(Interview Baukje Hilarides – NIMA) Het onderscheid tussen hypes en trends in digitale marketing

Dit interview verscheen eerder in Customer Talk

“Het staat buiten kijf dat de technologische ontwikkelingen een grote impact hebben op marketing als vakgebied. Niet dat met deze ontwikkelingen het vak is veranderd. De bekende basisbeginselen staan nog steeds als een huis. Maar met de komst van de digitale elementen is marketing nog dynamischer geworden en door het brede scala aan technologische toepassingen verder verbreed. Een voorbeeld vormen de vele IT’ers die meer willen weten van het vakgebied teneinde meer betekenis te kunnen geven aan de analyse van big data binnen hun bedrijf.”

Zo schetst Baukje Hilarides, productmanager study members & exams bij het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA), de wijze waarop de voortdurende maatschappelijke en technologische veranderingen het onderwijs in het vakgebied hebben veranderd. Het instituut, opgericht in 1966, stelt zich ten doel om kennis over de commerciële functies te delen en te toetsen en om professionals in marketing, communicatie en sales te helpen en inspireren bij het ontwikkelen van hun kennis, vaardigheden en netwerk. Haar visie op deze van oudsher autonome vakgebieden, die echter inherente en onlosmakelijke onderdelen zijn van die ambachten.

Inspelen op de continue ontwikkelingen
“Als beroepsvereniging staan wij altijd in contact met marketingprofessionals in zowel het bedrijfsleven als in de academische wereld. Dit behelst een breed scala aan leden, van zzp’ers tot members van de Top Marketing Club en van het voortgezet onderwijs tot hogescholen en universiteiten. Daarnaast werken we veel samen met vooraanstaande onderzoeksbureaus als Berenschot en TNS NIPO. Op die manier blijft het instituut op de hoogte van alle ontwikkelingen die invloed hebben op het vakgebied van de verschillende commerciële functies en de veranderingen die zich binnen het marketingvak voordoen.”

Het onderscheid tussen hypes en trends
“Soms zie je een trend ontstaan die mogelijk een specialisme binnen het marketingvakgebied gaat vormen, maar door de plotselinge aandacht eerst als hype wordt omschreven. Wij houden zo’n ontwikkeling nauwlettend in de gaten en ondersteunen deze zoveel mogelijk door het bijvoorbeeld als een onderwerp aan te bieden tijdens een van onze evenementen.”

Baukje-Hilarides-2De ideale onderwijsvorm met de talrijke online mogelijkheden
“Wij werken met een groot aantal opleiders, de zogeheten Education Partners, die ieder afzonderlijk een ander opleidingspakket aanbieden. Deze diversiteit aan opleidingen is belangrijk omdat wij de student de keuze in onderwijsvorm willen bieden, van klassikaal tot zelfstudie. Tegenwoordig is er veel behoefte aan blended learning, waarbij men op afstand en in eigen tempo, online lessen volgt en deze combineert met klassikale lessen. Deze combinatie maakt dat de zelfstuderende student meer motivatie houdt en dat de klassikale student meer flexibiliteit krijgt.”

“Voorwaarde is wel dat de student voldoende ondersteund wordt en dat de docent een toegankelijk en zichtbaar aanspreekpunt is. Blended learning biedt vooral de professional met zijn drukke agenda volop mogelijkheden om op maat en gepersonaliseerd een opleiding te volgen. Een ontwikkeling die wij dan ook graag ondersteunen.”

De optimale balans tussen theorie en praktijk
“Onze instelling staat bekend om de praktijkgerichte examens, waarbij zowel de theorie – kennis – als de praktijk – toepassing van kennis en vaardigheden – getoetst wordt. Alle examens, NIMA A, B en C, bestaan uit een theoretisch onderdeel én een op de praktijkgerichte toepassing in de vorm van een case of een mondeling examen gebaseerd op een zelfgeschreven plan.”

“De basis voor deze examens zijn de leerdoelen die worden opgesteld door professionals uit het bedrijfsleven en de academische wereld. Zo blijven de exameneisen altijd actueel. De opgedane kennis en vaardigheden worden ook zichtbaar via het carrièreplatform MijnNIMA, waar iedereen die een certificaat, diploma of titel van NIMA heeft, staat vermeld.”

De persoonlijke kenmerken van de ideale docent
“De leraren zijn verbonden aan onze partners, zoals Beeckestijn Business School . De ideale docent is een ervaringsdeskundige. Dit betekent dat een docent beschikt over een gedegen theoretische kennis én uitgebreide ervaring binnen het vakgebied heeft opgedaan. Daarnaast is het belangrijk dat hij of zij zich voortdurend bijschoolt. Het marketingvak staat niet stil en daarom bieden wij onze docentleden ieder jaar gratis kennissessies aan, de zogeheten Education Days. Tijdens deze dagen, die vier keer per jaar plaatsvinden, worden de nieuwste trends en businesscases voorgelegd en behandeld.”

De bewaking van de kwaliteit van de opleidingen
“Wij werken alleen samen met de erkende Education Partners. Deze opleiders worden geaccrediteerd en jaarlijks vindt een evaluatie plaats. Dan wordt getoetst of de opleidingen aansluiten op onze leerdoelen en wat de resultaten zijn. Dit gebeurt onder andere aan de hand van slagingspercentages en terugkoppelingen van studenten. Het NIMA is verantwoordelijk voor de examinering en de opleider is vrij in welke vorm de opleiding wordt aangeboden.”

De stimulans en vormgeving van permanente educatie
“Wij vinden het belangrijk dat professionals zich blijven ontwikkelen en dat dit ook zichtbaar is voor de buitenwereld. Men kan zich op verschillende manieren ontwikkelen. Daarom bieden wij naast examinering ook persoonscertificering aan. Dit zijn titels die men aan de hand van opgedane ervaring en opleidingsachtergrond kan aanvragen en die men via permanente educatie kan behouden. NIMA biedt Europese persoonstitels aan zoals Senior Marketing Professional (SMP), Senior Communicatie Professional (SCP) en Register Marketeer (RM).”

De eigenschappen van de hedendaagse marketeer
“De marketeer van vandaag is dynamisch, professioneel, ambitieus, dienstbaar en integer. Op dit laatste aspect sluiten we daar nu ook op aan met een integriteitsexamen. Dit examen is gratis en iedereen kan die toets maken op onze website.”