMA C te kunnen gaan.

Wat heb je moeten doen om de opleiding af te ronden en wat heb je moeten laten?

Ik ben in totaal vanaf de start van mijn afstudeeropdracht tot mijn mondelinge verdediging 1,5 jaar bezig geweest. Het opstellen van een strategisch marketingplan heeft nogal wat voeten in de aarde gehad mede door de begeleider die mij in eerste instantie is toegewezen. We hadden beiden andere verwachtingen bij het proces tot het schrijven van het strategisch marketingplan. Dat kwam duidelijk niet overeen. Een match met de begeleider is essentieel om het resultaat te bereiken waarmee je op niveau C kan slagen. De samenwerking met mijn tweede begeleider was daarentegen boven verwachting, dit gaf mij veel energie om door te zetten.

Was je tevreden met de opleider en met je begeleidende docent?

Ik heb de opleiding deels tijdens corona-tijd gevolgd en de opleider was direct in staat om mee te bewegen in deze verandering door het lesaanbod digitaal te vervolgen. Op deze manier liepen we geen studievertraging op wat heel fijn was. Tussen de laatste twee blokken heb ik ook nog een zwangerschaps- en bevallingsverlof gehad, dat is ook geen probleem geweest.
De afwisseling tussen theorie en zelfstandig of in groepsvorm opdrachten uitwerken en presenteren maakt het leerproces heel sterk. De docent is een ervaringsdeskundige en zeer goed in staat om verbinding te leggen naar de praktijk door het behandelen van actuele casussen.

Wat was de casus? Over je eigen bedrijf of heb je een ander voorbeeld gekozen.

Mijn casus gaat over een welzijnsorganisatie met een service aanbod gericht op financiële hulpverlening voor particuliere inwoners binnen een 100.000+ gemeente. Deze Non-profit organisatie wordt veelal gesubsidieerd door de gemeente en dient als voortraject (schuldhulp-preventie) op de gemeentelijk schuldhulpverlening. Het is een complex strategisch marketingvraagstuk waarbij nog niet direct een concrete oplossing voor te bieden is door het ontbreken van klantinzicht. De aangedragen oplossing is dan ook voor de middellange termijn en er op gericht om data stromen in gang te zetten en klantinzicht te verwerven. Voorwaarde voor de transitie naar een klantgerichte organisatie. Doordat we steeds meer over de (potentiële) klant te weten komen kan er een gesegmenteerd service-aanbod geboden worden volgens de differentiatiefocus strategie.

Wat miste je?

Tijdens het afstuderen miste ik een evaluatiemoment met de opleider. Wat is de status en hoe verloopt het traject in samenwerking met de coach?
Vanuit het NIMA merkte ik dat zij afgelopen jaar al voortborduurde op de nieuwe exameneisen die begin dit jaar zijn ingegaan. Ik kreeg sterk het gevoel dat als je vertraging oploopt er een kloof ontstaat tussen opleider en examenafnemer.

Wat vond je van het examen? Wat was goed, wat kon beter?

De examinatoren hebben echt de insteek om naast het beoordelen je ook inzichten te geven op NIMA C niveau. Ik heb hier veel van geleerd maar het maakt het ook uitdagend. Ik had me voor mijn gevoel op alles voorbereid. Echter werden er kritische vragen gesteld over onderwerpen die ik niet van te voren had uitgedacht omdat dit vanuit de theorie niet aan bod is gekomen. Ik vond het lastig om hier ter plekke het juiste antwoord op te geven. Ik evalueerde later voor mezelf dat ik zo diep in de stof zat dat het had geholpen als ik er op dat moment meer open minded in had gezeten.

Hoe voelde het, toen je je uitslag kreeg bij de scriptie?

Toen ik binnen kwam in het lokaal voor de uitslag kreeg ik gelijk een hand van de examinator: “Van harte gefeliciteerd, je bent geslaagd!”. Ik voelde direct een verlichting in heel mijn lichaam, dit was een gevoel van ultiem geluk.

Wat ga je als NIMA C professional anders doen?

Als NIMA C professional ga ik niet ineens dingen heel anders doen. Het is een transformatie wat je ondergaat gedurende de opleiding op zowel persoonlijk als inhoudelijk niveau. Met de bagage die ik heb meegekregen start nu pas echt het leerproces, het geleerde toepassen in mijn werk. Met de aangereikte tools ben ik in staat gesteld om marketing op MT-niveau te agenderen en bij te dragen aan de marktgerichtheid van de organisatie. 

Jouw advies voor toekomstige studenten?
Ben je aan het oriënteren voor NIMA C? Bezoek dan de training NIMA C in One Day, vanuit daar kun je goed beoordelen of deze opleiding bij je past qua inhoud en niveau. Denk van te voren goed na over de timing van het starten van NIMA C. Past dit nu binnen mijn loopbaan en kan ik mijn werk-privé balans hier tijdelijk op aanpassen? Het is ook heel fijn als je vanuit je werkgever ruimte en support krijgt gedurende deze periode. Voorzie je werkgever niet van een te krappe planning over de afronding, hierdoor heb je kans dat je gedurende het traject steeds uitloopt en hierop bij moet sturen.

En wat voor NIMA?
Ik kan me voorstellen dat het waarde toevoegt als het NIMA zich meer naar de opleider toe gaat bewegen en deze samenwerking zich gaat richten tot het vergroten van de uniformiteit. Door betere afstemming denk ik dat er  meer synergie uit te halen valt en kunnen de verwachtingen richting de kandidaat beter worden gemanaged.

Kortom; ik ben ontzettend trots op het behalen van mijn NIMA C diploma en heb diepe dalen en pieken gekend. Echter is het alles waard geweest om uiteindelijk NIMA C op zak te hebben en de leerervaringen in mijn verdere loopbaan mee te nemen.