Marc Kuipers en Ludo Voorn MM RM treden toe tot de Raad van Toezicht van NIMA

Tijdens de NIMA ledenraadsvergadering van 29 november 2023 zijn Marc Kuipers (links) en Ludo Voorn MM RM (rechts) toegetreden tot de Raad van Toezicht. Dat vraagt om een korte introductie.

Marc Kuipers: ‘’Met veel enthousiasme wil ik de rol van voorzitter van de Raad van Toezicht van het NIMA vervullen. In mijn veelzijdige carrière ben ik gedreven door waardetoevoeging voor de klant, want uiteindelijk doe je het voor hen. Marketing in al haar facetten zit in mijn DNA, gedurende de afgelopen jaren voornamelijk vanuit het bestuurlijke en toezichthoudende perspectief.

Marc Kuipers is gedragen door een brede governance ervaring in een veelheid van sectoren, waaronder ledenorganisaties met haar eigen dynamiek. Hij verwacht als voorzitter van de Raad van Toezicht een waardevolle bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het NIMA. Bewust van ieders rol in het stakeholdersveld en met een scherp oog voor innovatie. Om zodoende NIMA robuust en goed toegerust de uitdagingen voor de komende jaren aan te kunnen laten gaan. Vanuit een collectieve verantwoordelijkheid en inzet. Gericht op een blijvende toonaangevende positie.

Ludo Voorn RM: ‘’Met groot enthousiasme stel ik mijzelf voor als lid Raad van Toezicht. Deze rol biedt mij een mooie gelegenheid om iets terug te doen voor de vereniging, die mij als marketeer veel heeft geboden. Mijn NIMA-A diploma haalde ik in 1992, en daarna volgden nog NIMA-B, NIMA-DMM en C1. En na mijn Master in Marketing (2008) werd ik in 2010 Register Marketeer. Ik ben dus al heel lang lid van deze mooie vereniging. In die tussentijd ben ik ook onderdeel geweest van de Examencommissie-B en momenteel ben ik voorzitter van de Commissie van Toelating Register Marketeers. Ik ken de NIMA organisatie dus redelijk goed, en de uitdagingen die hier spelen. Namens de ledenraad wil ik graag de toezichtrol goed uitvoeren om samen met het bestuur onze vereniging weer ‘stevig’ neer te zetten als hét Nederlands Instituut voor Marketing.’’

Ludo Voorn RM behoort tot de commodore 64-generatie, en is sinds die tijd meer dan gemiddeld geïnteresseerd in computers & data. Via verschillende direct marketing-, & database marketing-functies ontwikkelde hij zich tot een Register Marketeer met ruim 20 jaar ervaring (o.a. bij Travel Active, SNSbank, Vodafone, Zwitserleven, PostNL/Cendris). Hij is cum laude afgestudeerd Master of Marketing en stond in de top 100 van beste & meest inspirerende marketeers. Sinds 2018 is hij eigenaar van Marketing Transformers en geeft hij regelmatig gastcolleges, masterclasses en lezingen over marketingstrategie en Martech. Vanaf 2020 is hij werkzaam als Chapter Lead Marketing Particulieren bij Rabobank en praktijkdocent Marketing Analytics bij de Hogeschool Utrecht voor de Master Data Driven Business.