Integriteitstoets NIMA aangepast aan GDPR

Deelnemers die de kosteloze NIMA Integriteitstoets afleggen worden vanaf deze week ook bevraagd over hun kennis van de General Data Protection Regulation (GDPR). De vragenlijst is daarvoor aangepast in overleg met de Integriteitscommissie van NIMA. In mei 2016 is de nieuwe Europese wet voor databescherming in werking getreden en dat heeft, zoals bekend, verstrekkende gevolgen voor Europese marketeers en marketeers die gegevens verwerken van Europese consumenten. Van organisaties wordt verwacht dat zij vanaf die tijd hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. Zij krijgen daarvoor tot 25 mei 2018 de tijd. De nieuwe wet verscherpt regels uit de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Laagdrempelig
De Integriteitscode van NIMA, bedoeld voor marketeers, bestaat uit tien gedragsregels en vereist dat marketeers de voor hun vak relevante wetgeving kennen, waaronder die op het terrein van privacy. Wie een NIMA Integriteitstoets met goed gevolg aflegt, bewijst daarmee voor zichzelf dat die voldoende op de hoogte is van integriteitsregels en relevante wetgeving. Een positief resultaat geeft het recht om het NIMA Integriteitslogo te hanteren. NIMA toont dit logo bijvoorbeeld in het openbare NIMA-register, maar het mag ook worden gebruikt op online profielen. Een goed testresultaat is drie jaar geldig. NIMA streeft naar een zo groot mogelijk draagvlak van de code en heeft als doel om deze zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar te stellen.

Niet in de lijn
NIMA verwacht van iedere marketing-, communicatie- en salesprofessional een uitermate hoog gevoel van verantwoordelijkheid op integriteitskwesties. Naleving van de code is verplicht gesteld voor iedereen die ingeschreven staat in het NIMA-register, waaronder alle NIMA Diplomahouders. Volgens NIMA-voorzitter Martin Huisman is het bovendien van groot belang dat de GDPR afdelingbreed wordt gekend en nageleefd: ‘We ontvangen veel signalen uit het beroepsveld en via onze members waaruit blijkt dat men druk is met de nieuwe wet, maar het volstaat écht niet om dit over te laten aan een interne specialist, een afdeling, jurist of externe dienstverlener. Marketingmanagers en –directeuren moeten er ook aan geloven, eigenlijk geldt dat voor álle marketeers.’