Integriteit bij CDDN: ‘Wij benutten iedere mogelijkheid om te onderstrepen dat data veilig opgeslagen wordt’

Eind januari ontving CDDN als eerste bedrijf het NIMA Marketing Integrity Keurmerk voor bedrijven. Alle marketing- en communicatiemedewerkers van CDDN hebben, via het NIMA Integriteitsexamen, een actuele certificering op het gebied van de integriteit. NIMA introduceerde begin 2016 een Integriteitscode en de daarbij horende mogelijkheid om een examen te doen en een persoonsgebonden Integriteitskeurmerk te halen. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om als organisatie een keurmerk te behalen. CDDN – een grote aanbieder op het gebied van datakwaliteit en informatievoorziening aan organisaties – koos daar volgens CEO en co-founder Martijn de Boer voor, omdat ‘openheid’ en ‘integriteit’ als kernwaarden zijn opgenomen in het DNA van zijn organisatie. Een kort vraaggesprek:

Allereerst: gefeliciteerd! Hoeveel examens zijn er afgelegd en hoeveel tijd hebben jullie ervoor uitgetrokken?
Omdat wij als eerste bedrijf deelnemen aan het behalen van het Keurmerk hebben wij twee maanden uitgetrokken om de examens voor te bereiden. Uiteindelijk hebben wij met 5 collega’s het examen succesvol afgelegd.

Jullie kozen ervoor als bedrijf een integrity keurmerk te halen voor marketeers. Is dat veel werk? Je moet nogal wat mensen meekrijgen in zo’n proces…
Het bewustzijn dat omgang met data in de nabije toekomst alleen maar belangrijker wordt met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is voor ons een gegeven. Transparantie, betrouwbaarheid en de consument meer ‘in control’ over zijn of haar persoonlijke data zijn bepalingen die daaraan ten grondslag liggen. Dit zijn kernwaarden die in ons DNA zijn opgenomen omdat wij dagelijks grote hoeveelheden data verwerken. Het meekrijgen van de mensen was dan ook geen grote uitdaging en is een bevestiging van ons dagelijkse beleid.

Wat voegt een keurmerk, specifiek voor marketeers, eigenlijk nog toe aan jullie ‘board of certificates’? Wat maakt dat dat NIMA-logo voor jullie waardevol is?
Wij benutten iedere mogelijkheid om te onderstrepen dat data veilig opgeslagen wordt en dat het geen ander doel dient dan waarvoor de data door onze opdrachtgevers wordt aangeleverd. Het NIMA Keurmerk is daar zeker onderdeel van, temeer omdat NIMA een solide reputatie heeft in het bijbrengen van kennis bij marketeers. Integriteit in marketing verdient nog steeds de nodige aandacht en daar is dit Keurmerk een uitstekend voorbeeld van. De vragen, gesteld tijdens het examen zijn breder dan ons vakgebied. Zo zijn er vragen gesteld over intellectueel eigendom, de Reclame Code en de Mededingingswet. Zaken waar wij niet dagelijks mee bezig zijn, maar nu wel iedere keer getoetst worden door de houdbaarheid van het NIMA Keurmerk en als gevolg ons beleid verder aangescherpt heeft.

Jullie ‘core business’ is marketing met data. Spelen integriteits-issues daarin zo’n grote rol?
Het vervelende van data is dat het geen fysiek product is. Het staat opgeslagen op een harde schijf, waar het eenvoudig gekopieerd – en gelekt – kan worden. Daarom is werken met data, los van de stringente contracten, een kwestie van vertrouwen. Wij doen er alles aan om te zorgen dat wij transparant met data werken en een betrouwbaar imago op dat vlak hebben.

Is het overtreden van integriteitsprincipes in database-marketing eerder kwade wil of zijn het onbedoelde overtredingen?
Ieder bedrijf dat data opschoont of verhandelt weet wat zijn rechten en plichten zijn in hun omgang met data. Ja, het komt voor dat er onbedoeld een overtreding begaan wordt, maar in de meeste gevallen is het een bewuste actie. Niet voor niets doen kritische consumentprogramma’s zoals Zembla, Kassa en Radar onderzoek naar de herkomst en opslag van marketingdata en als zij dan aanbellen voor onderzoek bij databedrijven, blijft de deur gesloten. Dat zegt helaas toch wel wat over de transparantie van het vak database-marketing. CDDN heeft overigens als enige databedrijf in Nederland volledige openheid van zaken gegeven in een tweeluikuitzending van Zembla. Als je transparant bent over de herkomst van gevoelige informatie, is er geen reden om niet mee te werken aan verzoeken van consumentkritische programma’s.

Waar zaten de lastigste vragen in de test? Waarop hebben die betrekking?
Ons vakgebied is data en privacy en de vragen waren breder dan alleen ons vakgebied. Mededinging, Intellectueel Eigendom en de Reclame Code zijn wetten en gedragscodes waar wij dagelijks minder mee te maken hebben. Dat waren best pittige vragen, maar met logisch nadenken en beschikken over de juiste basiskennis van deze codes en regelgevingen hebben de examenkandidaten het toch voor elkaar gekregen het behalen van het Keurmerk tot een goed einde te brengen.

Tot besluit een lastige, maar wel een belangrijke: jullie hebben dit traject ingezet, weten precies wat de waarde van de code en het keurmerk is. Welk type bedrijf zou – zoals jullie het inschatten – echt zijn koudwatervrees moeten overwinnen en hetzelfde pad moeten inslaan op weg naar een betere reputatie van het marketingvak en de functie?
Het is een Keurmerk met een brede insteek over integriteit. Wat mij betreft is dit van toepassing op ieder bedrijf dat met privacygevoelige informatie werkt of opslaat en direct marketing bedrijft. Maar als je de factor betrouwbaarheid en transparantie erbij betrekt, dan kom ik toch uit bij de databedrijven die data verzamelen en/of verhandelen. De sky is the limit, maar wel binnen de gestelde kaders en wetgevingen en die verplichten, zeker vanaf mei 2018, tot openheid over het verzamelen en werken met de data van de consument.