Kirsten Andres verlaat NIMA, gaat naar Nationaal Ouderenfonds

    Kirsten Andres gaat NIMA, het Nederlands Instituut voor Marketing verlaten. Andres was voorzitter/directeur van de beroepsvereniging voor professionals in marketing, communicatie en sales sinds 1 februari 2020. Vanaf 1 maart wordt zij directeur-bestuurder van het Nationaal Ouderenfonds.

    Marieke Romano-van den Hoek (voorzitter Raad van Toezicht): “Kirsten werd net na haar aantreden in haar rol van voorzitter/directeur bij NIMA geconfronteerd met de nodige tegenwind als gevolg van COVID19. Ze heeft NIMA door deze lastige periode geloodst en onder meer de overstap naar digitaal examineren, online classes en online evenementen succesvol geïntroduceerd. Ze heeft invulling gegeven aan een nieuw bestuur, de zichtbaarheid van NIMA vergroot en belangrijke stappen gezet in de digitale transformatie van NIMA. Er staat nu een sterk NIMA bureau. We vinden het heel jammer dat Kirsten gaat vertrekken en zullen haar missen om haar enthousiasme en haar inzet voor NIMA, het prettige samenwerken en wensen haar veel succes.”

    Kirsten Andres: “Soms komt je droombaan op je pad. Al sinds mijn studententijd heb ik vrijwilligerswerk gedaan met ouderen en ook in mijn vorige functie heb ik te maken gekregen met de problematiek die eenzaamheid onder ouderen veroorzaakt. Nu mag ik er mijn baan van maken. Komende jaren ga ik mij inzetten om de maatschappelijke impact van het Ouderenfonds te vergroten en de eenzaamheid onder ouderen zoveel als mogelijk te minimaliseren.“

    Mike Moolenbel, die tot 1 november 2022 voorzitter was van de Raad van Toezicht van NIMA, zal als interim-directeur de taken van Andres overnemen tot er een nieuwe voorzitter/directeur is aangesteld.