‘Een goede balans tussen kennisoverdracht en toepassen in de praktijk staat bij ons centraal: Think – Act – Grow!’

Amsterdam – 28 juli 2016 – Kronenburgh MEAO College is toegetreden als NIMA Education Partner. Als beroepsvereniging en exameninstituut voor professionals in marketing, communicatie en sales maakt NIMA zich sterk voor studenten in het regulier voortgezet onderwijs. Door hen de mogelijkheid te bieden een NIMA Diploma te halen en in het NIMA diplomaregister te worden opgenomen, investeert NIMA in de marketeers van de toekomst.

Het Kronenburgh MEAO College staat voor kwalitatief hoogwaardig particulier onderwijs en verzorgt voltijd en in deeltijd MBO 3 en 4 opleidingen in de economische en administratieve beroepensfeer. Door de toetreding vormt Kronenburgh een solide aanvulling op de huidige acht Mbo Education partners van NIMA.

Peter Janssen MBA, Collegedirecteur van Kronenburgh MEAO College: ‘Een goede balans tussen kennisoverdracht en toepassen in de praktijk staat bij ons centraal: Think – Act – Grow! Als particulier opleidingsinstituut kunnen wij de beste docenten selecteren die werkzaam of afkomstig zijn uit de praktijk. Werkgevers participeren bestuurlijk bij ons opleidingsinstituut en sturen direct op de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs. Ik ben dan ook heel blij met deze samenwerking die onze connectie met de praktijk versterkt en dat we onze studenten met het NIMA Diploma toegevoegde waarde kunnen bieden.’

Over Kronenburgh MEAO College
De eigenaren van het Kronenburgh MEAO College zijn onderwijskundigen en bedrijfskundigen met meer dan 25 jaar ervaring in het opleiden en ontwikkelen van studenten en medewerkers van bedrijven en organisaties. Wij genieten ervan hoe mensen groeien tijdens de opleiding en als vakman ons diploma in ontvangst nemen: onze TROTS. Wij werken vanuit een interconfessionele grondslag wat zich vertaalt in de zorg voor onze studenten en de aandacht voor hun functioneren in de maatschappij. Meer informatie: www.kb-opleidingen.nl.