Hoe Corporates ook kunnen denken als Start-up

Op 8 december jl. woonde ik in Amsterdam de masterclass businessmodellen onder leiding van Gijs Mensing (business models inc.) bij. Een inspirerende dag, die liet zien hoe je zelf je business model echt kunt innoveren.

Van ‘Execute’ naar ‘Search’
We kennen ze allemaal, de voorbeelden van bedrijven/organisaties die niet (snel genoeg) inspeelden op veranderende marktbehoeftes. Veelal omdat ze te veel in de ‘execute’-stand stonden, en dus vooral deden waar ze goed in waren. Technologische, sociaal-culturele en maatschappelijke ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de samenleving zich ontwikkeld van een redelijk homogene, geordende en stabiele samenleving naar een samenleving met enorme variëteit en diversiteit. En de snelheid waarmee de ontwikkelingen elkaar opvolgen neemt alleen maar toe, reden om het businesmodel op een agile manier tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen. En dus continue te ‘searchen’ naar nieuwe kansen en mogelijkheden.

De Double Loop
Innoveren van je business model begint met een Point of View; jouw perspectief, de situatie van waaruit je een markt, klant, product of dienst, bekijkt of beoordeeld. Van hieruit design je een betere business. Veel bestaande organisaties maken hier de fout alleen te focussen op het vermarkten van producten, gericht op terugdringen van kosten en vergroten van marges. Strategie-uitvoering is hier lineair (voorbereiding – uitvoering) waarbij de klant, die aan de andere kant van de transactie staat, vaak ontbreekt. De double loop brengt nauwkeurigheid en continuïteit aan in het designproces van een nieuwe businessmodel, rekeninghoudend met je point of view. En zorgt er dus voor dat je je businessmodel continue aanpast/opnieuw designed.

business modellen
Business Model Canvas
Het Business Model Canvas (zie figuur) is een manier (zoals de Blue Ocean er ook een is) om de belangrijkste onderdelen van je business model te beschrijven, en er context in aan te brengen. In hoofdlijn:

 1. Partners
  Welke partnerships zijn essentieel om je aanbod te maken of te co-creeren en welke partners zijn nodig om nog succesvoller te zijn?
 2. Key Resources
  Welke hulpbronnen zijn benodigd om je waarde propositie te creëren, klantenrelaties te onderhouden, nieuwe klanten te krijgen en je producten bij de klant te krijgen?
 3. Channels
  Op welke manier kan de klant het product verkrijgen, hoe worden ze op de hoogte gehouden van het aanbod en hoe ervaren ze de waarde propositie het beste?
 4. Value Proposition
  Welke problemen help je oplossen en welke onderscheidende waarde bied je daarbij? En waarom zouden klanten zaken met jou moeten doen (ipv met een concurrent)?
 5. Customers
  Welke klanten(groepen) worden bediend, en wat zijn hun behoeftes?
 6. Customer Relationships
  Hoe onderhoud je de contacten met de verschillende klanten(groepen), rekening houdend met de voorkeuren van de klanten(groepen) en rendabiliteit.
 7. Revenue streams
  Wat zijn huidige en toekomstige inkomstenbronnen? Hoe en hoeveel is de klant bereid te betalen voor het product?
 8. Key Activities
  Welke kernactiviteiten zijn essentieeel om je waarde propositie te creeren/versterken, om de klantrelaties te onderhouden en om nieuwe klanten te krijgen?
 9. Cost structure
  Met welke kosten heb je te maken om het business model te laten functioneren? Zijn deze kosten vast of variabel en welke hulpbronnen/kernactiviteiten zijn het meest kostbaar?

business modellen

‘Job to be done’
Uitgangspunt is, uiteraard, de klant. Centraal staat ‘the job to be done’ oftewel de behoefte waar invulling aangegeven moet worden. En die hoeft niet alleen rationeel te zijn, maar kan juist ook een onderliggende emotionele laag hebben. Clayton Christensen, professor op de Harvard Business School legt in dit filmpje uit wat de ‘job to done’ van een milkshake is.

Weten wat de job to be done is helpt om je business model nog verder aan te scherpen en te innoveren.

Een verslag is ook te vinden via deze link.