Positioneren. Marcel Aalders, zelfstandig marketingadviseur, ook wel (interim-)manager, maar vooral gekend als marketing-eindbaas van een indrukwekkende rij familiebedrijven, retailers, corporates en vooral financials, maakte er onverkort zijn ding van. Het vinden, claimen, ontwikkelen en verdedigen van een plek onder de zon. Jouw plek. Een vraaggesprek over positioneren dus, waar volgens hem echt élke marketeer mee aan de slag moet. En jaja, dat kún je leren: “Ik hou erg van merken die een mentaliteit claimen.”

Bijna wekelijks vallen er bedrijven om: retailers, dienstverleners, adviesbureaus. Misschien veel vaker dan nodig, wordt zo’n neergang veroorzaakt door een onduidelijke of weinig onderscheidende positie ín de markt. Merken, bedrijven, producten vallen dan domweg te weinig op of verliezen hun bijzondere status aan veranderende marktomstandigheden. Concurrenten treden toe, de vraag verandert en bedrijven ontdekken te laat dat de gevreesde stuck in the middle-positie die zo vertrouwd en veilig leek, het einde van hun onderneming betekent. Scherp kiezen. Klinkt goed, gebeurt om vaak onbegrijpelijke redenen toch niet.